| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Dokumenty podatkowe w orzecznictwie sądów

Dokumenty podatkowe w orzecznictwie sądów

Jednym z podstawowych obowiązków podatników jest prawidłowe udokumentowanie zdarzeń gospodarczych, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na wysokość podatków. Nieprawidłowości w księgach rachunkowych, podatkowej księdze przychodów i rozchodów czy innego rodzaju ewidencji podatkowych są jednym z częstszych powodów kwestionowania rozliczeń podatkowych. Wybrane orzecznictwo sądowe pozwoli zorientować się, jak do kwestii dokumentacji podatkowej podchodzą sądy administracyjne, a komentarze ekspertów pozwolą zwrócić uwagę na istotne i praktyczne aspekty przedstawionych wyroków.

SENTENCJA

Podlegającymi odpisom amortyzacyjnym środkami trwałymi stanowiącymi własność lub współwłasność podatnika mogą być te środki trwałe, które wspólnik będący ich właścicielem lub współwłaścicielem wniesie jako wkład do spółki. Podatnik, przenosząc środki trwałe do ewidencji założonej dla potrzeb spółki, pozbawił się prawa kontynuacji amortyzacji, bowiem w myśl art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Wyrok WSA w Szczecinie z 3 lutego 2005 r., niepublikowany

sygn. akt SA/Sz 2163/03

UZASADNIENIE

Sprawa dotyczyła rozliczeń podatkowych dotyczących samochodów (toyota, mercedes 308 D, caravan dodge, mitsubishi), zestawu komputerowego, mieszarki do ciast oraz rozbudowy magazynu, które stanowiły własność podatnika lub współwłasność z żoną.

W ocenie organów podatkowych powyższe środki trwałe nie zostały wniesione jako wkład do spółki, gdyż zgodnie z umową spółki wspólnicy wnieśli do niej jako wkład wyłącznie własną pracę. Podstawą zaś użytkowania przez spółkę składników majątkowych była umowa używania. Ponieważ spółka nie była właścicielem lub współwłaścicielem spornych środków trwałych i użytkowała je na podstawie umowy używania, z tytułu której dający do używania otrzymywał wynagrodzenie, zdaniem organów nie była ona była uprawniona do obciążania kosztów uzyskania przychodów roku 2001 odpisami amortyzacyjnymi.

Stanowisko to zaakceptował Wojewódzki Sąd Administracyjny, który oddalił skargę spółki. Jak zauważył sąd, podlegającymi odpisom amortyzacyjnym środkami trwałymi stanowiącymi własność lub współwłasność podatnika mogą być te środki trwałe, które wspólnik będący ich właścicielem lub współwłaścicielem wniesie jako wkład do spółki. Wniesienie bowiem takiego środka trwałego jako wkładu do spółki cywilnej będzie zobowiązaniem się wspólnika do osiągnięcia w ramach spółki wspólnego celu gospodarczego. Jednocześnie stanowić będzie wyraz przeznaczenia takiego środka na potrzeby podatnika związane z prowadzoną przez niego, w formie spółki cywilnej, działalnością gospodarczą. Cech takich, uzasadniających dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22a, nie będą miały zdaniem sądu środki, które, będąc co prawda własnością lub współwłasnością wspólników spółki cywilnej, nie zostały wniesione jako wkład do spółki i w związku z tym nie zostały objęte współwłasnością łączną wspólników. Tak więc własność lub współwłasność składnika majątkowego jest jednym z podstawowych warunków, którego spełnienie pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tego składnika. Istnieją jednak wyjątki od powyższej zasady. Należą do nich przytoczone powyżej przepisy dotyczące amortyzacji, pozwalające dokonywać odpisów amortyzacyjnych także od środków niestanowiących własności lub współwłasności podatnika, ale wykorzystywanych przez niego na podstawie umowy leasingu finansowego.

Sąd nie znalazł również podstaw do zakwestionowania stanowiska organów odnośnie do nieuwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości za 2001 rok. Nieruchomość, jak podkreślił sąd, nie została wniesiona do spółki. Prawidłowo wyłączono też z kosztów uzyskania przychodów składkę wpłaconą przez podatnika do Cechu Rzemiosł Różnych. Jak podkreślono w uzasadnieniu orzeczenia, wydatek ten nie był wydatkiem, który mógł stanowić koszt uzyskania przychodu spółki.OPINIA

 

PaweŁ Kochanowski

doradca podatkowy współpracujący z Kancelarią Stolarek & Grabalski

Co do zasady zgodnie z zapisami art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają m.in. środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, które są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o okresie używania dłuższym niż rok. Przedmiot sporu organów podatkowych i podatnika dotyczył w głównej mierze warunku wskazującego, że środki trwałe powinny stanowić własność lub współwłasność podatnika. Jak pokazuje komentowane orzeczenie, problemem wywołującym daleko idące konsekwencje jest ustalenie granicy pomiędzy majątkiem spółki cywilnej oraz majątkiem jej wspólników. Jak wskazał sąd, w momencie utworzenia spółki cywilnej powstaje też nowy majątek - majątek wspólników wniesiony do utworzonego podmiotu w celu osiągnięcia określonego celu gospodarczego. Współwłasność tego majątku ma charakter współwłasności łącznej opierającej się na stosunku osobistym łączącym wspólników. Przy czym pamiętać należy o formalnych warunkach stanowiących niezbędny warunek przejścia własności poszczególnych składników z odrębnego majątku wspólników na wspólny majątek spółki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »