REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe sankcje VAT zagrożeniem dla uczciwych podatników?

Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Tomasz Krywan, doradca podatkowy

REKLAMA

Nowa sankcja, która może być wymierzona podatnikowi w wysokości aż 100% stwierdzonej nieprawidłowości, to tylko przykład uprawnień jakie otrzymały organy podatkowe do walki z oszustwami w VAT. Cel jest słuszny. Jednak jak zwykle w takich sytuacjach powstaje pytanie czy uczciwi podatnicy mogą spać spokojnie?

O zagrożeniach jakie niosą uchwalone zmiany w VAT na 2017 r. rozmawiamy z Tomaszem Krywanem, doradcą podatkowym, autorem komentarza do ustawy o VAT uwzględniającego zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2017 r.

Adam Kuchta, Infor.pl: Na początku przyszłego roku zacznie obowiązywać szereg nowych przepisów znowelizowanej ustawy o VAT. Organy podatkowe będą miały możliwość wymierzania kolejnych sankcji. Jak dotkliwe dla podatników będą to sankcje?

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Tomasz Krywan: W niektórych przypadkach bardzo dotkliwe, bo sięgające 100% kwoty stwierdzonej nieprawidłowości. Będzie tak jednak tylko w zakresie, w jakim kwoty stwierdzonych nieprawidłowości wynikają z odliczenia VAT na podstawie określonych przepisami wadliwych faktur, w tym faktur „pustych”. Standardowo dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie ustalane w wysokości 30% lub – w przypadku dobrowolnej korekty – 20% kwoty stwierdzonej nieprawidłowości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pojawią się także bardziej restrykcyjne regulacje w zakresie rejestrowania i wyrejestrowywania podmiotów dla potrzeb VAT. Na czym polegają zmiany i jakie niosą skutki?

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Zmian w tym zakresie będzie bardzo dużo. Po pierwsze, pojawią się w końcu przepisy wprost przewidujące możliwość odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. Obecnie przepisów takich nie ma, chociaż sądy administracyjne dopuszczają możliwość takiej odmowy.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Po drugie, znacznie rozszerzony zostanie katalog przesłanek wykreślania podatników z rejestru podatników VAT. Obecnie takie przesłanki są trzy, od 1 stycznia 2017 r. będzie ich aż 10. Jedną z takich przesłanek będzie zawieszenie przez podatnika wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy. Zastrzec jednak należy, że w tym zakresie wykreślenie z rejestru podatników VAT będzie miało charakter tymczasowy, gdyż po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej rejestracja podatników będzie – bez zgłoszenia i ze statusem sprzed zawieszenia – przywracana.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Po trzecie, dodany zostanie nowy przepis przewidujący wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT czynny z jednoczesnym pozostawieniem w rejestrze jako podatników VAT zwolnionych. Dotyczyć on będzie podatników, którzy w sześciu kolejnych deklaracjach VAT-7 lub dwóch kolejnych deklaracjach VAT-7K wykażą wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku VAT.

Zmodyfikowane zostały też zasady wykreślania podatnika z rejestru VAT-UE. Na co szczególnie powinni zwrócić uwagę podatnicy w kontekście tych zmian?

Szczególnie ważne jest składanie przez podatników informacji podsumowujących VAT-UE przynajmniej raz na trzy miesiące. Mogą to być również informacje „zerowe”. Z dniem 1 stycznia 2017 r. katalog przypadków, gdy podatnicy są wykreślani z rejestru podatników VAT-UE, zostanie bowiem rozszerzony o, między innymi, sytuacje, gdy podatnik przez okres 3 kolejnych miesięcy nie złożył informacji podsumowujących VAT-UE. Co prawda nowy przepis mówi o nieskładaniu tych informacji pomimo istnienia takiego obowiązku, a podatnicy, u których nie występują transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE, nie mają obowiązku ich składania, jednak nie wiadomo jak ten przepis będzie interpretowany przez organy podatkowe.

Jedna ze zmian rozszerza zakres stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w rozliczeniach VAT. Zostaną nim objęte m.in. usługi budowlane. Czy każdej usługi będzie to dotyczyło?

Nie, nie każdej. Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte zostaną tylko usługi stanowiące roboty budowlane, które są wykonywane przez podwykonawców. Ponadto warunkiem będzie, aby stronami transakcji byli czynni podatnicy VAT. Częściowo jest to nowością, bo obecne przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia przy świadczeniu usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych nie wymagają, aby usługobiorcą był czynny podatnik VAT. Może to być, przykładowo, podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego.

Dodać przy tym warto, że zmiany w przepisach mechanizmu odwrotnego obciążenia nie będą dotyczyć tylko usług. Z początkiem 2017 r. katalog towarów objętych tym mechanizmem zostanie bowiem rozszerzony o siedem grup towarów, w tym o procesory. Jednakże objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia procesorów dotyczyć będzie tylko przypadków, gdy ich dostawy będą dokonywane w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, obejmującej te towary o wartości przekraczającej kwotę 20.000 zł netto.

Część podatników rozliczających się kwartalnie utraci taką możliwość. Kogo dotyczy ta zmiana? Czy trzeba będzie złożyć aktualizację VAT-R?

Prawo do składania deklaracji kwartalnych utracą trzy grupy podatników. Największą z tych grup stanowią podatnicy, którzy nie są tzw. małymi podatnikami. Obecnie tacy podatnicy – jeżeli korzystają z możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne – składają deklaracje VAT-7D oraz wpłacają zaliczki na podatek VAT. W zakresie tym nastąpi zatem powrót do stanu prawnego istniejącego do końca 2008 r., kiedy to również składać deklaracje kwartalne mogli tylko mali podatnicy.

Prawo do składania deklaracji kwartalnych utracą również „nowi” podatnicy, którzy są rejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Odnośnie tej grupy poczynić należy kilka uwag. Po pierwsze, prawa do składania miesięcznych deklaracji nie będą  mieli podatnicy  rozpoczynający  prowadzenie działalności oraz rejestrowani w związku z utratą lub rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego. Po drugie, wyłączenie to dotyczyć będzie również „nowych” podatników wybierających rozliczanie VAT metodą kasową. W konsekwencji podatnicy rejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy wybierać będą rozliczanie VAT metodą kasową, będą od 1 stycznia 2017 r. obowiązani składać miesięczne deklaracje VAT-7. Po trzecie, wyłączenie możliwości składania deklaracji kwartalnych w omawianym zakresie mieć będzie charakter tymczasowy. Po upływie dwunastu miesięcy od miesiąca rejestracji jako podatnicy VAT czynni podatnicy, o których mowa, będą mogli wybrać składanie deklaracji kwartalnych.

Trzecią grupą podatników, którzy utracą prawo do składania deklaracji kwartalnych, będą podatnicy dokonujący dostaw tzw. towarów wrażliwych, u których łączna wartość dostaw towarów wrażliwych przekracza 50.000 zł, lecz nie przekracza 1% wartości sprzedaży. To najmniejsza grupa podatników spośród wymienionych.

We wszystkich przypadkach utracie prawa do składania deklaracji kwartalnych towarzyszyć będzie konieczność aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Termin na dokonanie tego upłynie 9 stycznia 2017 r.

Zobacz także: Ustawa o VAT


Jakie niespodzianki legislacyjne dla podatników przygotował ustawodawca w zakresie odpowiedzialności solidarnej?

Od 2017 r., aby kupujący towary wrażliwe, nie ponosił odpowiedzialności solidarnej, nie wystarczy złożenie kaucji gwarancyjnej przez sprzedawcę. Konieczna będzie zapłata za towary wrażliwe na rachunek dostawcy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. W  przypadku paliw, olejów opałowych oraz olejów smarowych dostawca będzie musiał posiadać także wymagane przepisami koncesje.

Ponadto do katalogu tzw. towarów wrażliwych dodane zostaną olej z rzepaku, folia typu stretch, dyski twarde (HDD) oraz dyski SSD.

Czy sprzedawcy towarów wrażliwych będą musieli spełnić nowe warunki aby móc złożyć kaucję gwarancyjną lub zostać w wykazie podmiotów które taką kaucję złożyły?

O ile obecnie istnieje tylko jeden warunek możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej, tj. brak zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, od 1 stycznia 2017 r. będą istnieć, co do zasady, trzy warunki. Dodatkowo konieczne będzie, aby podatnik składający lub posiadający złożoną kaucję gwarancyjną nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, jak również aby upoważnił bank lub SKOK, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na  rachunku na który otrzymuje zapłatę za dokonane dostawy towarów. Ponadto czwarty nowy warunek dotyczyć będzie podatników dokonujących dostaw paliw, olejów opałowych oraz olejów smarowych, tj. podatnicy tacy będą musieli posiadać wymagane przepisami koncesje.

Jakie ograniczenia dotkną podatników w zakresie terminu zwrotu różnicy podatku VAT?

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będą niemal zupełnie nowe warunki skracania terminu zwrotu VAT do 25 dni. Część ze zmian będzie korzystna dla podatników, np. zwrot w terminie 25 dni będzie niekiedy możliwy także w przypadku podatników, którzy posiadają nieuregulowane faktury. Większość ze zmian będzie jednak dla podatników niekorzystna. Dotyczy to zwłaszcza warunku w postaci rejestracji jako podatnik VAT czynny oraz składana deklaracji VAT przez 12 miesięcy poprzedzających okres, za który ma zostać wypłacony zwrot. Zmiana ta uniemożliwi otrzymywanie zwrotu w terminie 25 dni przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, a więc w przypadkach, gdy ze względu na prowadzone inwestycje kwoty do zwrotu występują szczególnie często.

Jakie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o VAT w zakresie zwolnień?

Z początkiem 2017 r. podniesiony zostanie limit zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł. Natomiast 1 lipca 2017 r. zlikwidowane zostanie niezgodne z przepisami unijnymi zwolnienie obejmujące usługi pomocnicze do niektórych usług zwolnionych od podatku VAT. Obejmuje ono, między innymi, usługi likwidacji szkód świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń.

Ustawa wprowadza odpowiedzialność solidarną pełnomocników wraz z zarejestrowanymi przez nich podatnikami. Jaki jest praktyczny wymiar tej zmiany?

Zapewne zmiana ta spowoduje masową rezygnację podmiotów ze świadczenia usług pełnomocnictwa w zakresie rejestracji VAT. Dla wielu takich podmiotów ryzyko odpowiedzialności solidarnej do kwoty 500.000 zł będzie bowiem zbyt duże.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA