REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty uzyskania przychodów zawodowego sportowca

Koszty uzyskania przychodów zawodowego sportowca (zawodnika MMA)
Koszty uzyskania przychodów zawodowego sportowca (zawodnika MMA)

REKLAMA

REKLAMA

Podatnik osiągający przychody przychody z zawodowego uprawiania sportów walki (MMA), świadczący ponadto usługi reklamowe, marketingowe, modelingowe może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w PIT wydatki m.in. na: masażystów, lekarzy, rehabilitantów, suplementy diety, odzież sportową, akcesoria sportowe, karnety na siłownię, baseny, saunę, kriokomorę, gabinety odnowy biologicznej, leki i środki medyczne, fryzjerów, stylistów.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 29 listopada 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.704.2019.1.SJ).

Autopromocja

Przychody z walk MMA, reklamy, modelingu - jakie koszty podatkowe

O interpretację podatkową wystąpił podatnik PIT (posiadający rezydencję podatkową w Polsce) zawodowo zajmujący się sportem walki MMA (z ang. mixed martial arts - mieszane sztuki walki). Z uwagi na sukcesy jakie odnosi w tym sporcie jest osobą popularną, rozpoznawalną publicznie, zapraszaną do mediów w celu udzielenia wywiadów, komentarzy sportowych, a także zapraszaną na różnego rodzaju gale sportowe. Z uwagi na swoją popularność otrzymuje od różnych firm propozycje reklamowania odzieży, suplementów żywieniowych, wyposażenia sportowego, biżuterii, zegarków, kosmetyków.

W 2019 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje zawodowo sporty walki, świadczy usługi reklamowe i modelingowe, a także jest uczestnikiem gal sportowych (wydarzenia sportowe). Czynności te klasyfikowane są pod następującymi symbolami PKD:
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
58.19.Z – pozostałe usługi związane z działalnością wydawniczą,
73.11.Z – usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe,
85.11.Z – usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
90.01.Z – usługi artystów i wykonawców,
93.11.Z – usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Swoje przychody z ww. działalności jest opodatkowany za zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Aby móc uprawiać ten sport podpisał umowę z federacją Y, która to reguluje zawodowe walki. Z zapisów umowy wynika, że Y wskazuje zawodnikowi przeciwnika oraz miejsce i czas walki. Dodatkowo jest on zobowiązany do stawienia się na oficjalne ważenie zawodników oraz do brania udziału w wydarzeniach sportowych przed i po walce takich jak: konferencje prasowe, treningi medialne, wywiady, media day, które są związane z daną walką. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatnik (zawodnik MMA) trenując i przygotowując się do walk ponosi określone koszty: ubezpieczenia NNW, dietetyków, masażystów, lekarzy - opieki medycznej, wyposażenia sportowego, suplementów żywieniowych, kriokomór, saun, basenów, solariów, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej, leków, odzieży sportowej, rehabilitantów, trenerów, menedżera, księgowego, specjalistycznej diety sportowej. Umowa z federacją Y wyraźnie wskazuje, że koszty badań lekarskich oraz testów pokrywa ów podatnik, w szczególności: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV oraz ogólne badania krwi.

Warunkiem koniecznym osiągania sukcesów sportowych (także w MMA) jest trening sportowy. Zawodnik MMA trenuje prawie przez cały tydzień (od poniedziałku do soboty) od 4 do 5 godzin dziennie w podziale na trening ranny i wieczorny. W przerwie między treningami poddaje się zabiegom fizjoterapeutycznym, rehabilitacji sportowej oraz innym wymaganym w danym dniu zabiegom (np. lasery regenerujące, magnetroniki, kriokomory, plastrowanie mięśni itd.). Ponieważ w sportach walki najczęściej stosuje się kategorie wagowe ów zawodnik jest też pod ścisłym nadzorem dietetyka.

Ze względu na medialną popularność tego sportu niezmiernie istotną sprawą jest dbanie o wygląd zewnętrzny (transmisje, wywiady, gale sportowe). To powoduje, że ów podatnik musi korzystać z usług zawodowych fryzjerów, kosmetyczek, makijażystów, stylistów, a w przypadku poważnych uszkodzeń ciała, np. złamanie nosa, zmiażdżenie lub naderwanie małżowiny usznej z chirurgii estetycznej.

Na tle ww. stanu faktycznego zawodnik zapytał Dyrektora KIS czy ww. wydatki m.in. na: masażystów, lekarzy, rehabilitantów, suplementy diety, odzież sportową, akcesoria sportowe, karnety na siłownię, baseny, saunę, kriokomorę, gabinety odnowy biologicznej, leki i środki medyczne, fryzjerów, stylistów - mogą stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że te koszty mogą być kosztami podatkowymi w PIT.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Opodatkowanie PIT dochodów sportowców

Zawodnik MMA zadał też drugie pytanie: Czy przychody z uprawiania sportów walki można zakwalifikować do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na to pytanie Dyrektor KIS jeszcze nie odpowiedział (zapowiedziana została odrębna interpretacja podatkowa w tej kwestii). Warto tu tylko wspomnieć, że problem sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu uprawiania sportu zawodowego był od lat przedmiotem sporów z organami podatkowymi.

Bowiem dochody z uprawiania sportu można zaliczyć zarówno do:

- źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (stosunek pracy), 

- źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2  i art. 13 ustawy o PIT (tzw. przychody z działalności wykonywanej osobiście), jak i do

- przychodów z działalności gospodarczej - źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Historię jednego z takich sporów, który prowadził pewien zawodowy żużlowiec z organami podatkowymi można prześledzić w uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 22 czerwca 2015 r. (sygn. II FPS 1/15). W uchwale tej NSA uznał, że "Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art.10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów z art. 5b ust.1 tej ustawy".

W uzasadnieniu tej uchwały NSA przedstawił następujące wnioski.

1) Podatnik nie ma prawa do swobodnego wyboru co do zaliczenia danego przychodu do konkretnego źródła w zależności od możliwych korzyści podatkowych. Przypisanie przychodu do konkretnego źródła zależy bowiem od cech obiektywnych tego przychodu, a nie od subiektywnego przekonania podatnika. Jednak jeżeli dany rodzaj aktywności może być realizowany w różnych formach prawnych, przepisy podatkowe powinny wskazywać na konieczność zaliczenia ich do źródła, które nie odpowiada wybranej przez podatnika formie działalności.

2) Dozwolona prawem różnorodność form prawnych działania zawodników (sportowców), wobec braku jednoznacznej odmiennej regulacji podatkowej, wywiera wpływ na przypisanie uzyskanych przez nich przychodów do różnych źródeł przychodów. Skoro sportowiec może uzyskiwać przychody zarówno ze stosunku pracy, łączącego go z klubem, z tytułu umowy cywilnoprawnej, zawartej poza i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także otrzymywać przychody wynikające wyłącznie z faktu uprawiania sportu (bez istnienia stosunku prawnego między nim a klubem sportowym, przewidującego wypłatę wynagrodzenia za wzajemne świadczenie sportowca), to przychody te mogą być przypisane do różnych źródeł przychodów.

3) Do źródła, wskazanego w art.10 ust.1 pkt 1 u.p.d.o.f. (np. stosunek pracy wynikający z umowy o pracę - przypisek PH) przypisać należy przychody osiągane przez sportowców z tytułu stosunku pracy, jaki wiąże ich z klubem. Wypłacane im wynagrodzenie stanowi bowiem świadczenie ze stosunku pracy, nie jest natomiast przychodem z uprawiania sportu.
Do źródła z art.10 ust.1 pkt 2 u.p.d.o.f. 
(tzw. działalność wykonywana osobiście - przypisek PH) zaliczać należy te przychody, które sportowiec uzyska z uprawiania sportu, rozumianego jako zajmowanie się, oddawanie się ćwiczeniom i grom mającym na celu poprawę jego kondycji psychofizycznej, bez zamiaru uczynienia z tego zajęcia źródła zarobkowania (nagrody, premie, koszty wyżywienia i zakwaterowania w czasie zawodów i szkoleń), stypendia sportowe. Jeżeli sportowiec świadczy na rzecz klubu usługi sportowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust.1 u.p.d.o.f.), to przychody z tego tytułu nie stanowią przychodów z uprawiania sportu i powinny być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f.).

Uchwała ta została podjęta w odpowiedzi na zadane przez inny skład NSA pytanie (zagadnienie) prawne, które pojawiło się podczas rozpatrywania skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. II FSK 3173/12. Sprawa ta zakończyła się ostatecznie wyrokiem korzystnym dla żużlowca, bowiem NSA uchylił niekorzystny dla sportowca wyrok WSA w Bydgoszczy i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Uchwała ta jest więc korzystna dla sportowców i dość jasno sformułowana. Jednak przepisy ustawy o PIT (art. 5a pkt 6 i art. 5b ust.1) określające co jest i co nie jest działalnością gospodarczą (do których odwołuje się ta uchwałą NSA) pozwalają mimo wszystko na różne interpretacje określonych (często skomplikowanych) stanów faktycznych jakie występują u uprawiających różne dyscypliny sportu zawodników). Stąd wskazane jest występowanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskami o interpretacje podatkowe w podobnych sprawach. Można się w tych wnioskach powoływać na ww. korzystne dla podatników interpretacje i orzecznictwo.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA