reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Umowa zlecenia poza działalnością gospodarczą a koszty w PIT - decyduje treść umowy

Umowa zlecenia poza działalnością gospodarczą a koszty w PIT - decyduje treść umowy

Nawet jeżeli zakres umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności, w określonych przypadkach można zastosować zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%.

O rozstrzygnięcie do organów podatkowych zwrócił się podatnik będący radcą prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych.

Podatnik zamierza zawrzeć umowę zlecenia ze stowarzyszeniem, którego przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli zakres umowy zlecenia będzie się pokrywał z przedmiotem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna będzie świadczona poza kancelarią podatnika, będzie on korzystać wyłącznie z organizacji oraz infrastruktury zorganizowanej i dostarczonej przez podmiot, na rzecz którego usługa będzie świadczona. Dotyczy to pełnej infrastruktury biurowej i technicznej włącznie z wyposażeniem, m.in. w biurko, krzesło, komputer, drukarkę, szafę do przechowywania dokumentów, oznaczeniem miejsca świadczenia usług oraz materiałami promocyjnymi do celów informacyjnych dla miejscowej ludności, system informacji prawnej oraz wszystkimi niezbędnymi materiałami biurowymi.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

O zawarciu umowy zlecenia poza działalnością gospodarczą decyduje treść umowy  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15.03.2017 r. (znak 2461-IBPB-1-1.4511.7.2017.1.BK) potwierdził, że co do zasady, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów zlecenia i o dzieło, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Każdy przypadek podlega w tym względzie odrębnej ocenie, albowiem nawet niewielkie różnice w przedstawionym stanie faktycznym mogą powodować odmienność skutków podatkowych jakie wywierają one na gruncie prawa podatkowego.

W przypadku umów zlecenia zawartych poza prowadzoną działalnością gospodarczą, pomimo, że zakres świadczonych umów jest tożsamy z zakresem tej działalności, to uzyskane przychody stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT o ile zawarcie i realizacja tej umowy zlecenia nie będzie nosić znamion prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. jeżeli w istocie, jak wynika z treści wniosku, zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, wykluczające uznanie wykonywanych czynności, za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zapisy w umowie kwalifikujące ją jako umowę zlecenie:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • wykonywanie prac pod kierownictwem zlecającego, w miejscu wyznaczonym przez zlecającego;
  • zawarcie  umowy poza działalnością gospodarczą a wykonujący zlecenie nie będzie ponosić ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli więc podatnik podejmując się realizacji umowy zlecenia nie będzie wykorzystywał do tego własnej działalności gospodarczej a całą infrastrukturę niezbędną do jego realizacji dostarczy podmiot, na rzecz którego usługa będzie wykonywana, to zawarta przez podatnika umowa może zostać uznana za umowę zlecenia z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, generującą przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście.  

Odnosząc się natomiast do kwestii kosztów uzyskania przychodów, zauważyć należy, że w przypadku osoby, która uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT przysługują jej koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Reasumując, podatnik mimo prowadzonej działalności gospodarczej, może zawrzeć i opodatkować umowę cywilnoprawną poza prowadzoną działalnością gospodarczą, pomimo pokrywających się przedmiotów umowy zlecenia i działalności, jeżeli dokona w umowie zapisów świadczących o jej wykonywaniu poza prowadzoną działalnością gospodarczą.  

Joanna Litwińska, konsultant podatkowy
ECDDP Sp. z o.o.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama