reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga rehabilitacyjna - czy można odliczyć instalację fotowoltaiczną?

Ulga rehabilitacyjna - czy można odliczyć instalację fotowoltaiczną?

Ulga rehabilitacyjna a instalacja fotowoltaiczna. Czy można dokonać odliczenia kosztów poniesionych na zamontowaną instalację fotowoltaiczną w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna a instalacja fotowoltaiczna

Przy założeniu, że wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznej rzeczywiście zostały poniesione w związku z adaptacją i wyposażeniem budynku mieszkalnego, w którym podatnik zamieszkuje i stosownie do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności uznać należy, że wydatki na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.744.2020.1.MM.

Co obejmuje ulga rehabilitacyjna?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także "ustawa"), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Za wydatki korzystające z ulgi rehabilitacyjnej uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Ulga rehabilitacyjna - kto może odliczyć?

Ustawodawca zastrzegł, że warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Chodzi o osoby zaliczone do:

1) I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

- znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

- całkowitą niezdolność do pracy albo

- umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Odliczenie może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. – art. 26 ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ulga rehabilitacyjna - czy można odliczyć instalację fotowoltaiczną?

Wracając do interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.744.2020.1.MM - z treści wniosku o wydanie interpretacji wynika, że Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną o niepełnosprawności umiarkowanej. Wnioskodawca ma 68 lat i wraz z żoną – która też jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – mieszka w domu jednorodzinnym.

Jedynym źródłem ogrzewania w ww. domu jednorodzinnym – do czerwca 2019 r. – był piec na palet. W kotłowni Wnioskodawca musiał magazynować worki z paletem w związku z niepełnosprawnością ruchową. Wnioskodawca cierpi również na liczne przewlekłe choroby kręgosłupa, chorobę wieńcową (ma wstawione stenty) i ciężko mu wrzucać palet do pieca. Ciężko też Wnioskodawcy czyścić piec, wybierać popiół i wynosić na zewnątrz. Zły stan zdrowia oraz ogólne osłabienie spowodowane różnymi chorobami zmusiły Wnioskodawcę do założenia w 2019 r. instalacji fotowoltaicznej. Instalacja ta jest jednym z najbezpieczniejszych i najtańszych źródeł ogrzewania budynku jednorodzinnego. Ponadto zainstalowany programator pozwala ustawiać i zachowywać stałą temperaturę bez ingerencji Wnioskodawcy. Istotną zaletą tego ogrzewania jest też ograniczone ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, ponieważ zarazki nie są roznoszone razem z powietrzem, co przy niepełnosprawności Wnioskodawcy jest bardzo ważne. Założenie ww. instalacji ułatwiło Wnioskodawcy wykonywanie funkcji życiowych, ponieważ nie musi on dźwigać i schylać się. Jego żona także cierpi na choroby przewlekłe, w tym chorobę wieńcową i również ma wstawione stenty. Zatem też nie może wykonywać pracy fizycznej. Instalacja została wykonana przez profesjonalną firmę.

Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na dachu budynku i ułatwia Wnioskodawcy i jego żonie wykonywanie funkcji życiowych wynikających z niepełnosprawności, bowiem po założeniu tej instalacji sporadycznie ogrzewają ww. budynek paletem.

Podatnik chciał się dowiedzieć czy wydatki, które poniósł na instalację fotowoltaiczną podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odnosząc się do zadanego pytania, organ skarbowy stwierdził, że przy założeniu, że wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznej rzeczywiście zostały poniesione w związku z adaptacją i wyposażeniem budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca zamieszkuje i stosownie do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności uznać należy, że ww. wydatki stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, wysokość wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną podatnik – stosownie do art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – może ustalić na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Zatem musi to być dokument, który oprócz danych wystawcy i rodzaju zakupionego towaru/usługi oraz kwoty zapłaty musi zawierać dane identyfikujące kupującego (Wnioskodawcy). Takimi dokumentami mogą być np. faktura VAT, imienny rachunek potwierdzający zakup towaru lub usługi oraz dowód wpłaty lub pokwitowanie (o ile w dokumentach tych zawarte zostaną wszystkie elementy wskazane w ww. art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama