Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy wydatki na poszukiwanie najemcy są kosztem uzyskania przychodów?

Mateusz Latkowski
Doradca podatkowy
Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
wydatki na znalezienie najemcy a koszty podatkowe
wydatki na znalezienie najemcy a koszty podatkowe
Z osiąganiem przychodów z najmu lokali wiąże się konieczność ponoszenia kosztów, w tym związanych z poszukiwaniem najemców. Deweloperzy realizujący duże projekty budowlane (budynki biurowe, galerie handlowe, centra magazynowe) powszechnie korzystają w tym zakresie z zewnętrznych doradców do spraw nieruchomości, którzy na ich zlecenie prowadzą poszukiwania potencjalnych najemców.

Często także mniejsi przedsiębiorcy lub osoby fizyczne decydują się powierzyć zadanie wyszukania najemcy do lokalu specjalistycznemu pośrednikowi. Jest to szczególnie widoczne w prężnie rozwijającym się w Polsce systemie „condo hotels” (i podobnych).

Chodzi tu o system sprzedaży przez deweloperów luksusowych apartamentów położonych w atrakcyjnych lokalizacjach głownie w celu ich dalszego wynajmowania przez nabywcę, gdzie takim pośrednikiem zazwyczaj jest przedsiębiorstwo sprzedające apartamenty lub firma z nim współpracująca.

Ze zleceniem poszukiwania najemcy wiąże się konieczność zapłaty wynagrodzenia (zwykle w formie prowizji) firmie realizującej zadanie.

Z kolei osoby poszukujące najemców lokali we własnym zakresie ponoszą samodzielnie koszty z tym związane, wśród których wymienić można chociażby koszty ogłoszeń w mediach lub koszty związane ze spotkaniami z osobami zainteresowanymi najmem.

W tym kontekście powstaje pytanie, czy i w jaki sposób wydatki związane z poszukiwaniem najemcy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?

1. Możliwość zaliczenia wydatków na poszukiwanie najemcy do kosztów uzyskania przychodów

Co do zasady nie ma przeszkód, aby wydatki związane z poszukiwaniem najemcy do lokalu mogły stanowić koszty uzyskania przychodów wynajmującego.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, odpowiednio, art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nie ulega wątpliwości, że przychód osoby chcącej wynająć lokal (powierzchnię) powstanie tylko wówczas, gdy znajdzie się najemca do takiego lokalu. Zatem związek wydatków na poszukiwanie najemcy z przychodami z najmu jest oczywisty.

Jednocześnie, wydatki takie nie zostały przez ustawodawcę zaliczone do wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, których katalog znajduje się w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i, odpowiednio, art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z oczywistych względów wydatków na poszukiwanie najemcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatnicy opodatkowani na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Wynajmujący może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty poszukiwania najemcy nie tylko w okresie, kiedy lokal jest fizycznie wynajmowany. W praktyce działania deweloperów, poszukiwania najemców powierzchni rozpoczynają się na długo przed oddaniem nieruchomości do użytkowania – już na etapie rozpoczęcia budowy (bądź prac remontowych w przypadku nieruchomości już istniejących).

Ponadto, w działalności związanej z wynajmem lokali często zdarzają się okresy przestoju, kiedy na moment opróżnienia lokalu przez poprzedniego najemcę wynajmujący nie dysponuje jeszcze osobami zainteresowanymi najmem.

Polecamy: Czy nieściągalne należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - nowy wykaz materiałów budowlanych od 2011 roku

Także w tych okresach, kiedy lokal nie jest faktycznie wynajmowany, wynajmujący może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z poszukiwaniem najemcy – o ile lokal ten przez cały czas przeznaczony był na wynajem.

Wydatki te mają bowiem na celu zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, wypełniają zatem definicję kosztów uzyskania przychodów wskazaną w powołanych wyżej przepisach art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach (np. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 9 marca 2010 r., sygn. IPPB1/415-14/10-2/ES oraz z 16 marca 2011 r., sygn. IPPB1/415-1140/10-4/MT).

Co więcej, wydatki te można traktować jako koszty podatkowe także w sytuacji, kiedy poszukiwania najemcy nie przyniosły spodziewanego rezultatu, jako że możliwość zaliczania wydatków w koszty uzyskania przychodów nie jest uzależniona od materializacji konkretnego przychodu. Stanowisko takie potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 10 lipca 2007 r. (sygn. ILPB1/415-492/09-3/AA).

Warto podkreślić, że w praktyce działalności gospodarczej mogą zdarzyć się również inne nietypowe sytuacje.

Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął skargę na interpretację indywidualną spółki, która zawarła przedwstępną umowę kupna budynku biurowego i – nie będąc jeszcze właścicielem budynku – zaangażowała pośrednika zajmującego się wyszukiwaniem najemców powierzchni biurowej. Efektem działań pośrednika w okresie przed finalizacją umowy kupna były przychody osiągane przez dotychczasowego właściciela budynku.

Po finalizacji transakcji spółka miała przejąć dotychczasowe umowy najmu (także te zawarte przez poprzedniego właściciela w rezultacie działań pośrednika). Sąd zgodził się ze stanowiskiem spółki, zgodnie z którym miała ona prawo zaliczyć w całości wydatki związane z zaangażowaniem pośrednika do kosztów uzyskania przychodów, pomimo że działania pośrednika skutkowały także osiąganiem przychodów przez inny podmiot – poprzedniego właściciela (orzeczenie z 17 marca 2010 r., sygn. III SA/Wa 1962/09; nieprawomocne).

2. Związek wydatków na poszukiwanie najemcy z przychodami i moment ich rozliczenia w czasie

Kwalifikacja wydatków związanych z poszukiwaniem najemcy jako kosztów bezpośrednio bądź pośrednio związanych z przychodami i, konsekwentnie, moment ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zależy od konkretnego stanu faktycznego.

Deweloperzy realizujący duże projekty budowlane zazwyczaj angażują pośredników do stałego wyszukiwania najemców powierzchni. W takich sytuacjach, kiedy wynagrodzenie pośredników nie zależy od okresu trwania umowy najmu ani ewentualnych upustów udzielonych najemcy przez wynajmującego, organy podatkowe przyjmują, że wydatki mają charakter pośrednich kosztów uzyskania przychodów – z uwagi na brak możliwości powiązania wydatków z konkretnymi przychodami. 

Konsekwentnie, wydatki te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potwierdzają to interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 24 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB3/423-407/10-2/JG i IPPB3/423-405/10-2/JG), z 25 maja 2010 r. (sygn. IPPB3/423-187/10-2/EŻ i IPPB3/423-188/10-2/EŻ) oraz z 17 lutego 2009 r. (sygn. IPPB3/423-1623/08-2/JG).

W mojej opinii inaczej należałoby traktować sytuację, kiedy np. osoba zleca pośrednikowi wyszukanie najemcy do jednego konkretnego lokalu, a z zawartej następnie w wyniku działań pośrednika umowy najmu wynika jednoznacznie wielkość przychodów, jakie wynajmujący osiągnie w związku z wynajmem lokalu.

W takim przypadku wydaje się, że możliwe byłoby powiązanie wydatku na poszukiwanie najemcy z konkretnymi przychodami uzyskiwanymi przez wynajmującego (od tego konkretnego najemcy) w oznaczonych z góry okresach czasu, co skutkowałoby koniecznością jego rozliczenia w tych latach podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające mu przychody.

Wydaje się jednak, że organy podatkowe w wydanych interpretacjach w ogóle nie biorą pod uwagę możliwości traktowania takich wydatków jako kosztów bezpośrednich. Tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 10 lipca 2007 r. (sygn. ILPB1/415-492/09-3/AA) stwierdził, że „ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni korzysta z usług biura nieruchomości, poszukującego dla Niej najemców. Przedmiotowe wydatki nie wiążą się bezpośrednio z uzyskiwanymi przychodami, tym niemniej należy zauważyć, iż niezbędne są dla skutecznego wynajęcia przedmiotowych lokali i jako takie stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, bez względu na ostateczne efekty. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wydatki poniesione na usługi poszukiwania najemców stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, niezależnie od tego czy biuro nieruchomości pozyska klienta czy też nie.” (zaznaczenie Autora).

Kwestia momentu rozliczenia wydatków związanych z poszukiwaniem najemcy nie będzie mieć znaczenia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych ani podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Podatnicy ci, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczają koszty zawsze w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (niezależnie od kwalifikacji danego kosztu jako pośredniego bądź bezpośredniego).

3. O czym należy pamiętać - obowiązki wynajmującego jako podatnika

Przy zaliczaniu wydatków na poszukiwanie najemców do kosztów uzyskania przychodów ważne jest, aby – w przypadku kontroli organów podatkowych – podatnik był w stanie wykazać zasadność poniesionych wydatków.

Ocena zasadności wydatków zależeć może od różnych czynników, np. skali poniesionych wydatków w kontekście uwarunkowań rynku najmu nieruchomości na danym obszarze. Poza tym, organy podatkowe mogą kwestionować zasadność poniesienia wydatków na poszukiwanie najemcy w sytuacji, kiedy lokal wykorzystywany jest w tym samym czasie w celu zaspokajania własnych potrzeb podatnika.

Wniosek taki płynie m.in. z uzasadnienia interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 16 marca 2011 r. (sygn. IPPB1/415-1140/10-4/MT), z 23 marca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-40/10-5/ES) oraz z 9 marca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-14/10-2/ES). Moim zdaniem wykorzystywanie lokalu na własne potrzeby w okresie poszukiwania najemcy nie musi automatycznie oznaczać, że lokal taki nie jest przeznaczony na wynajem.

Ponadto, koszty zaangażowania zewnętrznego doradcy - pośrednika, realizującego na zlecenie wynajmującego zadanie wyszukiwania najemców będą miały charakter wydatków na usługi niematerialne. Zatem istotne jest, aby podatnik dysponował dowodami potwierdzającymi faktyczne wykonanie tych usług.

Dowodami takimi będą przede wszystkim odpowiednie umowy zawarte z pośrednikami i faktury przez nich wystawione. Warto także zadbać o posiadanie dodatkowych dokumentów, np. raportów bądź sprawozdań z realizacji usługi, jako że organy podatkowe bardzo rygorystycznie podchodzą do obowiązków dokumentacyjnych związanych z usługami niematerialnymi.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.