Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe

Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe
Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe
Wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane po dniu 1 października 2018 r. przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe muszą być przygotowywane w formie elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia, okres za jak sporządzane jest dane sprawozdanie finansowe a decydujące w tym przypadku będzie to, że sprawozdanie sporządzane po 1 października 2018 r.

Nie jest więc istotne, że sprawozdanie finansowe jednostki ma obejmować okres np. do 30 września 2018 r., jeśli sporządzane jest po dniu 1 października 2018 r. Decyduje bowiem dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Do lamusa odchodzą, zatem papierowe formularze bilansu, rachunku zysków i strat czy też sprawozdań z działalności jednostki.

Począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mają, zatem kształt e-sprawozdań finansowych i w takiej formie będą składane do organów podatkowych oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdania te ponadto muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania e-PUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy lub księgowa) oraz kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ kolegialny np. wieloosobowy zarząd w spółce kapitałowej (sp. z o.o. lub spółce akcyjnej) to roczne sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Te same zasady dotyczą skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta to również przekazywane jest biegłemu w formie elektronicznej. Biegły rewident przed przystąpieniem do badania powinien zweryfikować czy przekazane mu do badania sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez uprawnione osoby i czy zostało to dokonane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym e-PUAP.

Po przeprowadzeniu badania biegły rewident zobowiązany jest przekazać jednostce sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego również wyłącznie z formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A zatem również i w tym przypadku nie będą już honorowane „papierowe” raporty z badania sprawozdań finansowych. Oczywiście jednostka będzie mogła wydrukować sobie z systemu egzemplarz tak sporządzonego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego z tym, że taki wydruk będzie traktowany wyłącznie, jako kopia z oryginału sprawozdania z badania.

Generalne, zatem począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia wpisane do rejestru przedsiębiorców) a także niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej w postaci struktur logicznych i formatu (XML) udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Co się podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. fundacje lub stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej) to resort finansów wyjaśnił, że podmioty te również sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej tyle, że nieustrukturyzowanej oraz opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem e-PUAP. Nieustrukturyzowana postać elektronicznego sprawozdania finansowego oznacza, że może być ono sporządzone w formie pliku testowego, pliku graficznego lub mieszanego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, podatnicy, o których mowa powyżej (niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS) składają sprawozdania finansowe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a mogą to wykonać poprzez wysłanie sprawozdania finansowego elektronicznie na wirtualne biuro podawcze urzędu skarbowego lub doręczyć bezpośrednio do urzędu na informatycznym nośniku danych.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r., zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości, należy sporządzić do 31 marca 2019 r. ( w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego). Jednocześnie w tym terminie podatnicy  CIT zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego deklaracje CIT- 8 (deklaracja o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym).

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla tych jednostek, wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. spółki prawa handlowego), dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten będzie upływał 30 czerwca 2019 r.

 Następnie kierownik jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający zobowiązany jest, zgodnie z art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości następujące dokumenty związane z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych muszą mieć postać elektroniczną:

- roczne sprawozdanie finansowe jednostki,

- sprawozdanie z działalności (w przypadku spółek kapitałowych sprawozdanie zarządu z działalności spółki),

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki,

- skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,

- sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,

- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,

- skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Za wyjątkiem samych sprawozdań finansowych, które muszą mieć formę elektroniczna XML inne dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe mogą mieć inną formę elektroniczną (np. PDF, TXT, XLS czy DOC) byle tylko nie był to skan dokumentu papierowego.

Nie ma natomiast wymogu przygotowywania w postaci elektronicznej takich dokumentów związanych z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego, jak :

 1. Uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania fajansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 2. Uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) lub postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty.

Powyższe dokumenty mogą być dołączone do e-sprawozdania finansowego w postaci skanów dokumentów papierowych.


Jednostki, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. spółki prawa handlowego), zobowiązane są złożyć zatwierdzone e- sprawozdanie finansowe do KRS w terminie 15 dni od dnia ich zatwierdzenia w formie elektronicznej do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem sytemu eKRS). Następnie Krajowy Rejestr Sądowy automatycznie przekaże zatwierdzone e-sprawozdanie finansowe jednostki do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to, że podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia wpisane do rejestru przedsiębiorców) nie muszą już składać e-sprawozdań finansowych do organu podatkowego niezależnie od złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednostki zarejestrowane w KRS, ale niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej), zobowiązane są złożyć zatwierdzone e- sprawozdanie finansowe do KRS w terminie 10 dni od dnia ich zatwierdzenia w formie elektronicznej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podmioty, o których mowa powyżej mogą złożyć swoje e-sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego e-mailem na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu skarbowego lub dostarczone bezpośrednio do urzędu na elektronicznym nośniku informacji (np. dyskietka).

Osoby fizyczne, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którzy prowadzą księgi rachunkowe zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego, (co do zasady do 30 kwietnia 2019 r.) oraz przeslania go w tym terminie w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeśli chodzi o samą techniczną czynność zgłoszenia, przez podmioty podlegającej takiemu obowiązkowi, zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego to zgodne ze znowelizowanymi przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art.19 e ustawy o KRS).

Zgłoszenie do KRS sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości może dokonać, co najmniej jednak osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu (np. członek zarządu) a także prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator opatrując w/w zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z dodanym art. 19 e ust.3 a ustawy o KRS powyższego zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dan zostały udostępnione sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o ile w systemie ujawniony jest jego numer PESEL i są oni umocowaniu do dokonania takiego zgłoszenia (posiadają stosowne pełnomocnictwo). W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny dokonując zgłoszenia powołują się powołują się na fakt udzielenia im pełnomocnictwa oraz podpisują zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem e-PUAP.

Wojciech Ostrowski, Radca prawny

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?