REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Limit zarobków dziecka ustala się po odjęciu kosztów i odliczeń od dochodu

Limit zarobków dziecka ustala się po odjęciu kosztów i odliczeń od dochodu
Limit zarobków dziecka ustala się po odjęciu kosztów i odliczeń od dochodu
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Praca dziecka, nawet ta wakacyjna, krótkookresowa może pozbawić rodziców korzyści podatkowych. Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z ulgi na dziecko lub wspólnego opodatkowania z samotnie wychowywanym dzieckiem muszą sprawdzić, czy zarobki ich pełnoletnich (do ukończenia 25 lat), uczących się dzieci nie przekroczyły kwoty 3089 zł netto w skali roku. Zdaniem sądów administracyjnych ustalając, czy przekroczony został ten limit trzeba od dochodów dziecka odjąć koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i inne dopuszczalne odliczenia od dochodu.

Dnia 23 kwietnia 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził tezę wcześniejszego wyroku WSA w Kielcach, że rodzice korzystający z ulgi prorodzinnej lub rozliczający się z organami podatkowymi razem dziećmi, które osiągnęły w rozliczanym roku podatkowym dochód - muszą wziąć pod uwagę tenże dochód po potrąceniu składek ZUS, jak również kosztów uzyskania przychodu.

REKLAMA

Autopromocja

Niestety w NSA kształtuje się niekorzystna dla podatników linia orzecznicza, zgodnie z którą prawo do ulgi na dziecko (a także prawo samotnego rodzica do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem) przysługuje rodzicom wtedy, gdy dochód dziecka (czyli przychód z odjętymi kosztami ale bez dodatkowych odliczeń) nie był wyższy niż 3089 zł. Zdaniem NSA ulgi i odliczenia nie mogą się kumulować. Tak uznał NSA w wyroku z 24 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 255/14, a także w wyrokach o sygn. akt II FSK 3000/13, II FSK 3506/13.

Samotna matka zaradnego syna – wspólne rozliczenie z dzieckiem i ulga prorodzinna

Zaistniała sprawa dotyczyła podatniczki, która jest osobą samotnie wychowującą w roku podatkowym pełnoletnie już dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i  nadal uczy się w szkole wyższej.

Istotą powstałego sporu było ustalenie wysokości netto dochodu uzyskanego ze stosunku pracy przez pełnoletniego już syna powódki. Podatniczka chciała skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z jednej strony jako osoba samotnie wychowującej dziecko, z drugiej zaś chciała skorzystać z ulgi na dziecko.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga na dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Przypomnieć trzeba, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem mogą się rozliczyć podatnicy będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (chodzi tu o kwotę dochodu w wysokości 556,02 zł : 18% = 3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Do tego samego przepisu nawiązuje również art. 27f ust. 6 ustawy o PIT uzależniając również od tego limitu możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na zarabiające pełnoletnie (do ukończenia 25 lat), uczące się dziecko przez jego rodziców lub opiekunów.

Syn podatniczki pracował na podstawie umowy o pracę i osiągnął przychód w wysokości 3873,12 zł brutto. Kwota ta została pomniejszona prze podatniczkę o koszty uzyskania przychodu (czyli wydatki, jakie poniósł podatnik w celu uzyskania przychodu z danego źródła), które to osiągnęły wysokość 417,18 zł, składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie 531,01zł, oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 233,93zł. Po odliczeniu wyżej wymienionych kwot wynagrodzenie syna powódki nie przekraczało limitu 3089 zł.

REKLAMA

Naczelnik urzędu skarbowego a potem również Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uznały jednak, że podatniczka ustalając swoje prawo do skorzystania z ww. preferencji podatkowych bezpodstawnie dokonała odliczenia składek. Organy Podatkowe powołały się na art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym „Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.” Zdaniem organów podatkowych z tego przepisu wynika, iż dochód w tym przypadku przekracza dopuszczalny limit 3089 zł netto, a co za tym idzie podatniczka nie tylko nie może skorzystać z ulgi na dziecko, a także nie może się wspólnie z nim rozliczyć.

Z tą interpretacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (wyrok z 20 grudnia 2012 r. – sygn. I SA/Ke 640/12) a następnie Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 23 kwietnia 2015 r. – sygn. II FSK 675/13).  

Limit zarobków dziecka to kwota netto – po odjęciu składek i kosztów uzyskania przychodów

Zdaniem tych sądów kwotę dochodu należy pomniejszyć zarówno o koszty jak i o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak stwierdził WSA w Kielcach:

Reasumując, ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 p.d.o.f wprowadzając zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci pełnoletnie, uczące się, określił łączną wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów ze zbycia papierów wartościowych, której osiągnięcie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osobę samotnie je wychowującą. O ile dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30 b p.d.o.f będzie odpowiadać dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 p.d.o.f., to dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 u.p.d.o.f konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 p.d.o.f. (czyli m.in. po odjęciu kosztów uzyskania przychodów i składek ubezpieczeniowych i innych dopuszczalnych odliczeń od dochodu – przypisek Autorów) Dopiero ustalenie kwoty dochodu tak według skali podatkowej, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania jak i według zasad określonych w art. art. 30 b p.d.o.f pozwala na stwierdzenie, czy ich łączna wysokość nie przekracza kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, czyli wolnej od podatku z wyjątkiem renty rodzinnej.

WSA zauważył też, że: Przyjęcie zgodnie z argumentacją organu odwoławczego, że odliczenia od dochodu nie mają wpływu na wysokość kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 p.d.o.f., powodowałoby, tak jak w niniejszej sprawie, utratę przez podatnika możliwości preferencyjnego sposobu opodatkowania oraz ulgi z tytułu wychowania dziecka, mimo że z zeznania podatkowego dziecka wynikałoby, że w roku podatkowym nie osiągnęło dochodu powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Nie zostałby zatem zrealizowany cel wprowadzenia ulgi jako pomocy dla rodziny niepełnej, ponoszącej koszty kształcenia dziecka.

Formularze PIT 2014/2015


Zdaniem sądów użyte w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o PIT odesłanie do art. 27 oznacza opodatkowanie nie tylko przy zastosowaniu skali podatkowej ale także podstawy obliczenia podatku wg zasad określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT. A zgodnie z tym przepisem podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29 – 30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a – 4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot m.in. składek na ubezpieczenie społeczne, wydatków na cele rehabilitacyjne, tzw. ulgi internetowej, czy też darowizn, w tym na cele kultu religijnego, cele wskazane w ustawie działalności pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa.

Zatem sądy uznały, że organy podatkowe naruszyły prawo przez błędną wykładnię art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o PIT a konsekwencji bezpodstawnie pozbawiły podatniczkę prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zastosowania ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przedmiotowa decyzja naczelnika urzędu skarbowego została więc prawomocnie uchylona.

Aneta Suchta

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK i rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA