REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

Joanna Dmowska
Joanna Dmowska
Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT, redaktor naczelna Biuletynu VAT, autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz kilkunastu specjalistycznych wydawnictw książkowych.
Nowe rozporządzenie określi zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt. Co się zmieni?
Nowe rozporządzenie określi zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt. Co się zmieni?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.
rozwiń >

Nowe rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 r.

Od 1 lipca 2024 r. dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 2481, z późn. zm.), dalej jako „rozporządzenie z 2021 r.” przestanie obowiązywać. Zastąpi je nowe rozporządzenie o tej samej nazwie. Wynika to z faktu, że MF na podstawie art. 106r ustawy o VAT, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. otrzymał nowy zakres jaki musi  uregulować rozporządzeniem. 

Autopromocja

Dlatego nowe rozporządzenie będzie określało:

- rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF),

- sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień,

- sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF, 

- zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w KSeF do faktury ustrukturyzowanej, faktur wystawionych trakcie trwania awarii systemu, po przesłaniu ich do KSeF, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu KSeF, bez konieczności uwierzytelniania(tzw. dostęp anonimowy);

- sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, udostępnianych nabywcy poza KSeF lub używanych poza KSeF, umożliwiający dostęp do faktury w KSeF oraz umożliwiający weryfikację danych zawartych na tej fakturze, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania;

- sposób oznaczania faktur wystawionych w czasie awarii systemu udostępnionych nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF, umożliwiający weryfikację danych z tych faktur oraz umożliwiający zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, w przypadku ich udostępnienia nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF , oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania.

Zakres uprawnień do korzystania z KSeF

Zakres uprawnień do korzystania z KSeF zasadniczo nie ulega zmianie. Obecne regulacje uzupełniono jedynie w ten sposób, że uprawnieniami do korzystania z KSeF są uprawnienia do wystawiania lub dostępu również do faktur wystawionych w trakcie awarii systemu oraz faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu KSeF. 

W zakresie wystawiania lub dostępu do faktur rozszerzono natomiast katalog podmiotów uprawnionych do tej funkcjonalności KSeF o:
- podatnika wskazanego przez rolnika ryczałtowego, będącego nabywcą produktów rolnych i usług rolniczych od rolnika ryczałtowego (§ 3 ust. 3 pkt 6 projektu) oraz 
- podmiot upoważniony do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (§ 3 ust. 3 pkt  7 projektu). 

Zrezygnowano natomiast z dotychczasowej regulacji zawartej w § 2 ust. 4 rozporządzenia z 2021 r. dotyczącej pośredniego nabywania uprawnień. Uznano bowiem za konieczne wskazywanie kto ma mieć uprawnienia do wystawiania i dostępu do faktur, bez automatycznego cedowania uprawnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF

W § 4 projektu w ust. 1 wskazano sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF. W przepisie tym powielono obecne rozwiązanie. Wprowadzono jedynie dodatkowy wymóg podania danych unikalnych identyfikujących kwalifikowaną pieczęć elektroniczną podmiotu uprawnionego, w przypadku gdy pieczęć ta nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika.

Nowym rozwiązaniem jest natomiast wskazanie zakresu danych, jakie będzie musiał podać podatnik lub inny podmiot w celu: 

1) nadania, zmiany lub odebrania uprawnień do korzystania z KSeF w przypadku samofakturowania, jeśli nabywca wystawiający fakturę nie posiada numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika (§ 4 ust. 3 projektu); umożliwi to samofakturowanie przez podmioty zagraniczne;

2) nadania, zmiany lub odebrania uprawnień do korzystania z KSeF przez rolnika ryczałtowego (§ 4 ust. 4 projektu),

3) nadania lub zmiany uprawnień do wystawiania faktur przez podatnika wskazanego przez rolnika ryczałtowego, będącego nabywcą produktów rolnych i usług rolniczych od rolnika ryczałtowego (§ 4 ust. 5 projektu),

4) nadania, zmiany lub odebrania uprawnień wystawiania faktur przez podmiot upoważniony do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (§ 4 ust. 6 projektu).

Zmiana zasad składania ZAW-FA

Zostanie dopuszczona możliwość złożenia zawiadomienia zarówno w postaci papierowej, jak również w postaci elektronicznej, a także przez e-Urząd Skarbowy. W tym celu zrezygnowano z dotychczasowej regulacji, że nadawanie lub odbieranie uprawnień w takim przypadku jest dokonywane przez złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego tylko w postaci papierowej. Dlatego zostanie określony nowy wzór tego zawiadomienia.

Sposoby uwierzytelnienia się w KSeF

Sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z KSeF będzie określał § 6 ust. 1 projektu. Uwierzytelnienie podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur będzie wymagało użycia:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797), albo

2) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online; jednocześnie zostanie umożliwione,  w przypadku kwalifikowanych pieczęci elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika, uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień po zgłoszeniu danych unikalnych identyfikujących tę pieczęć, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zawiadomieniu ZAW-FA;

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo

4) wytworzonego przez KSeF, po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1–3, certyfikatu autoryzującego tzw. tokena. 

Wprowadzone zostanie dodatkowe zabezpieczenie w przypadku tokenów. Token będzie powiązany z parą kluczy szyfrujących, na którą składa się klucz prywatny i klucz publiczny. Klucz publiczny będzie częścią certyfikatu cyfrowego jego właściciela i mogą go używać wszyscy zainteresowani. Jednakże klucz prywatny będzie chroniony przez właściciela klucza i tylko on będzie mógł się nim posłużyć. Ograniczony dostęp do klucza zapewnia ochronę komunikacji prowadzonej za jego pomocą. 

Ważne

Dlatego tokeny wygenerowane przed 1 lipca 2024 r. zachowają ważność tylko do końca 2024 r.

Specjalne zabezpieczenia(certyfikat wystawcy faktury) będzie wymagany w przypadku faktur wystawianych w czasie awarii lub niedostępności systemu. Certyfikat ten przypisany zostanie  do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień. 

Ważne

Certyfikat wystawcy faktury – to wytworzony przez KseF certyfikat powiązany z parą kluczy szyfrujących, na którą składa się klucz prywatny i klucz publiczny, przypisany do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień, umożliwiający uwierzytelnienie się przy wystawianiu faktur w czasie awarii lub niedostępności systemu.

Dostęp do faktury ustrukturyzowanej poprzez podanie kodu QR

Uregulowano również dostępu w KSeF do faktur  poprzez kod weryfikujący po podaniu m. in.  numeru faktury, numeru kolejnego faktury korygującej, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego identyfikatora nabywcy towarów lub usług albo informacji o braku identyfikatora oraz kwoty należności ogółem.

Kod weryfikujący został zdefiniowany w § 2 pkt 2 projektu. 

Ważne

Kod weryfikujący stanowi unikalny ciąg znaków przedstawiony w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego QR zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015 służący do oznaczania faktur ustrukturyzowanych, faktur wystawionych w trakcie awarii lub niedostępności systemu, przesłanych do KSeF, oraz faktur VAT-RR i faktur VAT RR KOREKTA wystawianych przy użyciu KSeF, wytworzony przez ten system, umożliwiający dostęp do faktur w tym systemie oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze. 

Wprowadzona zostanie konieczność oznaczania kodem weryfikującym faktur wystawianych za pomocą samofakturowania, jeśli nabywca wystawiający fakturę nie posiada numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Faktura taka poza będzie zawiera również numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim.

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla kodów weryfikujących zawiera oprogramowanie interfejsowe.

Wprowadzone będą również przepisy przejściowe, gdzie zostanie wskazane po podaniu jakich danych faktury ustrukturyzowanej, wystawionej w KSeF przed dniem 1 lipca 2024 r., możliwy będzie dostęp do tej faktury w KSeF (tzw. dostęp anonimowy). 

Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2024 .

Źródło: Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – opublikowany 27 listopada 2023 r. na rcl.gov.pl

Joanna Dmowska, Ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Bolo
  2023-11-27 22:07:40
  Ja wraz żoną i z dzieckiem wyjeżdżamy na stałe do Ameryki południowej, mamy dość tego obozu koncentracyjnego. Życzę wszystkim normalnym przedsiębiorcom,a także fachowcom żeby również wyjechali i ułożyli sobie normalne życie.
  1
 • Rafał
  2023-11-27 22:46:24
  To gunwo jakim jest KSEF należy zablokować i uchylić ustawą
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

REKLAMA