Kategorie

Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca
fot. Fotolia
Częstą praktyką w działalności gospodarczej jest sporządzanie jednej faktury zbiorczej za dany okres (np. miesiąc). Faktura taka dokumentuje sprzedaż dokonaną na rzecz jednego klienta we wskazanym okresie. Powstaje jednak wątpliwość jaką datę sprzedaży wskazać na takiej fakturze.

Przykład
ABC Sp. z o.o. dokonała na rzecz kontrahenta dostaw towarów w dniach 1,5,8,17,20,29 czerwca 2019 r. i zamierza udokumentować te transakcje za pomocą jednej faktury. ABC Sp. z o.o. zastanawia się czy może wskazać datę dokonania ostatniej dostawy towarów jako datę dokonania sprzedaży.

Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), nie definiują pojęcia faktury zbiorczej. Jest to pojęcie wykształcone w praktyce gospodarczej i odnosi się do faktur dokumentujących kilka odrębnych transakcji dokonanych np. w trakcie jednego tygodnia bądź miesiąca. Przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wystawienia takiej faktury zbiorczo dokumentującej kilka transakcji dokonanych w trakcie jednego miesiąca. ABC Sp. z o.o. może zatem w wskazać w jednej fakturze wszystkie transakcje dokonane na rzecz kontrahenta w czerwcu 2019 r. Niemniej faktura taka powinna spełniać wymogi określone w ustawie o VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Reklama

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż faktura taka powinna zostać wystawiona w odpowiednim terminie. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (a więc ABC Sp. z o.o. powinna wystawić fakturę do 15 lipca 2019 r.). Ponadto faktura zbiorcza powinna zawierać elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać datę dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (albo datę otrzymanej zaliczki). Podkreślić należy, iż ABC Sp. z o.o. dokonało kilku odrębnych transakcji na rzecz swojego kontrahenta w czerwcu 2019 r. W konsekwencji doszło do zrealizowania kilku zindywidualizowanych dostaw towarów, które powinna uwzględniać sporządzona przez ABC Sp. z o.o. faktura. Z uwagi na powyższe, należy zatem uznać, iż faktura zbiorcza powinna zawierać daty każdej z dokonanych dostaw. Jednocześnie podkreślić należy, iż faktura taka musi zawierać obligatoryjnie wszystkie elementy wskazanie w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że ABC Sp. z o.o. sporządzając taką fakturę musi dla każdej transakcji odrębnie zawrzeć elementy opisane w ww. przepisie.

Reklama

Z powyższym stanowiskiem zgadzają się także organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12.05.2017 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.9.2017.2.KM stwierdził: „Oznacza to, że Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania wszystkich dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego tygodnia/miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury zbiorczej. Faktura ta powinna być wystawiona zgodnie z wymogami określonymi w art. 106e ust. 1 ustawy, tj. powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia danej dostawy towarów. Przepis ten wprowadza obowiązek umieszczania ww. danych. Wobec powyższego, Wnioskodawca w wystawionej fakturze dokumentującej dostawy zrealizowane w danym tygodniu/miesiącu (fakturze zbiorczej) obowiązany będzie zamieścić wszystkie daty poszczególnych transakcji (dostaw towarów) dokumentowanych tą fakturą. Określenie w fakturze zbiorczej daty dostawy jako dzień dokonania ostatniej dostawy w danym tygodniu/miesiącu (potraktowanie daty ostatniej dostawy jako dnia zrealizowania szeregu dostaw) nie wypełni dyspozycji normy zawartej w art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy.” Tożsamy pogląd przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20.03.2018 r., znak: 0113-KDIPT1-3.4012.872.2017.2.JM.

Należy jednak podkreślić, iż obowiązek wskazywania daty każdej dokonanej dostawy nie dotyczy transakcji rozliczanych w cyklach rozliczeniowych, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Z kolei w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o VAT, ww. przepis stosuje się także do dostaw towarów (tj. do tzw. dostaw rozliczanych w cyklach rozliczeniowych). W przypadku tego typu dostaw jako datę sprzedaży należy wskazać ostatni dzień przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego (np. ostatni dzień miesiąca). Niemniej istnieje spór odnośnie definicji tego typu dostaw, czy wskazany przepis odnosi się jedynie do transakcji o charakterze ciągłym, czy po prostu do rozliczanych w cyklach rozliczeniowych.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11.09.2018 r., sygn. akt I FSK 1765/16, nawet możliwość wyodrębnienia dat poszczególnych dostaw towarów nie przekreśla możliwości uznania danej transakcji za dostawę ciągłą. Z kolei w opozycji do powyższego poglądu, stoi m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z 18.01.2019 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.875.2018.3.IK wskazuje, iż możliwość wyodrębnienia dat konkretnej dostawy wyklucza uznanie takiej transakcji za dostawę ciągłą. Należy zatem podkreślić, że każdorazowo ocena czy w danym stanie faktycznym doszło do dostawy ciągłej wymaga gruntownej analizy wszystkich okoliczności.

Reasumując należy wskazać, iż ABC Sp. z o.o. wystawiając fakturę zbiorczą dokumentującą dostawy towarów dokonane w czerwcu 2019 r. na rzecz swojego kontrahenta, powinna wskazać datę dokonania każdej z tych dostaw. Zasadniczo bowiem, wskazanie tylko dnia dokonania ostatniej dostawy nie wypełnia dyspozycji art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, przez co taka faktura może okazać się wadliwa. Jednocześnie podkreślić należy, iż ABC Sp. z o.o. zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, powinna wystawić taką fakturę do 15 lipca 2019 r. Ponadto faktura wystawiona przez ABC Sp. z o.o. musi zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Tobiasz Olczak, młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy Sp. k.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?