reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga w PIT na dziecko pozamałżeńskie

Ulga w PIT na dziecko pozamałżeńskie

W przypadku posiadania jednego dziecka, uprawniającego do uzyskania ulgi prorodzinnej (tj. małoletniego albo starszego ale uczącego się do ukończenia 25 lat albo dziecka otrzymującego zasiłek /dodatek/ pielęgnacyjny lub rentę socjalną), wychowywanego w związku nieformalnym rodzic dziecka może skorzystać z ulgi tylko jeżeli jego dochody nie przekroczyły w rozliczanym roku podatkowym kwoty 56 tys. zł. W przypadku małżeństw wychowujących jedno dziecko limit jest wyższy - 112 tys. zł ale dotyczy łącznych zarobków małżonków-rodziców.

Dwoje dzieci ale tylko jedno uprawnia do ulgi prorodzinnej

Rozpatrywana sprawa dotyczyła matki posiadającej dwójkę dzieci. Jedno z nich urodzone w 1988 r. pochodzi ze związku małżeńskiego zakończonego rozwodem, ukończyło studia i mieszka razem z matką. Drugie małoletnie dziecko mieszka z nią i swoim ojcem, a konkubentem kobiety. Żadne z rodziców nie korzysta z ulgi z tytułu samotnego rodzicielstwa. Ojciec małoletniego dziecka nie osiągnął w danym roku podatkowym żadnych przychodów, dochody matki zaś przekroczyły próg w wysokości 56 000 zł.

W związku z powyższym pojawiło się pytanie, czy matka dziecka ma prawo do odliczenia od podatku ulgi na swoje małoletnie dziecko.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że w tej sytuacji prawo do odliczenia nie przysługuje.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2015 / 2016

Limity dochodów dla wychowujących jedno dziecko

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), od podatku dochodowego, podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1. wykonywał władzę rodzicielską,
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dotyczy to również dzieci:

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Polecamy: Rodzina 500+ (PDF)

Na podstawie art. 27f ust. 2 ustawy o PIT (w wersji dotyczącej 2015 i 2016 r.) odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa), art. 30b (19% PIT od dochodów z kapitałów pieniężnych) i art. 30c (19% PIT – tzw. podatek liniowy od dochodów z działalności gospodarczej), pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a (art. 27f ust. 2a ustawy o PIT).

Ulga na dziecko w PIT – rozwiedziony rodzic musi faktycznie zajmować się dzieckiem

Zdaniem organów podatkowych przy określaniu liczby dzieci uprawniających do ulgi prorodzinnej (niezależnie od liczby wszystkich swoich dzieci) należy brać pod uwagę tylko te dzieci, które spełniają ww. kryteria, tj. dzieci małoletnie, w stosunku do których rodzic wykonuje władzę rodzicielską oraz dzieci pełnoletnie, które rodzic utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach które nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

W opisywanym na początku stanie faktycznym, w kontekście ulgi na dziecko bierzemy pod uwagę tylko małoletnie dziecko, gdyż starsze ukończyło już 26 lat. Zatem, jak już wyżej wspomniano prawo do zastosowania ulgi na dziecko w sytuacji wykonywania władzy rodzicielskiej wobec jednego małoletniego dziecka przysługuje wyłącznie, jeżeli dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że dochód matki dziecka w roku podatkowym 2014 wyniósł powyżej 56 000 zł uznać należy, że nie może ona skorzystać z odliczenia od podatku w ramach ulgi na dziecko.

Jak wypełnić PIT/O za 2015 rok

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama