Kategorie

Nie zaniżaj pochopnie kosztów

Zaniżenie kosztów często ma na celu m.in. wykazanie większej rentowności przedsiębiorstwa. Może również służyć bieżącemu dostosowaniu kosztów do sprzedaży.
Skutkiem takiego działania będzie zarzut nierzetelnego prowadzenia rachunkowości. W konsekwencji podatnik może spodziewać się kontroli i administracyjnego ustalenia faktycznych kosztów, a także kary pieniężnej.

Andrzej Pośniak, prawnik z CMS Cameron McKenna wyjaśnił nam, że co do zasady, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód podatnika, stanowiący nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami uzyskania tych przychodów. Innymi słowy, podatnik ma prawo (nie obowiązek) obniżenia osiągniętych przychodów o udokumentowane koszty ich uzyskania, z wyjątkiem kosztów, które ustawy podatkowe wykluczają z zakresu kosztów podatkowych. W interesie podatnika leży zatem zbieranie odpowiedniej dokumentacji i wykazywanie poniesionych kosztów, albowiem ich wysokość ma bezpośredni wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. – W efekcie zaniżanie kosztów podatkowych (w przeciwieństwie do ich zawyżania) nie powinno pociągnąć za sobą negatywnych konsekwencji ze strony władz skarbowych, ponieważ działanie takie zwiększa kwoty uiszczanego przez podatnika podatku. Jakkolwiek, trudno sobie wyobrazić podatnika, który z własnej woli godziłby się na płacenie wyższych podatków – dodał Andrzej Pośniak.

Przyczyny zaniżania kosztów

Zaniżanie kosztów służy różnym celom. Zdaniem dr. Roberta Zajdlera, pracownika Departamentu Prawa Unii Europejskiej, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zaniżanie kosztów może mieć na celu wykazanie większej rentowności przedsiębiorstwa na potrzeby kredytowe, czy też na potrzeby rocznych sprawozdań finansowych. Służyć może również bieżącemu dostosowaniu kosztów do sprzedaży. – Takie działania stosowane są przez podatników zarówno w rozliczeniach miesięcznych, jak i rocznych. Konsekwencją zazwyczaj nie jest uszczuplanie wpływów podatkowych z tego tytułu. Skutkiem zaniżania kosztów jest zarzut nierzetelnego prowadzenia rachunkowości. Jego konsekwencją może być kontrola i administracyjne ustalenie faktycznych kosztów. Dodatkowo wymierzana jest jednorazowa kara na podstawie ustawy karnej skarbowej w oparciu o tabelaryczny przelicznik zawarty w ustawie. Podatnik chcący naprawić powstały błąd może złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego i za jego zgodą naprawić powstałą nierzetelność – powiedział nam dr Zajdler.

Organy podatkowe sprawdzą przyczyny
Reklama

Zaniżanie kosztów to z punktu widzenia podatników działalność o wiele rzadsza niż ich zawyżanie. Jednak takie działania mogą w przypadku ich wykrycia dać do myślenia organom podatkowym. Według Mariusza Mareckiego, z zespołu ds. postępowań podatkowych PricewaterhouseCoopers w przypadku zaniżania kosztów przez podatników organy podatkowe będą próbowały, po pierwsze, ustalić przyczyny takiego zaniżania, o ile nie jest ono spowodowane po prostu ostrożną interpretacją przepisów. W szczególności kontrolujący mogą chcieć ustalić, czy zaniżanie nie jest częścią jakiejś większej struktury, w której biorą udział inne podmioty, zmierzającej do uniknięcia podatku czy wręcz działań kryminalnych. Po drugie, zaniżanie, czy raczej ukrywanie kosztów, najczęściej łączy się z zaniżaniem przychodów, a więc stanowi część procederu niezgodnej z prawem sprzedaży poza ewidencją księgową.

– Takie działanie będzie się wiązało zapewne z uszczupleniem podatku i tym samym będzie wypełniało znamiona przestępstwa określonego w art. 56 kodeksu karnego skarbowego zagrożonego obecnie karą pozbawienia wolności do 2 lat i karą grzywny, nawet do ponad 7 milionów złotych (od 17 grudnia sankcje te ulegną dalszemu zaostrzeniu). Co może zrobić podatnik, gdy stwierdzi, że zaniżył koszty uzyskania przychodów? Jeśli tylko ma dowody księgowe, może wprowadzić je do ksiąg, skorygować deklarację i – jeśli zapłacił podatek – wystąpić o stwierdzenie nadpłaty – argumentował Mariusz Marecki.

Ujęcie kosztów w księgach

Rafał Śmigórski, biegły rewident, senior menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., zwrócił uwagę na fakt, że podmioty prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do potrącania kosztów (ujmowania ich w rozliczeniu podatkowym) w tym roku podatkowym, którego dotyczą, niezależnie od tego, kiedy koszty te są faktycznie ponoszone. Jedynie w sytuacji gdy nie jest możliwe „zarachowanie” kosztu we właściwym okresie (np. w związku z brakiem dokumentu, na podstawie którego można ustalić rodzaj i kwotę kosztu) – koszt potrąca się w momencie jego poniesienia. W praktyce, mimo braku w przepisach prawa podatkowego definicji pojęcia „zarachowanie”, przyjmuje się zwykle, że zarachowanie oznacza ujęcie w księgach rachunkowych. – Przykładowo, jeżeli podatnik przeniesie koszt dotyczący danego roku do roku kolejnego, a kontrola zakwestionuje zasadność takiej kwalifikacji, podatnik nie będzie miał możliwości uwzględnienia tego kosztu we właściwym okresie, ponieważ nie będzie możliwe jego zarachowanie (zaksięgowanie) w zamkniętych za rok poprzedni księgach rachunkowych. W takiej sytuacji można wywodzić, choć jest to dyskusyjne, że podatnik utraci możliwość uwzględnienia danego wydatku w swoich rozliczeniach podatkowych – wyjaśniał Rafał Śmigórski.

SŁOWNICZEK

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkami kosztów określonych w ustawach podatkowych.
Zaniżanie – zmniejszanie czegoś, np. liczby, wielkości, wartości w jakimś celu; pomniejszanie, obniżanie. Zaniżanie cen, kosztów, norm, stawek.

 Ewa Matyszewska
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?