reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zostaną zwolnione z dotychczasowego wymogu podwójnego raportowania danych finansowych zarówno do organu nadzoru, jak i Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, będą obowiązane do sporządzania części A dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych jedynie w postaci elektronicznej, co redukuje obciążania formalne i stanowi uproszczenie w zakresie sporządzania takiego sprawozdania.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projekt został opublikowany 24 kwietnia 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wynika z nowych regulacji ustawowych wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.), ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania publicznego oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) oraz uchylenia ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278, z późn. zm.).

Sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z  art. 45 ust. 1f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) zmianie uległa terminologia odnosząca się do „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Ustawa ta wprowadziła  do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) definicję „podpisu zaufanego” i jednocześnie uchyliła definicję „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Pomimo tego, że zmiana ta nie znalazła jeszcze bezpośrednio odzwierciedlenia w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości proponuje się wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu odwołania do definicji „podpisu zaufanego” celem zachowania zgodności z terminologią zawartą w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Ww. regulacje weszły w życie z dniem 1 października 2018 r. i będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych  sporządzanych za rok 2018.

W celu zachowania spójności przepisów rozporządzenia z brzmieniem art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości w § 5 ust. 2 rozporządzenia proponuje się rezygnację z formy papierowej sporządzania części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego na rzecz wyłącznie postaci elektronicznej. Zgodnie z § 28 ust. 1 projektowanego rozporządzenia sprawozdanie to będzie opatrywane będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  zaufanym przez osoby do tego uprawnione. Kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis zaufany  jest już stosowany do opatrywania sprawozdań finansowych przez osoby do tego uprawnione. Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego nie będzie więc nakładało na te osoby dodatkowych wymogów związanych z uzyskaniem takiego podpisu.

Rezygnacja z podwójnego raportowania danych finansowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 9a, zgodnie z którym dokumenty w odniesieniu do których istnieje obowiązek ich złożenia na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (m.in. roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania) umieszcza się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Dokumenty te będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej i będą udostępniane bezpłatnie z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem  ogólnopolskich sieci teleinformatycznych na stronie internetowej www.ekrs.ms.gov.pl. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła samodzielnie uzyskać dostęp do dokumentów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, o których mowa § 25 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzania. Z kolei pozyskiwanie przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia nie będzie konieczne z uwagi na składanie dokumentów finansowych w repozytorium dokumentów finansowych oraz możliwość bezpłatnego sprawdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy sprawozdanie finansowe danego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zostało złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Polecamy: Wiosenne rabaty do – 50%
Bestsellery – podatki, rachunkowość, prawo pracy

Dowiedz się więcej>>

 W związku z powyższym proponuje się rezygnację z wymogów nałożonych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dotyczących dołączania do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego dokumentów i informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 rozporządzenia, a tym samym rezygnację z podwójnego raportowania danych finansowych – zarówno do Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru. Jednocześnie w § 25 ust. 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się wskazanie, że informacja o wartości składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych przekazywana będzie w postaci elektronicznej. Informacja ta nie jest przekazywana do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc organ nadzoru może ją uzyskać jedynie bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w działania na rzecz cyfryzacji polskiej gospodarki oraz działania zmierzające do odbiurokratyzowania istniejących wymogów sprawozdawczych.

W projekcie rozporządzania rozporządzenia proponuje się uchylenie § 27, który określa formę sporządzania dokumentów i informacji dołączanych do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego. Uchylenie tego przepisu jest konsekwencją uchylenia § 25 ust. 1 rozporządzenia.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama