REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w ustawie o rachunkowości - nowe formaty e-sprawozdań

Zmiany w ustawie o rachunkowości - nowe formaty e-sprawozdań
Zmiany w ustawie o rachunkowości - nowe formaty e-sprawozdań

REKLAMA

REKLAMA

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane 25 listopada 2020 r. założenia nowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wprowadzić nowe formaty plików elektronicznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności (XHTML i XBRL), pozwolić na podpisywanie sprawozdań tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego. Ponadto planowanych jest szereg zmian dla biegłych rewidentów i firm audytorskich. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - powody

Projektowana nowelizacja ma za zadanie dostosować obecnie obowiązujące przepisy dot. sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do możliwości technologicznych. Chodzi o to, że  możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych i technologii cyfrowych powoduje, że jednostki stosujące ustawę o rachunkowości łatwiej mogą wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych czy przeprowadzania kontroli zdalnych w firmach audytorskich. Nowe przepisy mają pozwolić na realizację tych obowiązków przy użyciu nowoczesnych technologii.

REKLAMA

Autopromocja

Przygotowywana obecnie w Ministerstwie Finansów nowelizacja stała się konieczna między innymi z uwagi na przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (dalej: „rozporządzenie 2019/815”).
Zgodnie z tym rozporządzeniem 2019/815 emitenci mają obowiązek sporządzać swoje roczne raporty finansowe (w skład których wchodzą także sprawozdania finansowe) w formacie XHTML. W przypadku gdy raport ten będzie zawierał skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR, emitenci mają obowiązek znakowania tych sprawozdań przy użyciu języka znaczników Inline XBRL. Przepisy te mają zastosowanie do raportów rocznych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r.

Obecnie na podstawie aktualnego brzmienia ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, emitenci dopuszczeni do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządzają swoje sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) w postaci elektronicznej. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządzają sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w formacie XML). Natomiast sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - oznacza to, że aktualnie sprawozdania te mogą być sporządzane w dowolnym formacie elektronicznym, np. PDF.

Jak czytamy w założeniach omawianego projektu, pozostawienie obecnego brzmienia ustawy o rachunkowości, przy jednoczesnym obowiązywaniu postanowień rozporządzenia 2019/815, skutkowałoby koniecznością posługiwania się różnymi formatami dla tych samych sprawozdań finansowych.

REKLAMA

Ponadto polska ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości podpisywania sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy. Projektowane nowe przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. A dzięki zakładanej dobrowolności stosowania nowych rozwiązań projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na jednostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415):
1. nie zawierają przepisów związanych:
‐ ze złożeniem oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywego oświadczenia w przypadku złożenia wniosku o wpis na listę firm audytorskich lub wniosku o zmianę danych na liście firm audytorskich,
‐ ze zmianą danych na liście firm audytorskich i wydania decyzji odmownej w przypadku braku przesłanek do aktualizacji danych na liście firm audytorskich,
‐ z wydawaniem legitymacji służbowych dla osób kontrolujących,
2. nie umożliwiają złożenia w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) wniosku o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy oraz wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich,
3. niedostatecznie precyzują:
‐ sytuację, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 78 ust. 3 pkt 3 ustawy,
‐ możliwość odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym przez Radę Agencji (zarówno przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jak i na piśmie),
4. nie przewidują prowadzenia przez Agencję wszystkich kontroli w firmach audytorskich w sposób całkowicie zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obecnie tylko niektóre czynności wskazane w ustawie można przeprowadzić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nowelizacja ma uzupełnić wszystkie te braki.

Szczegóły planowanych zmian

Nowe formaty plików elektronicznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności

Założenia projektu przewidują:

- przyjęcie – dla emitentów – rozwiązań z rozporządzenia 2019/815, tj. formatu XHTML, co w rezultacie spowoduje sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym,
- przyjęcie – dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF – rozwiązania prowadzącego do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu) poprzez wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu oraz poprzez wprowadzenie możliwości dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie XHTML znakowania przy użyciu języka znaczników XBRL zgodnie z taksonomią określoną w rozporządzeniu 2019/815,

Jeden członek zarządu wieloosobowego będzie mógł podpisać sprawozdanie

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości podpisu sprawozdania tylko przez jednego członka tego organu wieloosobowego pod warunkiem uzyskania przez niego od pozostałych członków oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Zmiany w tym zakresie pojawią się zarówno w ustawie o rachunkowości jak i w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).

Zmiany przepisów dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Wprowadzona zostanie (dla biegłych rewidentów i firm audytorskich) konieczność zawarcia w sprawozdaniu z badania dodatkowej opinii, czy badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia 2019/815; będzie to miało zastosowanie w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów, którzy będą mieli taki obowiązek oraz innych jednostek, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, które skorzystają z możliwości takiego sporządzenia sprawozdania,

Ponadto do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zostaną wprowadzone zmiany w zakresie:
‐ składania przez firmę audytorską, w formie elektronicznej, wniosku o zmianę danych na liście firm audytorskich i procedur rozpatrywania wniosku przez Agencję (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia – czynność materialno-techniczna, a w przypadku braku przesłanek do aktualizacji danych na liście firm audytorskich – wydanie decyzji odmownej oraz odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego),
‐ składania oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wpis na listę firm audytorskich lub wnioskiem o zmianę danych zawartych na liście,
‐ składania w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Agencji, wniosku o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy oraz wniosku o zmianę danych,
‐ doprecyzowania sytuacji, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta,
‐ odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym przez Radę Agencji,
‐ wydawania legitymacji służbowych dla osób kontrolujących,
‐ doprecyzowania przepisów dotyczących kontroli przeprowadzanych przez Agencję w firmach audytorskich za ich zgodą: w siedzibie Agencji, czy też w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie braku możliwości cofnięcia zgody przez firmę audytorską w trakcie kontroli jak również uregulowania sytuacji kiedy zachodzi konieczność przejścia z formy zdalnej kontroli na kontrolę „tradycyjną” w siedzibie kontrolowanej firmy audytorskiej,
‐ doprecyzowania przepisów dotyczących doręczeń pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Termin wejścia w życie zmian

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r. Założenia projektu nie wskazują natomiast planowanej daty wejścia w życie omawianych zmian. Stąd trudno w chwili obecnej przewidzieć kiedy omawiany projekt stanie się obowiązującym prawem. Najprawdopodobniej będzie to początek 2021 roku.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA