| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Obniżka czynszu w zamian za modernizację lokalu - skutki w PIT

Obniżka czynszu w zamian za modernizację lokalu - skutki w PIT

Zdarza się, że najemca (podczas trwania umowy najmu) z własnych środków finansuje modernizację lokalu, a właściciel dokonuje z tego tytułu refundacji. W takiej sytuacji zwrot kosztów poniesionych przez najemcę, jak i jego zaliczenie w poczet należnego bieżącego i przyszłego czynszu nie powoduje przysporzenia majątkowego i nie stanowi dla najemcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą przychodu w związku z zaliczeniem w poczet czynszu poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego kosztów remontowych. Wnioskodawcą była jednostka budżetowa Miasta, której przedmiotem działalności jest zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością Gminy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Jednostka chce uregulować zasady wymiany stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz drzwi balkonowych w mieszkaniowym zasobie Gminy przez najemców mieszkalnych lokali gminnych na ich koszt z zaliczeniem poniesionych wydatków w poczet należnego czynszu. Wątpliwości Gminy wzbudziło, czy taka obniżka czynszu w zamian za modernizację lokali powinna być objęta obowiązkiem, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli obowiązkiem złożenia informacji PIT-8C.

Organ interpretacyjny zgodził się z Jednostką, że refundacja poniesionych przez najemcę kosztów nie będzie stanowić dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, w konsekwencji wynajmujący nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C. Organ wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku. Zastrzegł, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże, zdaniem KIS, z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu PIT podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Tymczasem, zgodnie z art. 6a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) do obowiązków wynajmującego należy w szczególności dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. Również na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) w odniesieniu do najmu lokali, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obciąża wynajmującego (właściciela). Natomiast w myśl art. 681 Kodeksu cywilnego do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

W konsekwencji, jak wskazuje organ, z przedstawionych regulacji wynika, iż obowiązek wymiany okien czy drzwi w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu obciąża właściciela mieszkania, a nie najemcę takiego lokalu. Zatem, jeżeli najemca podczas trwania umowy najmu, z własnych środków sfinansuje wymianę stolarki okiennej, drzwiowej czy wymianę drzwi balkonowych a właściciel dokona z tego tytułu refundacji, to zwrot tych kosztów najemcy jak i jego zaliczenie w poczet należnego bieżącego i przyszłego czynszu nie powoduje przysporzenia majątkowego i nie stanowi dla najemcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdarzenie takie jest neutralne podatkowo. Organ zatem konkluduje, że w związku z dokonaniem zaliczenia zwrotu poniesionych przez najemców wydatków z tytułu wymiany stolarki okiennej, drzwiowej czy drzwi balkonowych na poczet czynszu nie będzie ciążył obowiązek sporządzania informacji na zasadach określonych w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Należy jednak na koniec dodać, że adresatem interpretacji jest Miasto (działające przez jednostkę organizacyjną). Oznacza to, iż wiąże ona organ podatkowy właściwy dla Miasta w zakresie jego obowiązków jako płatnika PIT czy zobowiązanego do wystawienia informacji PIT-8C bądź PIT-11 (gdyż raczej ta deklaracja znalazłaby tu potencjalnie zastosowanie). Nie ma ona waloru ochronnego dla żadnego z najemców (mieszkańców). Jeżeli najemca chciałby uzyskać ochronę i potwierdzenie, że refundacja nie spowoduje u niego powstania przychodu w PIT, musiałby sam zwrócić się do KIS z wnioskiem o interpretację w jego indywidualnej sprawie.

Joanna Rudzka, Doradca Podatkowy

Interpretacja Dyrektora KIS z 21 sierpnia 2019 r., sygnatura 0115-KDIT2-2.4011.244.2019.1.BK

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zdjęcia

Obniżka czynszu w zamian za modernizację lokalu - skutki w PIT /Fot. Fotolia
Obniżka czynszu w zamian za modernizację lokalu - skutki w PIT /Fot. Fotolia

Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »