| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Darowizna wyrobów gotowych w księgach rachunkowych

Darowizna wyrobów gotowych w księgach rachunkowych

W przypadku gdy firma produkcyjna przekaże część wyprodukowanych przez siebie wyrobów w formie darowizny może pojawić się pytanie, jak ją prawidłowo zaewidencjonować w księgach rachunkowych. Dodatkowo należy prawidłowo udokumentować darowiznę i sprawdzić, czy zasadne jest jej opodatkowanie podatkiem VAT.

Darowizna rzeczowa

Podobnie jak pieniężną, darowiznę rzeczową należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych. Przekazanie darowizny wyrobów gotowych będzie potwierdzone w umowie darowizny na podstawie dowodu wydania wyrobów z magazynu potwierdzonego przez obie strony.

Darowizna towarów podlega opodatkowaniu VAT, w przypadku gdy nie znajdą zastosowania wyjątki wskazane w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT. Dotyczą one prezentów o małej wartości i próbek, pod warunkiem że darowizna jest przekazywana na cele zgodne z  działalnością gospodarczą podatnika. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowanie VAT może zostać udokumentowane za pomocą dowolnego dokumentu wewnętrznego.

Nieodpłatne przekazanie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości przekazanie nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych trzeba zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych. Darowiznę wyrobów gotowych należy zaksięgować również po stronie Wn konta „Koszty obrotów wewnętrznych” oraz po stronie Ma konta „Obroty wewnętrzne”. Ma to na celu zachowanie zamkniętego obrotu kosztów, który worzą konta zespołu 4, 5 i 6 oraz konto „Koszt sprzedanych produktów”. Jeżeli koszt, który jest ujęty na kontach wchodzących w skład kręgu kosztów nie trafia ostatecznie na konto  „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów”, konieczne jest dokonanie zapisu uszczelniającego obieg, gdyż ma miejsce wyjście z kręgu kosztów. Saldo konta należy przenieść na wynik finansowy i wykazać w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym w pozycji „Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby”.

Darowizna a podatek VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT za towary opodatkowane podatkiem VAT uważa się także nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »