| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak wykazać w księgach rachunkowych skutki toczącego się postępowania sądowego

Jak wykazać w księgach rachunkowych skutki toczącego się postępowania sądowego

W związku z realizacją umowy dofinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko spółka otrzymała pismo o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków unijnych. Instytucja pośrednicząca ustaliła kwotę dotacji, którą należy zwrócić. Spółka nie zgodziła się z tą decyzją i odmówiła zwrotu. Instytucja skierowała sprawę do sądu. W jaki sposób zaksięgować powyższe zdarzenie? Jak ująć skutki niepomyślnego wyroku?

Spółka tworzy rezerwy związane ze skutkami toczącego się postępowania sądowego, jeżeli przeciwko jednostce wniesiono pozew, a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Trudno ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania postępowania sądowego. Spółka w ocenie przebiegu postępowania sądowego może się wspomagać opinią prawników. Ustalając kwotę rezerwy, należy wziąć pod uwagę nie tylko kwotę roszczenia określoną w pozwie, ale również koszty postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 35d ustawy o rachunkowości rezerwy tworzy się na:

1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;

2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Niewykorzystana rezerwa na naprawy gwarancyjne w księgach rachunkowych

Utworzoną rezerwę ujmuje się w:

● pozostałe koszty operacyjne,

● koszty finansowe,

zależnie od okoliczności, z którymi wiążą się przyszłe zobowiązania.

Jeżeli w wyniku postępowania sądowego spółka zostanie zobowiązana do zapłaty roszczenia, na które uprzednio utworzono rezerwę, zostaje ona odpowiednio pomniejszona o kwotę zobowiązania.

W przypadku korzystnego dla spółki wyroku sądowego niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio:

● pozostałe przychody operacyjne,

● przychody finansowe. ©?

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

PRZYKŁAD

Skutki związane z procesem

Spółka podpisała w 2014 r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W trakcie kontroli w sierpniu 2015 r. instytucja pośrednicząca stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z dotacji i nakazała ich zwrot. Prezes spółki, po zasięgnięciu opinii prawnej, odmówił zwrotu wskazanych kwot. Instytucja pośrednicząca skierowała do sądu pozew o zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków.

W związku z postępowaniem sądowym:

● istnieje obowiązek zabezpieczenia nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych wraz z odsetkami od nich, a także kosztów postępowania sądowego,

● zgodnie z opinią prawnika nie można przewidzieć wyniku toczącego się postępowania sądowego, stąd wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny,

● możliwy jest wiarygodny szacunek podstawowej kwoty roszczenia oraz kosztów sądowych.

Spółka utworzyła rezerwę na:

a) podstawową kwotę roszczenia wynoszącą 150 000 zł,

b) odsetki liczone od terminu płatności żądanej kwoty do dnia bilansowego wynoszące np. 5424 zł [(150 000 zł x 11 proc. ) : 365 dni] x 120 dni – zaokrąglone do 1 zł,

c) koszty postępowania sądowego wynoszące 5 proc. podstawowej kwoty roszczenia, tj. 7500,00 zł.

Jak archiwizować dokumenty księgowe

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »