| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Problematyczne sprawozdania CIT-TP i PIT/TP

Problematyczne sprawozdania CIT-TP i PIT/TP

Minister Finansów dostrzega wątpliwości i problemy techniczne podatników związane ze sposobem wypełniania i składania uproszczonych sprawozdań PIT/TP i CIT/TP. Wzory tych sprawozdań mają być zmienione a w najbliższym czasie Ministerstwo wyda poradnik, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypełniania tych sprawozdań wraz z odpowiedziami. Ponadto w odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów odpowiedział 23 kwietnia 2018 r. na 3 konkretne pytania podatników dot. wypełniania tych sprawozdań.

Sprawozdania uproszczone PIT/TP i CIT/TP

Liczne i istotne zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na podatników w zakresie cen transferowych zostały wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932, ze zm.).

Jedną z tych nowości było wprowadzenie obowiązku dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (PIT/TP i CIT/TP), o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy o PIT oraz art. 27 ust. 5 ustawy o CIT.

Te uproszczone sprawozdania dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Sprawozdanie takie mają obowiązek złożyć (razem z rocznym zeznaniem podatkowym) podatnicy (CIT i PIT) obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych a także Podatkowe Grupy Kapitałowe, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro (przeliczone na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie).

Warto przypomnieć, że do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej w zakresie stosowania cen transferowych są zobowiązani podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotem powiązanym, oraz podatnicy dokonujący transakcji w wyniku których zapłata przekazywana jest do terytorium lub kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (art. 9a ustawy o CIT oraz art. 25a ustawy o PIT).

Do Ministerstwa Finansów wpływają informacje od podatników (także np. w formie interpelacji poselskich) o wątpliwościach i problemach technicznych związanych ze sposobem wypełniania i składania uproszczonego sprawozdania. Ministerstwo Finansów na bieżąco udziela w tym zakresie wyjaśnień i odpowiedzi. Co więcej MF informuje, że na ukończeniu są prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypełniania PIT/TP i CIT/TP wraz z odpowiedziami.

Ponadto Minister Finansów deklaruje, że w dalszej perspektywie planowana jest zmiana wzoru formularzy, by jego wypełnienie było mniejszym obciążeniem dla podatników.

Dodatkowo w celu uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, Minister Finansów wydał rozporządzenie (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej Dz. U. 2018 poz. 555) na mocy, którego przedłużono do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego termin złożenia uproszczonego sprawozdania (PIT/TP CIT/TP).

PIT/TP i CIT/TP – pytania i odpowiedzi

Pytanie: W części F sprawozdania pojawia się pojęcie „procentowego udziału w przychodach”. Jak należy rozumieć przytoczone powyżej sformułowanie „procentowy udział w przychodach”. Czy są to przychody podatkowe czy też w znaczeniu ustawy o rachunkowości. Czy są przychody ogółem czy też może omawiane pojęcie należy odnosić wyłącznie do transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tak sugerowałyby wyjaśnienia do projektu formularza CIT/TP w historycznej wersji)?

Odpowiedź Ministra Finansów: Pod pojęciem przychody w sformułowaniu "procentowy udział w przychodach" należy przyjąć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat.

Pytanie: Czy stan posiadania udziału w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 8-11 formularza należy odnosić do ostatniego dnia roku podatkowego podatnika, czy też jakiegokolwiek dnia w roku podatkowym? Jak ma się zachować podatnik, kiedy wspomniany poziom udziału w kapitale zakładowym ulegał zmianie w trakcie roku podatkowego?

Odpowiedź Ministra Finansów: Stan posiadania udziału w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 8-11 formularza, należy odnosić do każdego dnia roku podatkowego. Jeśli w którymkolwiek dniu roku podatkowego ten warunek został spełniony, pole powinno być wypełnione.

Pytanie: Jak ma postąpić podatnik, którego transakcje dotyczą podmiotów z różnych krajów (pytanie dotyczy części F3 oraz F4)? Czy w tym przypadku należy złożyć większą liczbę załączników CIT-TP (osobny załącznik dla transakcji z każdym krajem)?

Odpowiedź Ministra Finansów: Jeżeli podmiot dokonywał transakcji danego typu z kontrahentami z różnych krajów, powinien je zsumować i wykazać w jednym sprawozdaniu. W sekcji F w kolumnie Kody państw siedziby strony transakcji nie ma limitu ilości kodów krajów, jakie można podać.

Źródło: odpowiedź Ministra Finansów z 23 kwietnia 2018 r. na interpelację poselską nr 21099 do ministra finansów (sejm.gov.pl). Z upoważnienia Ministra Finansów odpowiedzi udzielił Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »