REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Limit zarobków dziecka ustala się po odjęciu kosztów i odliczeń od dochodu

Limit zarobków dziecka ustala się po odjęciu kosztów i odliczeń od dochodu
Limit zarobków dziecka ustala się po odjęciu kosztów i odliczeń od dochodu
Fotolia

REKLAMA

Praca dziecka, nawet ta wakacyjna, krótkookresowa może pozbawić rodziców korzyści podatkowych. Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z ulgi na dziecko lub wspólnego opodatkowania z samotnie wychowywanym dzieckiem muszą sprawdzić, czy zarobki ich pełnoletnich (do ukończenia 25 lat), uczących się dzieci nie przekroczyły kwoty 3089 zł netto w skali roku. Zdaniem sądów administracyjnych ustalając, czy przekroczony został ten limit trzeba od dochodów dziecka odjąć koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i inne dopuszczalne odliczenia od dochodu.

Dnia 23 kwietnia 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził tezę wcześniejszego wyroku WSA w Kielcach, że rodzice korzystający z ulgi prorodzinnej lub rozliczający się z organami podatkowymi razem dziećmi, które osiągnęły w rozliczanym roku podatkowym dochód - muszą wziąć pod uwagę tenże dochód po potrąceniu składek ZUS, jak również kosztów uzyskania przychodu.

Niestety w NSA kształtuje się niekorzystna dla podatników linia orzecznicza, zgodnie z którą prawo do ulgi na dziecko (a także prawo samotnego rodzica do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem) przysługuje rodzicom wtedy, gdy dochód dziecka (czyli przychód z odjętymi kosztami ale bez dodatkowych odliczeń) nie był wyższy niż 3089 zł. Zdaniem NSA ulgi i odliczenia nie mogą się kumulować. Tak uznał NSA w wyroku z 24 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 255/14, a także w wyrokach o sygn. akt II FSK 3000/13, II FSK 3506/13.

Samotna matka zaradnego syna – wspólne rozliczenie z dzieckiem i ulga prorodzinna

Zaistniała sprawa dotyczyła podatniczki, która jest osobą samotnie wychowującą w roku podatkowym pełnoletnie już dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i  nadal uczy się w szkole wyższej.

Istotą powstałego sporu było ustalenie wysokości netto dochodu uzyskanego ze stosunku pracy przez pełnoletniego już syna powódki. Podatniczka chciała skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z jednej strony jako osoba samotnie wychowującej dziecko, z drugiej zaś chciała skorzystać z ulgi na dziecko.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga na dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Przypomnieć trzeba, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem mogą się rozliczyć podatnicy będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (chodzi tu o kwotę dochodu w wysokości 556,02 zł : 18% = 3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Do tego samego przepisu nawiązuje również art. 27f ust. 6 ustawy o PIT uzależniając również od tego limitu możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na zarabiające pełnoletnie (do ukończenia 25 lat), uczące się dziecko przez jego rodziców lub opiekunów.

Syn podatniczki pracował na podstawie umowy o pracę i osiągnął przychód w wysokości 3873,12 zł brutto. Kwota ta została pomniejszona prze podatniczkę o koszty uzyskania przychodu (czyli wydatki, jakie poniósł podatnik w celu uzyskania przychodu z danego źródła), które to osiągnęły wysokość 417,18 zł, składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie 531,01zł, oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 233,93zł. Po odliczeniu wyżej wymienionych kwot wynagrodzenie syna powódki nie przekraczało limitu 3089 zł.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

Naczelnik urzędu skarbowego a potem również Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uznały jednak, że podatniczka ustalając swoje prawo do skorzystania z ww. preferencji podatkowych bezpodstawnie dokonała odliczenia składek. Organy Podatkowe powołały się na art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym „Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.” Zdaniem organów podatkowych z tego przepisu wynika, iż dochód w tym przypadku przekracza dopuszczalny limit 3089 zł netto, a co za tym idzie podatniczka nie tylko nie może skorzystać z ulgi na dziecko, a także nie może się wspólnie z nim rozliczyć.

Z tą interpretacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (wyrok z 20 grudnia 2012 r. – sygn. I SA/Ke 640/12) a następnie Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 23 kwietnia 2015 r. – sygn. II FSK 675/13).  

Autopromocja

Limit zarobków dziecka to kwota netto – po odjęciu składek i kosztów uzyskania przychodów

Zdaniem tych sądów kwotę dochodu należy pomniejszyć zarówno o koszty jak i o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak stwierdził WSA w Kielcach:

Reasumując, ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 p.d.o.f wprowadzając zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci pełnoletnie, uczące się, określił łączną wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów ze zbycia papierów wartościowych, której osiągnięcie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osobę samotnie je wychowującą. O ile dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30 b p.d.o.f będzie odpowiadać dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 p.d.o.f., to dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 u.p.d.o.f konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 p.d.o.f. (czyli m.in. po odjęciu kosztów uzyskania przychodów i składek ubezpieczeniowych i innych dopuszczalnych odliczeń od dochodu – przypisek Autorów) Dopiero ustalenie kwoty dochodu tak według skali podatkowej, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania jak i według zasad określonych w art. art. 30 b p.d.o.f pozwala na stwierdzenie, czy ich łączna wysokość nie przekracza kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, czyli wolnej od podatku z wyjątkiem renty rodzinnej.

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

WSA zauważył też, że: Przyjęcie zgodnie z argumentacją organu odwoławczego, że odliczenia od dochodu nie mają wpływu na wysokość kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 p.d.o.f., powodowałoby, tak jak w niniejszej sprawie, utratę przez podatnika możliwości preferencyjnego sposobu opodatkowania oraz ulgi z tytułu wychowania dziecka, mimo że z zeznania podatkowego dziecka wynikałoby, że w roku podatkowym nie osiągnęło dochodu powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Nie zostałby zatem zrealizowany cel wprowadzenia ulgi jako pomocy dla rodziny niepełnej, ponoszącej koszty kształcenia dziecka.

Formularze PIT 2014/2015


Zdaniem sądów użyte w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o PIT odesłanie do art. 27 oznacza opodatkowanie nie tylko przy zastosowaniu skali podatkowej ale także podstawy obliczenia podatku wg zasad określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT. A zgodnie z tym przepisem podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29 – 30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a – 4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot m.in. składek na ubezpieczenie społeczne, wydatków na cele rehabilitacyjne, tzw. ulgi internetowej, czy też darowizn, w tym na cele kultu religijnego, cele wskazane w ustawie działalności pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa.

Zatem sądy uznały, że organy podatkowe naruszyły prawo przez błędną wykładnię art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o PIT a konsekwencji bezpodstawnie pozbawiły podatniczkę prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zastosowania ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przedmiotowa decyzja naczelnika urzędu skarbowego została więc prawomocnie uchylona.

Aneta Suchta

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  REKLAMA