REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.

Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.
Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W roku 2018 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych programów dofinansowania działalności, m.in. takich jak: Inteligentny Rozwój (POIR), Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) czy Polska Wschodnia (POPW). Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące możliwości dofinansowania w ramach poszczególnych programów oraz harmonogramy naboru wniosków.

Autopromocja

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z najbardziej atrakcyjnych programów w 2018 roku, a to głównie za sprawą konkursów na wsparcie projektów B+R oraz innowacyjnych inwestycji w przedsiębiorstwach. Wzorem lat ubiegłych planowane są nabory w ramach flagowych konkursów takich jak Szybka Ścieżka, Badanie na rynek czy Programy Sektorowe. Szybka Ścieżka, oferuje wsparcie do 80% kosztów na badania przemysłowe i do maksymalnie 60% na eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie jest przeznaczone dla firm sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorców. Schemat naborów jest podobny do harmonogramu z roku 2017. Pierwsze konkursy rozpoczną się już w marcu 2018 roku, a alokacja przeznaczona na wszystkie 5 naborów w ramach tego działania to 2,85 mld złotych.

Rok 2018 to także planowane nabory w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało wsparcie dla czterech sektorów. Trzy z nich to kontynuacje działań dotychczas prowadzonych: Innomoto - dedykowany branży motoryzacyjnej, Innowacyjny Recykling - przewidziany jako wsparcie sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna oraz InnoNeuroPharm, którego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny. Wartym uwagi jest planowany konkurs przeznaczony dla nowej branży tj. sektora stoczniowego - InnoShip. Na wsparcie produkcji stoczniowej, wpisującej się w zakres tematyczny konkursu, ma być przeznaczona dotacja w wysokości ponad 120 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów InnoMoto oraz InnoShip planowany jest na II kwartał przyszłego roku, natomiast pozostałe działania rozpoczną się w III kwartale 2018 roku. Wnioskodawcami w programach sektorowych mogą być zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak również duże firmy i konsorcja przemysłowe. Podobnie jak w Szybkiej Ścieżce, poziom dofinansowania projektów zależy m.in. od wielkości firmy. Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie do 80% kosztów na badania przemysłowe i maksymalnie 60% na eksperymentalne prace rozwojowe.

Kontynuowany będzie nabór na poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego przedsiębiorstwa MŚP mogą pozyskać dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub nabytych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług. Realizowane projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a nabór wniosków przewidywany jest od marca 2018 roku. Alokacja na konkurs to kwota 1,25 mld zł, z czego 500 mln zł jest przewidzianych na wsparcie projektów w miastach średnich. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy w części badawczej, maksymalnie 50% w części doradczej oraz w części inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Ważną informacją dla przedsiębiorstw z Warszawy jest zmiana poziomu dofinansowania pomocy inwestycyjnej udzielanej zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Od stycznia 2018 r. poziom wsparcia dla Warszawy zmniejszy się z obecnych 15% do 10% kosztów kwalifikowanych.

Fundusze unijne to nie tylko dotacje, ale również instrumenty zwrotne w postaci m.in. preferencyjnych kredytów i pożyczek. W tym obszarze dużą popularnością cieszyły się nabory organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Dofinansowanie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług. Wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP to premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej, a maksymalna jej wysokość to 6 mln zł. W pierwszym kwartale 2018 roku będzie można się starać o dofinansowanie inwestycji z przeznaczonej na ten cel kwoty 550 mln zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oferuje w 2018 roku mniej możliwości niż dotychczas, a na uwagę zasługą dwie osie priorytetowe:

- I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

- II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, to dofinansowanie na projekty inwestycyjne dla zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków przewidziany jest na pierwszy kwartał. Kwota na dofinansowanie projektów to 100 mln zł, a pomoc dla dużych przedsiębiorstw oferowana jest w formie instrumentu zwrotnego, z możliwością uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej w wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział również wsparcie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 100 mln zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, jak również spółdzielnie mieszkaniowe. Nabór wniosków rozpocznie się w maju. W drugim kwartale 2018 roku rozpocznie się natomiast nabór wniosków z działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Alokacja przeznaczona na ten cel to 100 mln zł.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Szansę na pozyskanie dofinansowania będą miały również JST w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oraz ,w ramach działania 2.2, Gospodarka odpadami komunalnymi. Nabory zaplanowane są w II kwartale 2018 roku, a kwota dla każdego działania to 200 mln zł.

Warte zainteresowania, z uwagi na wysokie progi dofinansowania (nawet do 70% kosztów kwalifikowanych), są konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Program obejmuje 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W 2018 roku planowanych jest wsparcie działań w ramach czterech obszarów tematycznych:

- Platformy startowe dla nowych pomysłów – poddziałanie 1.1.1

- Internacjonalizacja MŚP – poddziałanie 1.2

- Wdrażanie innowacji przez MŚP - poddziałanie 1.3.1

- Wzór na konkurencję – poddziałanie 1.4

Zobacz także: Moja firma


W przypadku pomocy inwestycyjnej, wysokość wsparcia uzależniona jest od regionu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) oraz statusu przedsiębiorstwa. Wsparcie w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, zakłada stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji programu POPW. Kwota zostanie określona po uzyskaniu decyzji od Komisji Europejskiej. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są wyłącznie ośrodki innowacji typu: parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne lub inkubatory technologiczne. Nabór rozpocznie się w drugim kwartale.

Wnioski w ramach Internacjonalizacji MŚP będzie można składać w drugim i trzecim kwartale 2018 roku. Zakładana kwota to 100 mln zł, która może być przeznaczona na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności. Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi 550 tys zł. Na przełomie II i III kwartału w 2018 możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Możliwości dofinansowania podlegają projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z przeznaczonej na ten cel kwoty 100 mln zł.

Wzór na konkurencję to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo, a w 2018 roku przewidziane są nabory na oba etapy konkursu:

- Etap I: firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii, co do dalszych działań w firmie.

- Etap II: przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą aplikować o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo.

Przedsiębiorcy planujący inwestycje finansowane z Funduszy Europejskich w 2018 roku będą mieli szansę otrzymać dofinansowanie m.in. na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, stworzenie proinnowacyjnych rozwiązań, czy skorzystać ze wsparcia w obszarze energetyki lub ochrony środowiska. Warto pomyśleć o wsparciu działań firmy środkami zewnętrznymi, zwłaszcza, że o środki finansowe będą mogły starać się zarówno innowacyjne startupy, przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak również duże firmy, konsorcja czy jednostki samorządu terytorialnego. Rok 2018 to również kolejne dostępne środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Z uwagi na zmiany ustawy wdrożeniowej, konkursy będą prowadzone w nieco zmienionej, nowej formule. Jest to niewątpliwie pozytywna informacja i zachęta dla wielu wnioskodawców, gdyż zmiany te ułatwią aplikowanie o fundusze europejskie.

Autor: Małgorzata Leszczewicz, Konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA