| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Dochody zagraniczne w rocznym PIT – wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Dochody zagraniczne w rocznym PIT – wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Przedstawiamy najciekawsze pytania z zakresu rozliczania dochodów zagranicznych w rocznym zeznaniu podatkowym. Odpowiedzi na pytania podatników udzielili eksperci resortu finansów.

Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą (Holandia, Irlandia Północna)

Mąż podatniczki w 2014 roku pracował przez kilka miesięcy w Polsce, następnie kilka miesięcy w Irlandii Północnej, a pod koniec roku w Holandii. W jaki sposób powinien rozliczyć podatek, którą metodę rozliczenia przychodów zagranicznych zastosować?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Jeżeli mąż ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski i uzyskał dochody z umowy o pracę podlegające opodatkowaniu w Irlandii Północnej, to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym krajem przewiduje metodę wyłączenia z progresją, natomiast w przypadku Holandii umowa przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego.

Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, Irlandii Północnej oraz Holandii wygląda następująco:

- do dochodów podlegających opodatkowaniu (Polska, Holandia) dodaje się dochody zwolnione (Irlandia Północna) i od sumy dochodów oblicza się podatek wg skali;

- ustala się stopę procentową podatku, tj. dzieli kwotę podatku przez sumę dochodów (Polska, Holandia, Irlandia Północna), a następnie mnoży przez 100;

- oblicza się podatek, mnożąc stopę procentową przez dochód (Polska, Holandia);

- podatek pomniejsza się o podatek zapłacony za granicą.

Uproszczenia w zeznaniach podatkowych. PFR - wstępnie wypełnione deklaracje PIT

Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. W celu obliczenia ww. limitu należy: kwotę podatku obliczonego wg skali od łącznych dochodów podlegających opodatkowaniu (Polska, Holandia) pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (Holandia), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu (Polska, Holandia).

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie art. 27g ustawy o PIT, podatnik mający nieograniczony obowiązek podatkowy, rozliczający się przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia, uzyskujący za granicą m.in. dochody z umowy o pracę ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

Rozliczanie dochodów zagranicznych w rocznym PIT

Jak rozliczyć dochody zagraniczne uzyskane w Norwegii

W zeszłym roku podatkowym pracowałem w Polsce i w Norwegii. W związku z moją sytuacją winny jestem złożyć PIT/ZG oraz PIT-36. Ponieważ Polskę i Norwegię obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinienem zastosować metodę wyłączenia z progresją. Pomniejszyłem kwotę brutto dochodów norweskich o 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy w Norwegii. Czy w PIT-36 w rubryce 174 powinienem wpisać kwotę brutto dochodów norweskich minus 30% diety, czy może kwotę tą pomniejszoną o podatki zapłacone w Norwegii? Gdzie znajdę miejsce na podatek zapłacony w Norwegii? W skrócie - czy dochód norweski zwiększający stopę podatkową, którą opodatkowane są moje polskie dochody jest dochodem netto czy brutto? Czy metoda wyłączenia z progresją uwzględnia podatek zapłacony za granicą?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Dochody uzyskane ze stosunku pracy z Norwegii w rozliczeniu rocznym PIT wykazuje się po pomniejszeniu przychodów brutto uzyskanych za granicą o 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą podczas trwania stosunku pracy.

Polecamy produkt: PITY 2015 z płytą CD

Następnie obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się na złote polskie i odejmuje przysługujące koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (111 zł 25 gr miesięcznie lub 139 zł 06 gr miesięcznie, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika, położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę). Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Tak wyliczoną kwotę należy przenieść do zeznania PIT-36 w części H poz.174 oraz załącznika PIT/ZG w części C.1. poz. 8. Posłuży ona wyłącznie do wyliczenia podatku, zgodnie z metodą wyłączenia z progresją (tj. jedynie do obliczenia stopy procentowej), która będzie zastosowana do dochodów uzyskanych w Polsce. Ponieważ dochody z Norwegii są w Polsce wolne od podatku i służą wyłącznie do ustalenia stopy procentowej podatku, to nie podaje się podatku zapłaconego za granicą.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »