| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

Celem zmian w ustawie Ordynacja podatkowa, które w większości zaczną obowiązywać na początku 2016 r., jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

Nowe regulacje wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta w dniu 5 października 2015 r.

Zmiany w prawie pracy 2016. Przepisy przejściowe

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego art. 8 dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2012, str. 1), a także wprowadza rozwiązania mające na celu promować zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego. Celem nowelizacji jest również uszczelnienie systemu poboru podatków. Realizacji tych zamierzeń służą przede wszystkim zmiany regulacji z zakresu informacji podatkowych, zobowiązań podatkowych i kontroli podatkowej. Ponadto ustawa wypełnia wskazanie Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 29 października 2014 r. [sygn. akt S 5/14] w zakresie odpowiedniego unormowania sposobu komunikowania na żądanie wnioskodawcy o wydaniu na jego wniosek interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Ze względu na to, że aktualne rozwiązania prawne w zakresie pełnomocnictwa, bazujące na pochodzących z lat sześćdziesiątych XIX wieku regulacjach kodeksu postępowania administracyjnego, zdecydowanie nie przystają do obecnego otoczenia prawnego, ustawa na nowo określa instytucję pełnomocnictwa procesowego, dzieląc pełnomocnictwo na pełnomocnictwo ogólne, szczególne i do doręczeń oraz przewidując wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do składania pełnomocnictw.

Od 2016 r. wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników

Ustawa wprowadza zmiany w 14 aktach prawnych, tj. w: ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Nowelizacja innych ustaw ma przede wszystkim charakter dostosowawczy, wynikający ze zmian wprowadzanych w ordynacji podatkowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

  1. przepisów dotyczących automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy Polską państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. przepisów normujących instytucję pełnomocnictwa ogólnego oraz zmian przewidujących pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;
  3. przepisów dotyczących Rejestru Zastawów Skarbowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nowe prawo restrukturyzacyjne w 2016 r.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK