reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Faktura z zawyżoną stawką VAT, a prawo do odliczenia podatku

Faktura z zawyżoną stawką VAT, a prawo do odliczenia podatku

Co do zasady, niezwolniony z VAT zakup towarów i usług z celem ich wykorzystania w związku z opodatkowaną działalnością uprawnia nabywcę do skorzystania z prawa do odliczenia wykazanego na fakturze podatku VAT. Obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku ciąży na sprzedawcy. Co jednak w sytuacji, kiedy wystawca faktury popełni błąd? Poniżej odpowiemy na pytanie, czy nieprawidłowo przyjęta przez sprzedawcę, zawyżona stawka VAT będzie rodziła dla nabywcy negatywny skutek w postaci pozbawienia go prawa do odliczenia tego podatku?

Przykład
Zarejestrowana jako czynny podatnik VAT Spółka XYZ Sp. z o.o. prowadzi działalność wysyłkową towarów do państw spoza Unii Europejskiej. Szukając wsparcia w realizacji bieżących zobowiązań zleciła firmie zewnętrznej zorganizowanie transportu poprzez wyszukanie przewoźnika oraz uzgodnienie ceny i terminu dostawy. Po zrealizowaniu zlecenia usługodawca wystawił fakturę na umówioną wcześniej kwotę, doliczając do niej podatek VAT w wysokości 23%, podczas gdy wykonana usługa należała do kategorii usług pomocniczych w eksporcie, do których zastosowanie ma stawka 0%.
Jako że nabyta przez Spółkę usługa nie była zwolniona z VAT i pozostawała w związku z prowadzoną przez nią opodatkowaną działalnością, Spółka planowała skorzystać z prawa do odliczenia podatku.
Po otrzymaniu faktury z zawyżoną stawką, ma jednak wątpliwość, czy może to zrobić.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim zakupione przez niego towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Z kolei stosownie do treści ust. 2 przywołanego przepisu, przez podatek naliczony rozumieć należy m.in. sumę kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Oznacza to, że podatnik będzie mógł odliczyć wykazane na otrzymanych z tytułu nabyć fakturach kwoty podatku, pod warunkiem, że towary i usługi zakupione zostały w ramach niezwolnionej z VAT działalności.

Omawiane prawo do odliczenia podatku doznaje pewnych ograniczeń, które zawarte zostały w art. 88 ustawy o VAT. Podkreślić należy, że jako jedno z podstawowych uprawnień przysługujących podatnikom, prawo to może być wyłączone jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie. Wśród enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę przesłanek negatywnych nie znalazła się jednak sprzedaż podlegająca w rzeczywistości opodatkowaniu stawką inną niż ta, którą zastosował sprzedawca.

W kontekście przywołanego na wstępie przykładu, na uwagę zasługuje ust. 3a pkt 2 wspomnianego art. 88 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego udokumentowane fakturą, niepodlegające  opodatkowaniu albo z niego zwolnione transakcje. Przypomnieć należy, że właściwa dla zakupionej przez Spółkę usługi stawka 0% nie jest tożsama ze zwolnieniem z opodatkowania. Wyłączenie możliwości odliczenia VAT w zakresie czynności nieopodatkowanych bądź korzystających ze zwolnienia nie dotyczy zatem stawki zerowej.

Reasumując, obowiązujące przepisy prawa podatkowego umożliwiają odliczenie podatku naliczonego od należnego niezależnie od ustalonej przez sprzedawcę stawki pod warunkiem, że dana czynność podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia. Spółka może zatem bez obaw skorzystać z przewidzianego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawnienia.

Stanowisko takie potwierdził w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2020 r., znak: 0113-KDIPT1-1.4012.778.2019.1.AKA Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdzając że: Zastosowanie zawyżonej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ustawy. Powyższe wynika z tego, że dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (nawet w przypadku wskazanym wyżej), obok fundamentalnych przesłanek takich jak status odliczającego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (u odliczającego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to również najistotniejsze jest to, by nabyta usługa lub towar podlegały opodatkowaniu i nie korzystały przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonującego odliczenia - ma drugorzędne znaczenie.”

Karolina Mnich, Konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp. k.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Ustawa o VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama