reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Problematyczne sprawozdania CIT-TP i PIT/TP

Problematyczne sprawozdania CIT-TP i PIT/TP

Minister Finansów dostrzega wątpliwości i problemy techniczne podatników związane ze sposobem wypełniania i składania uproszczonych sprawozdań PIT/TP i CIT/TP. Wzory tych sprawozdań mają być zmienione a w najbliższym czasie Ministerstwo wyda poradnik, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypełniania tych sprawozdań wraz z odpowiedziami. Ponadto w odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów odpowiedział 23 kwietnia 2018 r. na 3 konkretne pytania podatników dot. wypełniania tych sprawozdań.

Sprawozdania uproszczone PIT/TP i CIT/TP

Liczne i istotne zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na podatników w zakresie cen transferowych zostały wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932, ze zm.).

Jedną z tych nowości było wprowadzenie obowiązku dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (PIT/TP i CIT/TP), o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy o PIT oraz art. 27 ust. 5 ustawy o CIT.

Te uproszczone sprawozdania dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Sprawozdanie takie mają obowiązek złożyć (razem z rocznym zeznaniem podatkowym) podatnicy (CIT i PIT) obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych a także Podatkowe Grupy Kapitałowe, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro (przeliczone na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie).

Warto przypomnieć, że do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej w zakresie stosowania cen transferowych są zobowiązani podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotem powiązanym, oraz podatnicy dokonujący transakcji w wyniku których zapłata przekazywana jest do terytorium lub kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (art. 9a ustawy o CIT oraz art. 25a ustawy o PIT).

Do Ministerstwa Finansów wpływają informacje od podatników (także np. w formie interpelacji poselskich) o wątpliwościach i problemach technicznych związanych ze sposobem wypełniania i składania uproszczonego sprawozdania. Ministerstwo Finansów na bieżąco udziela w tym zakresie wyjaśnień i odpowiedzi. Co więcej MF informuje, że na ukończeniu są prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypełniania PIT/TP i CIT/TP wraz z odpowiedziami.

Ponadto Minister Finansów deklaruje, że w dalszej perspektywie planowana jest zmiana wzoru formularzy, by jego wypełnienie było mniejszym obciążeniem dla podatników.

Dodatkowo w celu uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, Minister Finansów wydał rozporządzenie (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej Dz. U. 2018 poz. 555) na mocy, którego przedłużono do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego termin złożenia uproszczonego sprawozdania (PIT/TP CIT/TP).

PIT/TP i CIT/TP – pytania i odpowiedzi

Pytanie: W części F sprawozdania pojawia się pojęcie „procentowego udziału w przychodach”. Jak należy rozumieć przytoczone powyżej sformułowanie „procentowy udział w przychodach”. Czy są to przychody podatkowe czy też w znaczeniu ustawy o rachunkowości. Czy są przychody ogółem czy też może omawiane pojęcie należy odnosić wyłącznie do transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tak sugerowałyby wyjaśnienia do projektu formularza CIT/TP w historycznej wersji)?

Odpowiedź Ministra Finansów: Pod pojęciem przychody w sformułowaniu "procentowy udział w przychodach" należy przyjąć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat.

Pytanie: Czy stan posiadania udziału w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 8-11 formularza należy odnosić do ostatniego dnia roku podatkowego podatnika, czy też jakiegokolwiek dnia w roku podatkowym? Jak ma się zachować podatnik, kiedy wspomniany poziom udziału w kapitale zakładowym ulegał zmianie w trakcie roku podatkowego?

Odpowiedź Ministra Finansów: Stan posiadania udziału w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 8-11 formularza, należy odnosić do każdego dnia roku podatkowego. Jeśli w którymkolwiek dniu roku podatkowego ten warunek został spełniony, pole powinno być wypełnione.

Pytanie: Jak ma postąpić podatnik, którego transakcje dotyczą podmiotów z różnych krajów (pytanie dotyczy części F3 oraz F4)? Czy w tym przypadku należy złożyć większą liczbę załączników CIT-TP (osobny załącznik dla transakcji z każdym krajem)?

Odpowiedź Ministra Finansów: Jeżeli podmiot dokonywał transakcji danego typu z kontrahentami z różnych krajów, powinien je zsumować i wykazać w jednym sprawozdaniu. W sekcji F w kolumnie Kody państw siedziby strony transakcji nie ma limitu ilości kodów krajów, jakie można podać.

Źródło: odpowiedź Ministra Finansów z 23 kwietnia 2018 r. na interpelację poselską nr 21099 do ministra finansów (sejm.gov.pl). Z upoważnienia Ministra Finansów odpowiedzi udzielił Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama