reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co nie jest kosztem > Czy wydatki spółki na ubezpieczenie OC członków zarządu i rady nadzorczej są kosztem uzyskania przychodów?

Czy wydatki spółki na ubezpieczenie OC członków zarządu i rady nadzorczej są kosztem uzyskania przychodów?

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki na nabycie przez spółkę z o.o. polisy OC dla członków zarządu i członków rady nadzorczej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki. Wydatki te nie mają bowiem na celu osiągnięcia przychodów przez spółkę (ani zabezpieczenia jej źródła przychodów), lecz są ponoszone aby chronić od odpowiedzialności cywilnej (np. odszkodowawczej) osoby fizyczne pełniące te funkcje. Czyli są ponoszone nie w interesie spółki tylko w interesie tych członków organów spółki. Poza tym tego typu wydatki na rzecz pracowników i członków rad nadzorczych są wprost wyłączone z kosztów na podstawie ustawy o CIT.

Ubezpieczenie OC dla członków zarządu i rady nadzorczej

Pewna spółka z o.o. zawarła w 2017 roku z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia z tytułu szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej, obejmującej członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.

Polisa ta dotyczy odpowiedzialności cywilnej ww. członków organów spółki osób z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych decyzji związanych z zarządzaniem spółką. To ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy imiennie wskazanych osób, tylko każdej osoby, która pełni funkcję członka zarządu i członka rady nadzorczej.

Składka ubezpieczeniowa ustalana jest w tym przypadku ryczałtowo i nie jest uzależniona od liczby ubezpieczonych członków zarządu i rady nadzorczej.

Spółka podzieliła wartość opłacanej składki na liczbę osób pełniących obecnie ww. funkcje i obliczyła z tego tytułu przychód podatkowy w PIT, od którego naliczyła także składki na ubezpieczenie społeczne (składki ZUS).

W tej sytuacji faktycznej spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację indywidualną, zadając pytanie: Czy składki z tytułu polisy OC oraz składki ZUS płacone od składek z tytułu tej. polisy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem spółki te wydatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w CIT.

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

Ubezpieczenie OC członków organów spółki z o.o. nie jest kosztem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 marca 2018 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.29.2018.1.AW) nie zgodził się ze spółką.

Organ przypomniał ogólną zasadę zaliczania wydatków do kosztów podatkowych (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT), z którego wynika, że poniesione przez spółkę wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT), mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów (tj. działalności gospodarczej).

Tylko niektóre składki ubezpieczeniowe są kosztem

Dyrektor KIS zwrócił uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Czyli tylko wynagrodzenia członków tych organów są kosztem podatkowym spółki a inne wydatki ponoszone na ich rzecz już nie. Przepis ten nie dotyczy  jednak członków zarządu.

Członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje tylko na zasadzie powołania ale także na podstawie umowy o pracę.

Składek ubezpieczeniowych (innych niż ubezpieczenia społeczne) dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926 i 2102), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Zatem kosztem uzyskania przychodów mogą być jedynie opłacone przez pracodawcę składki ubezpieczeniowe i reasekuracyjne na rzecz pracowników, które są wymienione w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, tj.:

- dział I grupa 1 – ubezpieczenia na życie;

- dział I grupa 3 – ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe;

- dział I grupa 5 – ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1−4;

- dział II grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej;

- dział II grupa 2 – ubezpieczenia choroby.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że w świetle ww. przepisów nie są kosztem uzyskania przychodów składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia innych niż wyżej wymienione bez względu, czy ubezpieczenie obejmuje pracowników, czy osoby funkcjonujące w spółce na podstawie innych stosunków prawnych (np. członków zarządu).

W szczególności składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (wymienione w dziale II grupy 10-13 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama