Kategorie

Praktyka we własnej firmie nie daje uprawnień

Rozporządzenie ministra finansów dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga od kandydata udokumentowania co najmniej dwuletniej praktyki w księgowości. Taką praktyką nie może być jednak prowadzenie własnej firmy.


Podatnik prowadził przez siedem lat własną firmę, czyli działalność gospodarczą. Zakończył ją w 1999 roku. Prowadził osobiście księgi rachunkowe firmy, przygotowywał ewidencje oraz sporządzał sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami wysyłał je do właściwego urzędu skarbowego. Ponieważ posiadał wykształcenie w zakresie rachunkowości, wystąpił do ministra finansów o wydanie certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Resort jednak odmówił wydania certyfikatu, ponieważ podatnik nie udokumentował właściwie wymaganej przepisami praktyki w księgowości. Nie potrafił on przedstawić przygotowywanych sprawozdań finansowych, które mogłyby potwierdzić tę praktykę. Z tych powodów nie otrzymał certyfikatu.


Sprawa przed sądem


Podatnik odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W odwołaniu podniósł, że decyzja ministra finansów jest błędna, ponieważ zgodnie z par. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za praktykę w księgowości uważa się m.in. wykonywanie w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej czynności, takich jak: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycenę aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, a także sporządzanie sprawozdań finansowych (czynności te zostały określone w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 i 5 ustawy o rachunkowości). Zdaniem skarżącego, spełnił on te warunki, a mimo to minister finansów odmówił mu wydania certyfikatu. Wniósł więc o uchylenie decyzji resortu.


Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy uznał, że zaświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej nie wystarcza, aby uznać, że podatnik posiada wymaganą przepisami praktykę w rachunkowości. Sąd podzielił stanowisko ministra, że podatnik musiałby przedstawić również sprawozdania finansowe własnej firmy, czego nie zrobił. Z dokumentów przedstawionych przez skarżącego nie wynikał natomiast rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej. W związku z tym sąd wydał wyrok, w którym oddalił skargę (sygn. akt VI SA/Wa 1036/06). Wyrok ten ma duże znaczenie dla księgowych i osób ubiegających się o wydanie certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg, które nie muszą zdawać egzaminu w ministerstwie. Warto przypomnieć, jakie warunki muszą spełnić osoby prowadzące własną firmę, aby otrzymać certyfikat.


Spełnienie wymagań


Rozporządzenie ministra finansów określa, że usługowo mogą prowadzić księgi rachunkowe osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy, niemające osobowości prawnej spółki handlowe lub wspólnicy spółki cywilnej, a także inne osoby prawne. Wśród osób ubiegających się o certyfikat księgowy można jednak wyróżnić dwie grupy.


Pierwszą stanowią osoby, które muszą zdawać egzamin, a drugą - osoby, które przedstawią odpowiednie dokumenty i które automatycznie zostają zwolnione z egzaminu. Osoby zaliczające się do pierwszej grupy muszą wypełnić wszystkie ustawowe wymagania dotyczące egzaminu. Drugą grupę osób - zwolnionych z egzaminu - stanowią natomiast wszyscy, którzy spełniają co najmniej jeden z warunków wymienionych w par. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) rozporządzenia. Zatem w pierwszej kolejności chodzi o osoby, które udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wyższe wykształcenie magisterskie na kierunkach ekonomicznych o specjalności rachunkowość lub innej. Musi to być jednak specjalność na uczelni, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.


Certyfikat bez egzaminu mogą również uzyskać osoby, które mają trzyletnia praktykę w księgowości, posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z jakiegokolwiek kierunku oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Również w tym przypadku muszą to być studia na uczelni, która ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Przepis ten jest jednak ułatwieniem dla magistrów nieekonomistów. Są jeszcze dwie grupy zawodowe, które mogą ubiegać się o certyfikat bez egzaminu. Są to doradcy podatkowi i biegli rewidenci.


Dokumentowanie


Problem dla osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych polega jednak na udokumentowaniu praktyki.


Dość często zdarzają się przypadki osób, które domagają się wydania im certyfikatu, ponieważ pracowały w biurze rachunkowym lub prowadziły ewidencję we własnej firmie. Z takim przypadkiem miał do czynienia sąd administracyjny w opisanej wyżej sprawie. Ponieważ w trakcie pracy osoby prowadzące takie ewidencje nie zdają sobie sprawy z potrzeby wydania odpowiednich zaświadczeń i dokumentów poświadczających praktykę, warto przypomnieć, co według przepisów jest uznawane za praktykę. Ministerstwo stosuje te przepisy ściśle.


Uznawana praktyka


Aby resort uznał praktykę w księgowości, osoba musi udokumentować, że prowadziła księgi rachunkowe na podstawie dowodów księgowych, wyceniała aktywa i pasywa oraz ustalała wyniki finansowe w firmie lub sporządzała sprawozdania finansowe. Za praktykę w księgowości ministerstwo uznaje również wykonywanie czynności w ramach badania sprawozdania finansowego pod nadzorem biegłego rewidenta. Rozporządzenie określa również, że czynności te osoba ubiegająca się o certyfikat musi wykonywać na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło), umowy spółki. Może to być również osoba, która prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania własnej działalności gospodarczej. Zatem praktykę można zdobyć w firmach prywatnych, w biurach rachunkowych, u biegłych rewidentów czy doradców podatkowych, ale także w firmach i jednostkach państwowych. Gdziekolwiek jednak praktyka będzie odbywana, osoba musi wykonywać wymienione wyżej czynności.


Dopiero po spełnieniu tych warunków, można otrzymać certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg. W praktyce oznacza to, że certyfikatu nie otrzymają np. osoby, które wystawiają faktury w firmie lub biurze rachunkowym.


WAŻNE DATY

Data najbliższego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Najbliższy egzamin odbędzie się w dniach

19-21 lutego 2007 r.

w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku, ul. Kolorowa 13, tel. (0 22) 779-20-40, wew. 4021, w godz. 8.00-15.30.


WAŻNE ADRESY

Wszystkie uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych wymienione są na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:

www.pan.pl/ck/

00-091 Warszawa, pl. Defilad 1 (PKiN), tel. (0 22) 826 82 38


Podstawa prawna:

- Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.).

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 stycznia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1036/06, niepublikowany.


Łukasz Zalewski
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lokaty bankowe – czerwiec 2021

  Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kpa. 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął zmianę przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według uchwalonej przez Sejm nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.