| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Podatnik VAT > Skutki wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT

Skutki wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT

Od stycznia 2017 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, urzędy skarbowe zyskały nowe narzędzia prawne do wykreślania czynnych podatników z rejestru VAT. Organy skarbowe zintensyfikowały prace w tym obszarze, w efekcie czego w styczniu tego roku z rejestru czynnych podatników VAT wykreślonych zostało ponad 5 tysięcy firm.

Praktyka organów skarbowych zazwyczaj w takim przypadku kwestionuje prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT, jednakże jeśli kontrahent rozpoczynając współpracę sprawdził status podatnika VAT, to trudno formułować wobec niego zarzut, że nie dopełnił wszelkich formalności pozwalających na zweryfikowanie statusu podatnika VAT swojego kontrahenta. Trudno bowiem wymagać sprawdzania wszystkich faktur co miesiąc pod kątem możliwości wykreślenia podatnika z rejestru VAT.

Wsparciem w ewentualnym sporze z organami skarbowymi może być wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09, w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zgodnie z art. 18 i 22 VI dyrektywy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej z tytułu nabycia usług od podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT, jeśli spełnione zostały trzy poniższe warunki:

- czynność udokumentowana fakturą została przez dostawcę faktycznie wykonana i wykorzystana przez podatnika do realizacji czynności opodatkowanej,

- podatek z tej faktury został przez odbiorcę faktury zapłacony jej wystawcy,

- faktura zawiera informacje wymagane przez art. 22 ust.3 lit b) VI dyrektywy (obecnie art. 226 dyrektywy 2006/112/WE), w szczególności numer NIP usługodawcy pozwalający na jego identyfikację mimo jego niezarejestrowania dla celów VAT.

Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do przedsiębiorcy, który utracił status podatnika VAT, ponieważ zgodnie z art. 88 ust. 4 podatnicy niezarejestrowani jako podatnicy VAT czynni nie mają prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. Należy tu zwrócić uwagę, że zgodnie z podstawową istotą podatku VAT prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje podatnikowi w stosunku do zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast do realizacji tego prawa musi on mieć status podatnika VAT czynnego.

Jak stać się ponownie czynnym podatnikiem VAT?

Znowelizowana ustawa o podatku VAT przewiduje możliwość przywrócenia podatnika w przypadku, gdy udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność, oraz niezwłocznie złoży brakujące deklaracje VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 9h ustawy przywrócenie następuje bez konieczności złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R.

Również w przypadku, gdy niewykazywanie sprzedaży lub nabycie towarów wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie miało zastosowania wykreślenie na podstawie art. 96 ust. 9a pkt. 3 mówiącego o niewykazywaniu kwot podatku VAT w składanych deklaracjach.

Przywrócenie zarejestrowanego podatnika VAT może mieć również miejsce w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą ,a wystawienie faktur, o których mowa w ust. 9a pkt. 4, czyli dokumentujących czynności, które nie zostały wykonane, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Możliwość ubiegania się o przywrócenie statusu podatnika VAT czynnego bez konieczności składania formularza zgłoszeniowego VAT-R ma istotna zaletę, ponieważ przywrócenie może działać z mocą wsteczną. Natomiast zgłoszenie podatnika VAT czynnego zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy o VAT musi nastąpić przed dokonaniem pierwszej sprzedaży opodatkowanej. Przepisy ustawy w sposób dosłowny nie przewidują możliwości zarejestrowania podatnika na VAT z datą wsteczną, co może w sposób istotny skomplikować rozliczenia VAT zarówno po stronie podatnika, jak i jego kontrahentów.

Podsumowanie

Zmiana przepisów i bardziej restrykcyjne podejście organów skarbowych do statusu podatnika VAT czynnego z pewnością powinny zwiększyć kontrolę statusu swoich kontrahentów przez przedsiębiorców. Mają oni możliwość sprawdzenia, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT na stronie portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, poprzez wpisanie w odpowiednie pole wyszukiwarki numeru NIP kontrahenta. Jeśli zdarzy się sytuacja, w wyniku której na skutek błędnych decyzji organów skarbowych nastąpi wykreślenie podatnika z rejestru VAT, należy w pierwszej kolejności starać się o przywrócenie statusu podatnika VAT. Cofnięcie całej procedury pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji wynikających z różnych interpretacji przepisów uprawniających do odliczania podatku naliczonego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »