| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Wzór deklaracji VAT-14

Wzór deklaracji VAT-14

Minister Rozwoju i Finansów w drodze rozporządzenia określił nowy wzór deklaracji VAT-14, wraz z załącznikiem VAT-14/A. Deklaracja ma zastosowanie w przypadku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Nowy wzór obowiązuje od 1 marca 2017 r.

Nowy wzór deklaracji VAT-14

Z dniem 1 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 407).

Określa ono wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), o której mowa w art. 99 ust. 11a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

W związku z powyższym traci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. poz. 1124).

Wzór deklaracji VAT-14 (wraz z załącznikiem VAT-14/A) obowiązujący od 1 marca 2017 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia do deklaracji VAT-14 i załącznika VAT-14/A

W przypadku wypełniania deklaracji VAT-14:

- jeżeli składający deklarację występuje w charakterze podatnika i płatnika, to składa jedną deklarację za dany okres rozliczeniowy, należy zaznaczyć w poz. 8 kwadrat nr 3 i 4,

- w poz. 10 należy wpisać łączną kwotę podatku stanowiącą sumę kwot cząstkowych, które winny być wpłacone zgodnie z art. 103 ust. 5a i 5b ustawy o VAT,

- w poz. 14 podanie informacji jest dobrowolne.

W przypadku wypełniania załącznika VAT-14/A  „ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH”:

- tabelę z części B załącznika należy wypełnić chronologicznie według dat transakcji,

- wiersze tabeli części B załącznika stanowią listę rozwijalną,

- kolumny b,  c, oraz j  wypełnia się tylko wówczas jeżeli składający deklarację występuje w charakterze płatnika,

- jeżeli składający deklarację występuje w charakterze podatnika i płatnika (w poz. 4 zaznaczono  kwadrat nr 3 i 4), to w przypadku transakcji dokonanej na własną rzecz w kolumnie d należy zaznaczyć kwadrat znakiem X; w pozostałych przypadkach kolumny d  nie wypełnia się,

- kolumnę e wypełnia się tylko w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,

- w kolumnie f należy wpisać datę transakcji powodującej powstanie obowiązku zapłaty kwoty podatku; przez datę transakcji należy rozumieć datę, od której liczy się termin wpłaty kwoty podatku zgodnie z art. 103 ust. 5a i 5b ustawy,

- w kolumnie h należy wpisać wartość transakcji bez kwoty podatku, stanowiącą podstawę opodatkowania; jeżeli w danym dniu było więcej transakcji z tym samym kontrahentem, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatnika transakcje te są rozliczane na rzecz tego samego podatnika, to można podać sumę wartości tych transakcji (z tego samego dnia), pod warunkiem, że transakcje te dotyczą wyrobu o tym samym kodzie CN,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »