reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Kiedy wydatki na organizację firmowej imprezy integracyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu [PODCAST]

Kiedy wydatki na organizację firmowej imprezy integracyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu [PODCAST]

Wielu pracodawców regularnie organizuje swoim pracownikom, zleceniobiorcom, a nawet kontrahentom różnego rodzaju imprezy integracyjne. Są to np. spotkania z okazji świąt (zwłaszcza spotkania opłatkowe z okazji Bożego Narodzenia, czy „jajeczko” z okazji Wielkanocy), jubileuszy firmowych, tzw. wyjścia na piwo, pikniki rodzinne, wycieczki, bale karnawałowe, koncerty i różne inne. Podstawowym problemem firm organizujących takie imprezy jest to, czy wydatki poniesione w tym celu będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych w podatkach dochodowych. Z uwagi na różnorodność stanów faktycznych takich imprez, a także z uwagi na odmienne interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych - odpowiedź na to pytanie czasem nie jest łatwa. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Wydatki na imprezy integracyjne z udziałem samych pracowników

Imprezy integracyjne są przygotowywane najczęściej dla samych pracowników danej firmy. Pracodawcy wiedzą, że spotkanie w luźnej atmosferze poza zakładem pracy sprzyja budowaniu dobrych relacji między pracownikami. Przekłada się to najczęściej na sprawniejszą współpracę pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych, co jest oczywiście korzystne dla samej firmy. W tym przypadku nie ma problemu z fiskusem, bo organy podatkowe już dawno zaakceptowały, że wydatki na takie spotkania są kosztem uzyskania przychodów dla podatników obu podatków dochodowych (tj. zarówno podatku CIT, jak i podatku PIT). Również sądy administracyjne przyjmują taką samą wykładnię przepisów.

️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Aktualnymi, reprezentatywnymi przykładami pozytywnych interpretacji i wyroków w tym zakresie są:

- interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.440.2019.1.PB),

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Gl 1331/18).

We wspomnianej interpretacji z 26 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in.:
„Kosztami podatkowymi są – co do zasady – tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń itp. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.”

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Z wydawanych interpretacji podatkowych wynika, że w przypadku imprez integracyjnych dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych następujące (przykładowo wymienione) wydatki organizacyjne:

  • koszty wynajmu i wystroju sali, lokalu, miejsca, gdzie odbyła impreza;
  • koszty zakupu usług gastronomicznych i napojów oraz obsługi kelnerskiej;
  • koszty obsługi konferansjerskiej;
  • wynagrodzenie muzyków, DJ-a lub innych zaproszonych artystów, np. kabaretowych;
  • koszty noclegów pracowników i zaproszonych gości,
  • koszty transportu – jeżeli np. pracownicy byli dowożeni na imprezę na koszt pracodawcy.

Warto też wspomnieć, że we wcześniej cytowanej interpretacji Dyrektor KIS wykluczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na alkohol podawany w trakcie imprezy integracyjnej. Jego zdaniem, cytuję: „Spotkania integracyjne mają służyć budowaniu motywacji do pracy u pracowników i w ten sposób wpływać na jej efektywność, lecz uzyskiwanie tego efektu poprzez fundowanie bezpłatnego alkoholu uznać należy za pozostające poza związkiem przyczynowym, którego istnienie zakłada art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.” Koniec cytatu.

Podatnik (tj. pracodawca) musi oczywiście pamiętać o dokładnym udokumentowaniu poniesionych przez siebie wydatków na organizację imprezy (będą to z reguły umowy, faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty itp.). Wydatki na ten cel mogą pochodzić ze środków obrotowych firmy.

Możliwe jest też finansowanie imprezy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ale w tym przypadku charakter imprezy powinien być zgodny z definicją działalności socjalnej przyjętą w Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym. Jednak Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że przy finansowaniu imprez integracyjnych z ZFŚS nie trzeba stosować kryterium socjalnego, co oznacza, że wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć w imprezie w takim samym zakresie i na takich samych warunkach.

Ponadto, na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej, warto zadbać o dowody potwierdzające integracyjny charakter imprezy. Może to być np. film, czy zdjęcia z imprezy, pisemny scenariusz, czy harmonogram tego spotkania. Jest to szczególnie istotne dla wykazania, że świadczenia otrzymane przez pracowników podczas imprezy nie są ich przychodem podatkowym.
Warto podkreślać też motywacyjny charakter imprezy – w tym celu jej część można np. poświęcić na podsumowanie wyników firmy czy planom na przyszłość.

Wydatki na imprezy integracyjne z udziałem rodzin pracowników, czy osób towarzyszących pracownikom

Coraz częściej firmy zapraszają na spotkania integracyjne także rodziny pracowników, czy tzw. osoby towarzyszące pracownikom. Również w tym przypadku ani organy podatkowe ani sądy administracyjne nie sprzeciwiają się zaliczeniu wydatków na organizację takich imprez do kosztów podatkowych. Wyżej wymienione zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na organizację imprezy integracyjnej stosuje się także do imprez z udziałem rodzin pracowników i osób im towarzyszących.

Wydatki na imprezy firmowe z udziałem kontrahentów (w tym zleceniobiorców)

Problemy są natomiast w przypadku firmowych imprez (spotkań) integracyjnych, na które są zapraszani są także kontrahenci, podwykonawcy, indywidualni przedsiębiorcy współpracujący z daną firmą na podstawie kontraktów, czy po prostu zleceniobiorcy.

Ostatnio organy podatkowe (w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydający indywidualne interpretacje podatkowe) odmawiają zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na organizację imprez integracyjnych z udziałem tych osób.

Jednym z najnowszych przykładów takiego podejścia jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD). W tej interpretacji organ podatkowy wykluczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na organizację imprez integracyjnych z udziałem podwykonawców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Ci podwykonawcy współpracują z firmą organizującą te imprezy w ramach umów zlecenia (w tzw. systemie B2B business-to-business).

Zdaniem fiskusa z tymi zleceniodawcami łączą firmę powiązania biznesowe i trudno przypuszczać, że ich udział w imprezie integracyjnej wpłynie na zwiększenie przychodów firmy czy zabezpieczenie źródła tych przychodów. Ponadto z uwagi na to, że ci zleceniobiorcy są wg prawa podmiotami zewnętrznymi wobec firmy organizującej te imprezy, to zaproszenie ich na imprezę jest tzw. reprezentacją, tj. działaniem przede wszystkim w celu kreowania pozytywnego wizerunku firmy. A wydatki na reprezentację są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Analogiczny przepis jest w ustawie o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 23).

Co ciekawe, jeszcze w 2017 roku (także wcześniej) wydawane były indywidualne interpretacje podatkowe, w których dyrektorzy izb skarbowych uznawali za dopuszczalny udział podwykonawców w imprezie integracyjnej, w kontekście możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na taką imprezę. Jest to zaskakujące, bowiem od tego czasu przepisy nie uległy zmianie w omawianym zakresie. Przykładem takiej pozytywnej dla podatników wykładni z nie tak dalekiej przeszłości jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 stycznia 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.653.2016.1.AW).

Sytuacja jest więc obecnie mało komfortowa dla podatników, którzy chcą zaprosić kontrahentów, podwykonawców, czy zleceniobiorców na imprezę firmową. Przepisy się nie zmieniły a interpretacje organów podatkowych już tak – i to na niekorzyść podatników. Co w takiej sytuacji mają dziś robić podatnicy? Otóż okazuje się, że warto odwołać się od niekorzystnej decyzji fiskusa, czy interpretacji indywidualnej do sądu administracyjnego. Sądy administracyjne uważają, że integracja z kontrahentami i podwykonawcami jest co do zasady korzystna dla biznesu firmy organizującej imprezę integracyjną a zatem można koszty takiej imprezy ująć w kosztach podatkowych. Zdaniem sądów taka impreza nie może być uznana za wyłączony z kosztów podatkowych wydatek o charakterze reprezentacyjnym, zwłaszcza jeżeli część imprezy ma charakter szkoleniowy.

Przykładami takich pozytywnych dla podatników, niedawno wydanych orzeczeń są:

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 stycznia 2020 r. (sygn. I SA/Gl 1205/19),

- wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 października 2019 r. (sygn. I SA/Bd 501/19),

Przy warto zaznaczyć, że oba powyższe wyroki dotyczyły imprez szkoleniowo-integracyjnych.

Także korzystny dla podatników jest wyżej wspomniany wyrok WSA w Gliwicach z 25 lutego 2019 r. (w zakresie zleceniobiorców).

Podsumowując. Bez większych problemów można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na imprezy integracyjne i okolicznościowe z udziałem pracowników i ich rodzin. Natomiast w przypadku imprez z udziałem kontrahentów, podwykonawców, czy zleceniobiorców można się aktualnie spotkać z niekorzystnymi dla podatników interpretacjami fiskusa. Natomiast jeżeli wykaże się trochę determinacji, zadba m.in. o częściowo szkoleniowy charakter imprezy - to jest spora szansa, że sąd administracyjny stanie w naszej obronie w sporze z organami podatkowymi.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama