Kategorie

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy odsprzedaży usług do grupy

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy odsprzedaży usług do grupy
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy odsprzedaży usług do grupy
W przypadku refakturowania usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje co do zasady w momencie wykonania usługi na rzecz podmiotu, który odsprzedaje ją bezpośredniemu beneficjentowi. Wyjątkiem są usługi, w stosunku do których obowiązek podatkowy wiąże się z momentem wystawienia faktury oraz przypadki, gdy dochodzi do zapłaty zaliczki. Wtedy decyduje data refaktury lub moment otrzymania płatności.

Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z dnia 31 marca 2015 r., III SA/Wa 2828/14. 

Sprawa dotyczyła podatnika, który wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług. Podatnik wskazał, iż poza zakupami na własne potrzeby w ramach wykonywanej działalności gospodarczej nabywa również szereg towarów i usług na rzecz podmiotów powiązanych. Następnie podatnik odsprzedaje te usługi podmiotom z grupy, wystawiając na ich rzecz faktury VAT. Wśród czynności refakturowanych podatnik wymienił usługi szkoleniowe, hotelowe, usługi z zakresu promocji i reklamy, organizacji i udziału w targach, konferencjach itp. Zdarza się, że pomiędzy nabyciem usługi przez spółkę, a jej odsprzedażą na rzecz ostatecznego beneficjenta upływa okres liczony w tygodniach, lub nawet miesiącach. Wnioskodawca wskazał, że decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych spowodowana jest chęcią uzyskania oszczędności z racji silniejszej pozycji negocjacyjnej w przypadku realizacji większych zamówień.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie z którym w przypadku refakturowania usług, obowiązek podatkowy w VAT u refakturującego powstaje zasadniczo z chwilą wykonania tej usługi przez dostawcę na rzecz pierwotnego nabywcy tej usługi. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał to stanowisko za prawidłowe. Pomimo uzyskania pozytywnej interpretacji spółka zdecydowała się zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.

 Rozpoznając skargę WSA w Warszawie nie znalazł podstaw do uchylenia przedmiotowej interpretacji. Sąd wskazał, że w całości zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji. W ocenie sądu kluczowa jest definicja art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, z której wynika, że w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z definicji tej wynika zdaniem sądu, iż refakturowanie podlega takim samym regulacjom jak świadczenie pierwotne, nie tylko w zakresie miejsca świadczenia usług i stawki VAT, ale również w odniesieniu do powstania obowiązku podatkowego. 

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

VAT należny co do zasady w momencie wykonania usługi

W wielu grupach kapitałowych stosuje się model, w którym jeden, wyznaczony podmiot dokonuje zakupów na rzecz spółek powiązanych. W rezultacie podmiot zamawiający refakturuje koszty ponoszone na rzecz rzeczywistych odbiorców usług. W zależności od przyjętej metodologii i ilości zaangażowanych podmiotów, refakturujący potrzebuje nawet kilka tygodni aby określić kwotę obciążenia dla poszczególnych korzystających. Na tym tle powstaje problem ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego u refakturującego: czy obowiązek podatkowy należy rozpoznać tak jak dla usługi pierwotnej, czy też powstaje on niezależnie w stosunku do odsprzedawanych świadczeń.

Analizując orzecznictwo sądów administracyjnych oraz aktualnie wydawane interpretacje indywidualne w tym zakresie należy dojść do wniosku, że zgodnie z przeważającym stanowiskiem, w przypadku refakturowania usług moment powstania obowiązku podatkowego należy ustalać w taki sposób jakby od początku odsprzedawana usługa była wykonywana przez refakturującego, z wyłączeniem jednak sytuacji, w której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wstawienia faktury oraz przypadków, gdy odbiorca usługi wpłaca zaliczkę . Stanowisko takie zostało zaprezentowane przez NSA w wyroku z 25 października 2012 r., sygn. I FSK 65/12 i jest często cytowane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

W świetle powyższego należy jednak zwrócić uwagę, jak duże znaczenie dla podmiotów refakturujących usługi miały zmiany do ustawy o VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. Obowiązująca uprzednio zasada stanowiła, iż  obowiązek podatkowy powstawał co prawda generalnie w momencie wykonania usługi, jednak w stosunku do transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą był on powiązany z momentem wystawienia faktury. Był to najczęściej występujący przypadek. Zmiana spowodowała, iż obecnie, poza pewnymi wyjątkami, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi.

Biorąc pod uwagę prezentowane stanowisko organów podatkowych, powyższa zmiana powoduje, że o ile w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. większość refakturowanych usług generowała obowiązek podatkowy w momencie wystawienia refaktury, o tyle aktualnie przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego do chwili wystawienia refaktury jest jedynie wyjątkiem. Zasadą jest natomiast, że obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wykonania usługi przez pierwotnego usługodawcę. 

Wobec tego, w przypadku znacznej większości transakcji podmioty odsprzedające usługi w ramach grupy będą zobowiązane do rozpoznawania obowiązku podatkowego w okresie, w którym została wykonana refakturowana usługa.

Końcowo należy zwrócić uwagę, iż organy podatkowe potwierdzają, iż w sytuacji, gdy przy odsprzedaży usługi do jej wartości dodany zostanie narzut, nie ma miejsca refakturowanie, lecz świadczenie odrębnej usługi, w stosunku do której obowiązek podatkowy powstanie tak jakby podmiot dokonujący odsprzedaży sam tę usługę wyświadczył.

Bartłomiej Bieńkowski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Zespole Podatków Pośrednich Działu Prawno-Podatkowego PwC, biuro w Gdańsku

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.