reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Zapłata kartą płatniczą a zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Zapłata kartą płatniczą a zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Podatnik prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dotyczącego dostaw w systemie wysyłkowym. Czy to prawda, że zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku płatności kartami płatniczymi?

Nie, ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie mogą korzystać dostawy towarów w systemie wysyłkowym, za które płatności kartą płatniczą zostały dokonane za pomocą systemów płatności online (np. PayU, DotPay czy Przelewy24). Natomiast płatności kartą płatniczą dokonywane za pośrednictwem terminala płatniczego już nie podlegają temu zwolnieniu. W opinii organów podatkowych płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają kryteria płatności gotówkowych. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Sprzedaż (dostawa towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie MF z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży, za którą zapłata nastąpiła na rachunek bankowy

Wskazane rozporządzenie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania m.in. dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Ponadto aby sprzedawca mógł korzystać z tego zwolnienia, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Zwolnienie z ewidencjonowania obrotów na kasie obowiązuje, jeżeli sprzedawca otrzyma zapłatę na rachunek bankowy i posiada dowody, jakiej sprzedaży płatność dotyczyła, oraz prowadzi ewidencję, która to potwierdza.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży, za którą zapłata nastąpiła z wykorzystaniem płatności online

Zwolnienie z ewidencjonowania na kasie rejestrującej ma zastosowanie również w przypadku otrzymywania zapłaty za pośrednictwem popularnych w ostatnich latach systemów płatności online (np. PayU, DotPay czy Przelewy24). Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 grudnia 2015 r. (sygn. IPPP2/4512-1055/15-2/RR) i z 17 lutego 2016 r. (sygn. IPPP2/4512-1130/15-3/DG),
  • Dyrektora KIS z 2 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.952.2018.2.ICZ).

Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji:

(…) w odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj np. DotPay, a w przyszłości inni operatorzy płatności, jak PayPal, PayU, Przelewy24 itp.) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana.

Dotyczy to również sytuacji, gdy za pośrednictwem systemów płatności online klienci dokonują płatności przy użyciu kart płatniczych. I to potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP). W interpretacji tej organ podatkowy potwierdził, że u podatnika przyjmującego w ten sposób płatności:

(…) zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów w systemie wysyłkowym oraz sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży, za którą zapłata nastąpiła kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego

Niestety, inaczej zdaniem organów podatkowych wygląda sytuacja w przypadku płatności kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego. Przy takim scenariuszu organy uznają, że istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży. Stanowisko takie zajął np. Dyrektor KIS w interpretacjach indywidualnych z 12 kwietnia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM) czy z 27 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.49.2020.2.KK). W drugiej z tych interpretacji organ podatkowy stwierdził, iż:

(…) Ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej nie będzie natomiast zwolniona sprzedaż towarów przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy płatność będzie dokonana na miejscu gotówką oraz gdy dojdzie do zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej przy użyciu terminala. Takie czynności nie będą mogły korzystać z ww. zwolnienia w oparciu o § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, ponieważ takie płatności nie spełniają warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie ww. przepisu rozporządzenia. Należy bowiem zauważyć, że również płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają kryteria płatności gotówkowych. Tym samym sprzedaż towarów, za które klient ureguluje należność gotówką lub kartą płatniczą z użyciem terminala, będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej Wnioskodawcy.

Również w cytowanej już powyżej interpretacji Dyrektora KIS z 26 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP) organ odmówił możliwości korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w przypadku płatności kartą płatniczą, nawet gdy dane z karty są wprowadzane przez pracownika sklepu, a nie samego klienta:

(…) tym samym sprzedaż towarów i usług, za które Klient ureguluje kartą płatniczą z użyciem terminala, będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej Wnioskodawcy. Przy czym nie ma znaczenia fakt, że płatność dokonywana będzie zdalnie poprzez wprowadzenie danych Klienta przez pracownika Spółki a nie bezpośrednio przez Klienta na miejscu np. w sklepie.

Trudno nie zauważyć pewnych nieścisłości w reprezentowanym stanowisku organów podatkowych, tym bardziej że płatność realizowana poprzez terminal płatniczy i tak skutkuje otrzymaniem tej zapłaty za pośrednictwem banku na konto sprzedawcy. Tym bardziej nie jest jasne, dlaczego płatność klienta poprzez obciążenie jego karty przy zleceniu przez Internet jest płatnością na rachunek bankowy, a ta sama płatność poprzez obciążenie karty płatniczej za pośrednictwem terminala płatniczego jest płatnością gotówkową. Niemniej jednak takie stanowisko organów podatkowych jest obecnie reprezentowane, więc świadome niezastosowanie się do niego grozi konsekwencjami.

Podsumowując zatem, z punktu widzenia omawianego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania płatności kartą płatniczą dzielą się na:

  • płatności dokonywane za pomocą systemów płatności online - w zakresie tym nie ulega wątpliwości, że zwolnienie to może mieć zastosowanie,
  • płatności dokonywane za pośrednictwem terminala płatniczego - w zakresie tym zdaniem organów podatkowych zwolnienie to nie ma zastosowania.

Przykład
Podatnik prowadzi sklep stacjonarny oraz sklep internetowy. Większość klientów sklepu internetowego korzysta z płatności online (w tym za pośrednictwem kart płatniczych), jednak niektórzy decydują się na płatności kartami przez telefon z wykorzystaniem terminala płatniczego znajdującego się w sklepie stacjonarnym podatnika. Zdaniem organów podatkowych dostawy wysyłkowe towarów dla takich klientów nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (inaczej niż dostawy wysyłkowe dla klientów płacących kartami płatniczymi za pośrednictwem systemów płatności online, kiedy to organy podatkowe na korzystanie z tego zwolnienia się zgadzają).

Podstawa prawna:

  • art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

  • § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. z 2018 r. poz. 2519

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama