REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN (zbycie praw do spółki nieruchomościowej)

Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN (zbycie praw do spółki nieruchomościowej)
Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN (zbycie praw do spółki nieruchomościowej)
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN, które obowiązują od 28 stycznia 2021 r., to formularze służące do informowania o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Którzy podatnicy i kiedy mają obowiązek składania informacji na formularzu CIT-ISN lub PIT-ISN?

Wzór informacji CIT-ISN

Wzór informacji CIT-ISN wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 172), które weszło w życie 28 stycznia 2021 r.

Autopromocja

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 26aa ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej także "ustawa o CIT), określa wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od doc­hodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN).

Wzór informacji CIT-ISN ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w roku podatkowym rozpo­czynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Zbycie udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej - ustawa o CIT

Wyjaśnijmy, że przygotowanie nowego formularza na gruncie ustawy o CIT ma związek ze zmianami, które obowiązują od początku tego roku. Otóż zgodnie z art. 26aa ust. 4 ustawy o CIT, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek od dochodu ze zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Do tego celu służy określony rozporządzeniem, powyższy wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stosownie do art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT płatnikami takich zaliczek na podatek są spółki nieruchomościowe zdefiniowane w art. 4a pkt 35 ustawy o CIT.

W przypadku, gdy spółka nieruchomościowa ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego, obowiązki płatnika wykonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej. Zgodnie z art. 26c ust. 1 i 6 ustawy o CIT przedstawiciela podatkowego jest obowiązana ustanowić spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem, spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku ustanowienia przedstawiciela podatkowego obowiązek sporządzania informacji także spoczywa na spółce nieruchomościowej, choćby został wykonany w jej imieniu przez przedstawiciela podatkowego. Jednak, gdy faktycznie obowiązki płatnika wykonywał będzie przedstawiciel podatkowy, on też może sporządzać i przesyłać podatnikowi informacje o wpłaconych zaliczkach.

Informacja CIT-ISN, tj. informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej sporządzana jest indywidualnie dla każdego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i przekazywana jest temu podatnikowi w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (w terminie wpłaty przez płatnika do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczki na podatek).

Otrzymującym taką informację jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych uzyskując dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej, gdy:

1) ma ona prawo do udziału w zyskach podmiotu niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie będącego podatnikiem podatku dochodowego będącego stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – niezależnie od jej miejsca zamieszkania, albo

2) jest stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – tylko gdy nie ma ona siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku osoby fizycznej.

Obowiązek sporządzania i doręczania informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN) jest ściśle skorelowany z obowiązkami płatnika określonymi w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT. Tak więc informację tę sporządza się tylko w przypadku uzyskania dochodu przez podatnika, gdy przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Obowiązek składania informacji podobnie wygląda na gruncie ustawy o PIT. Ustawodawca przygotował więc wzór informacji także dla podatników podlegających tej ustawie.

Wzór informacji PIT-ISN

Wzór informacji PIT-ISN wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 173), które weszło w życie 28 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie, wydane ma podstawie art. 41 ust. 4j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określa wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (PIT-ISN).

Wzór informacji PIT-ISN stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

PIT-ISN - wzór informacji zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. (poz. 173)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Zobacz: Formularze podatkowe

Zbycie udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej - ustawa o PIT

W świetle art. 41 ust. 4i ustawy PIT, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek od dochodu ze zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Zgodnie z art. 41 ust. 4f ustawy PIT płatnikami takich zaliczek na podatek są spółki nieruchomościowe zdefiniowane w art. 5a pkt 49 ustawy PIT, zarówno mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

W przypadku gdy spółka nieruchomościowa ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego, obowiązki płatnika wykonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej. Zgodnie z art. 41c ust. 1 i 6 ustawy PIT przedstawiciela podatkowego jest obowiązana ustanowić spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem, spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku ustanowienia przedstawiciela podatkowego obowiązek sporządzania informacji także spoczywa na spółce nieruchomościowej, choćby został wykonany w jej imieniu przez przedstawiciela podatkowego. Jednak, gdy faktycznie obowiązki płatnika wykonywał będzie przedstawiciel podatkowy, on też może sporządzać i przesyłać podatnikowi informacje o wpłaconych zaliczkach.

Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej sporządzana jest indywidualnie dla każdego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i przesyłana jest temu podatnikowi w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (w terminie wpłaty przez płatnika do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczki na podatek).

Otrzymującym taką informację jest osoba fizyczna uzyskująca dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (podatnik), gdy:

1) ma ona prawo do udziału w zyskach podmiotu niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie będącego podatnikiem podatku dochodowego będącego stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – niezależnie od jej miejsca zamieszkania, albo

2) jest stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – tylko gdy nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek sporządzania i przesyłania informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (PIT-ISN) jest ściśle zwizany z obowiązkami płatnika określonymi w art. 41 ust. 4f. Tak więc, informację tę sporządza się tylko w przypadku uzyskania dochodu przez podatnika, gdy przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 172

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 173

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA