reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca

Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca

Częstą praktyką w działalności gospodarczej jest sporządzanie jednej faktury zbiorczej za dany okres (np. miesiąc). Faktura taka dokumentuje sprzedaż dokonaną na rzecz jednego klienta we wskazanym okresie. Powstaje jednak wątpliwość jaką datę sprzedaży wskazać na takiej fakturze.

Przykład
ABC Sp. z o.o. dokonała na rzecz kontrahenta dostaw towarów w dniach 1,5,8,17,20,29 czerwca 2019 r. i zamierza udokumentować te transakcje za pomocą jednej faktury. ABC Sp. z o.o. zastanawia się czy może wskazać datę dokonania ostatniej dostawy towarów jako datę dokonania sprzedaży.

Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), nie definiują pojęcia faktury zbiorczej. Jest to pojęcie wykształcone w praktyce gospodarczej i odnosi się do faktur dokumentujących kilka odrębnych transakcji dokonanych np. w trakcie jednego tygodnia bądź miesiąca. Przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wystawienia takiej faktury zbiorczo dokumentującej kilka transakcji dokonanych w trakcie jednego miesiąca. ABC Sp. z o.o. może zatem w wskazać w jednej fakturze wszystkie transakcje dokonane na rzecz kontrahenta w czerwcu 2019 r. Niemniej faktura taka powinna spełniać wymogi określone w ustawie o VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż faktura taka powinna zostać wystawiona w odpowiednim terminie. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (a więc ABC Sp. z o.o. powinna wystawić fakturę do 15 lipca 2019 r.). Ponadto faktura zbiorcza powinna zawierać elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać datę dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (albo datę otrzymanej zaliczki). Podkreślić należy, iż ABC Sp. z o.o. dokonało kilku odrębnych transakcji na rzecz swojego kontrahenta w czerwcu 2019 r. W konsekwencji doszło do zrealizowania kilku zindywidualizowanych dostaw towarów, które powinna uwzględniać sporządzona przez ABC Sp. z o.o. faktura. Z uwagi na powyższe, należy zatem uznać, iż faktura zbiorcza powinna zawierać daty każdej z dokonanych dostaw. Jednocześnie podkreślić należy, iż faktura taka musi zawierać obligatoryjnie wszystkie elementy wskazanie w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że ABC Sp. z o.o. sporządzając taką fakturę musi dla każdej transakcji odrębnie zawrzeć elementy opisane w ww. przepisie.

Z powyższym stanowiskiem zgadzają się także organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12.05.2017 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.9.2017.2.KM stwierdził: „Oznacza to, że Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania wszystkich dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego tygodnia/miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury zbiorczej. Faktura ta powinna być wystawiona zgodnie z wymogami określonymi w art. 106e ust. 1 ustawy, tj. powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia danej dostawy towarów. Przepis ten wprowadza obowiązek umieszczania ww. danych. Wobec powyższego, Wnioskodawca w wystawionej fakturze dokumentującej dostawy zrealizowane w danym tygodniu/miesiącu (fakturze zbiorczej) obowiązany będzie zamieścić wszystkie daty poszczególnych transakcji (dostaw towarów) dokumentowanych tą fakturą. Określenie w fakturze zbiorczej daty dostawy jako dzień dokonania ostatniej dostawy w danym tygodniu/miesiącu (potraktowanie daty ostatniej dostawy jako dnia zrealizowania szeregu dostaw) nie wypełni dyspozycji normy zawartej w art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy.” Tożsamy pogląd przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20.03.2018 r., znak: 0113-KDIPT1-3.4012.872.2017.2.JM.

Należy jednak podkreślić, iż obowiązek wskazywania daty każdej dokonanej dostawy nie dotyczy transakcji rozliczanych w cyklach rozliczeniowych, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Z kolei w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o VAT, ww. przepis stosuje się także do dostaw towarów (tj. do tzw. dostaw rozliczanych w cyklach rozliczeniowych). W przypadku tego typu dostaw jako datę sprzedaży należy wskazać ostatni dzień przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego (np. ostatni dzień miesiąca). Niemniej istnieje spór odnośnie definicji tego typu dostaw, czy wskazany przepis odnosi się jedynie do transakcji o charakterze ciągłym, czy po prostu do rozliczanych w cyklach rozliczeniowych.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11.09.2018 r., sygn. akt I FSK 1765/16, nawet możliwość wyodrębnienia dat poszczególnych dostaw towarów nie przekreśla możliwości uznania danej transakcji za dostawę ciągłą. Z kolei w opozycji do powyższego poglądu, stoi m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z 18.01.2019 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.875.2018.3.IK wskazuje, iż możliwość wyodrębnienia dat konkretnej dostawy wyklucza uznanie takiej transakcji za dostawę ciągłą. Należy zatem podkreślić, że każdorazowo ocena czy w danym stanie faktycznym doszło do dostawy ciągłej wymaga gruntownej analizy wszystkich okoliczności.

Reasumując należy wskazać, iż ABC Sp. z o.o. wystawiając fakturę zbiorczą dokumentującą dostawy towarów dokonane w czerwcu 2019 r. na rzecz swojego kontrahenta, powinna wskazać datę dokonania każdej z tych dostaw. Zasadniczo bowiem, wskazanie tylko dnia dokonania ostatniej dostawy nie wypełnia dyspozycji art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, przez co taka faktura może okazać się wadliwa. Jednocześnie podkreślić należy, iż ABC Sp. z o.o. zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, powinna wystawić taką fakturę do 15 lipca 2019 r. Ponadto faktura wystawiona przez ABC Sp. z o.o. musi zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Tobiasz Olczak, młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy Sp. k.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zdjęcia

Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca
Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca

PODATKI 2020 - pakiet STANDARD238.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama