Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.

Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.
Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.
Fotolia
W roku 2018 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych programów dofinansowania działalności, m.in. takich jak: Inteligentny Rozwój (POIR), Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) czy Polska Wschodnia (POPW). Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące możliwości dofinansowania w ramach poszczególnych programów oraz harmonogramy naboru wniosków.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z najbardziej atrakcyjnych programów w 2018 roku, a to głównie za sprawą konkursów na wsparcie projektów B+R oraz innowacyjnych inwestycji w przedsiębiorstwach. Wzorem lat ubiegłych planowane są nabory w ramach flagowych konkursów takich jak Szybka Ścieżka, Badanie na rynek czy Programy Sektorowe. Szybka Ścieżka, oferuje wsparcie do 80% kosztów na badania przemysłowe i do maksymalnie 60% na eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie jest przeznaczone dla firm sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorców. Schemat naborów jest podobny do harmonogramu z roku 2017. Pierwsze konkursy rozpoczną się już w marcu 2018 roku, a alokacja przeznaczona na wszystkie 5 naborów w ramach tego działania to 2,85 mld złotych.

Rok 2018 to także planowane nabory w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało wsparcie dla czterech sektorów. Trzy z nich to kontynuacje działań dotychczas prowadzonych: Innomoto - dedykowany branży motoryzacyjnej, Innowacyjny Recykling - przewidziany jako wsparcie sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna oraz InnoNeuroPharm, którego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny. Wartym uwagi jest planowany konkurs przeznaczony dla nowej branży tj. sektora stoczniowego - InnoShip. Na wsparcie produkcji stoczniowej, wpisującej się w zakres tematyczny konkursu, ma być przeznaczona dotacja w wysokości ponad 120 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów InnoMoto oraz InnoShip planowany jest na II kwartał przyszłego roku, natomiast pozostałe działania rozpoczną się w III kwartale 2018 roku. Wnioskodawcami w programach sektorowych mogą być zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak również duże firmy i konsorcja przemysłowe. Podobnie jak w Szybkiej Ścieżce, poziom dofinansowania projektów zależy m.in. od wielkości firmy. Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie do 80% kosztów na badania przemysłowe i maksymalnie 60% na eksperymentalne prace rozwojowe.

Kontynuowany będzie nabór na poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego przedsiębiorstwa MŚP mogą pozyskać dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub nabytych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług. Realizowane projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a nabór wniosków przewidywany jest od marca 2018 roku. Alokacja na konkurs to kwota 1,25 mld zł, z czego 500 mln zł jest przewidzianych na wsparcie projektów w miastach średnich. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy w części badawczej, maksymalnie 50% w części doradczej oraz w części inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Ważną informacją dla przedsiębiorstw z Warszawy jest zmiana poziomu dofinansowania pomocy inwestycyjnej udzielanej zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Od stycznia 2018 r. poziom wsparcia dla Warszawy zmniejszy się z obecnych 15% do 10% kosztów kwalifikowanych.

Fundusze unijne to nie tylko dotacje, ale również instrumenty zwrotne w postaci m.in. preferencyjnych kredytów i pożyczek. W tym obszarze dużą popularnością cieszyły się nabory organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Dofinansowanie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług. Wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP to premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej, a maksymalna jej wysokość to 6 mln zł. W pierwszym kwartale 2018 roku będzie można się starać o dofinansowanie inwestycji z przeznaczonej na ten cel kwoty 550 mln zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oferuje w 2018 roku mniej możliwości niż dotychczas, a na uwagę zasługą dwie osie priorytetowe:

- I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

- II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, to dofinansowanie na projekty inwestycyjne dla zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków przewidziany jest na pierwszy kwartał. Kwota na dofinansowanie projektów to 100 mln zł, a pomoc dla dużych przedsiębiorstw oferowana jest w formie instrumentu zwrotnego, z możliwością uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej w wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział również wsparcie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 100 mln zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, jak również spółdzielnie mieszkaniowe. Nabór wniosków rozpocznie się w maju. W drugim kwartale 2018 roku rozpocznie się natomiast nabór wniosków z działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Alokacja przeznaczona na ten cel to 100 mln zł.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Szansę na pozyskanie dofinansowania będą miały również JST w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oraz ,w ramach działania 2.2, Gospodarka odpadami komunalnymi. Nabory zaplanowane są w II kwartale 2018 roku, a kwota dla każdego działania to 200 mln zł.

Warte zainteresowania, z uwagi na wysokie progi dofinansowania (nawet do 70% kosztów kwalifikowanych), są konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Program obejmuje 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W 2018 roku planowanych jest wsparcie działań w ramach czterech obszarów tematycznych:

- Platformy startowe dla nowych pomysłów – poddziałanie 1.1.1

- Internacjonalizacja MŚP – poddziałanie 1.2

- Wdrażanie innowacji przez MŚP - poddziałanie 1.3.1

- Wzór na konkurencję – poddziałanie 1.4

Zobacz także: Moja firma


W przypadku pomocy inwestycyjnej, wysokość wsparcia uzależniona jest od regionu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) oraz statusu przedsiębiorstwa. Wsparcie w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, zakłada stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji programu POPW. Kwota zostanie określona po uzyskaniu decyzji od Komisji Europejskiej. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są wyłącznie ośrodki innowacji typu: parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne lub inkubatory technologiczne. Nabór rozpocznie się w drugim kwartale.

Wnioski w ramach Internacjonalizacji MŚP będzie można składać w drugim i trzecim kwartale 2018 roku. Zakładana kwota to 100 mln zł, która może być przeznaczona na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności. Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi 550 tys zł. Na przełomie II i III kwartału w 2018 możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Możliwości dofinansowania podlegają projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z przeznaczonej na ten cel kwoty 100 mln zł.

Wzór na konkurencję to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo, a w 2018 roku przewidziane są nabory na oba etapy konkursu:

- Etap I: firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii, co do dalszych działań w firmie.

- Etap II: przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą aplikować o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo.

Przedsiębiorcy planujący inwestycje finansowane z Funduszy Europejskich w 2018 roku będą mieli szansę otrzymać dofinansowanie m.in. na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, stworzenie proinnowacyjnych rozwiązań, czy skorzystać ze wsparcia w obszarze energetyki lub ochrony środowiska. Warto pomyśleć o wsparciu działań firmy środkami zewnętrznymi, zwłaszcza, że o środki finansowe będą mogły starać się zarówno innowacyjne startupy, przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak również duże firmy, konsorcja czy jednostki samorządu terytorialnego. Rok 2018 to również kolejne dostępne środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Z uwagi na zmiany ustawy wdrożeniowej, konkursy będą prowadzone w nieco zmienionej, nowej formule. Jest to niewątpliwie pozytywna informacja i zachęta dla wielu wnioskodawców, gdyż zmiany te ułatwią aplikowanie o fundusze europejskie.

Autor: Małgorzata Leszczewicz, Konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?