Kategorie

MF chce nowego systemu certyfikacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

MF chce nowego systemu certyfikacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zdaniem Ministerstwa Finansów konieczne jest wypracowanie skutecznego, spełniającego oczekiwania rynku systemu certyfikacji, który zapewni odpowiednio wysoką jakość usług księgowych, a co za tym idzie będzie stanowił gwarancje bezpieczeństwa dla korzystających z tych usług. W tym celu Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów prowadzi dalsze analizy i konsultacje.

Takie wnioski płyną z ogólnopolskiego badania ankietowego (przeprowadzonego przez Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów od 20 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.) dotyczącego oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Raport z tego badania został przygotowany w marcu 2019 r. a opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów w kwietniu 2019 r.

4 lata po deregulacji

Aktualnie, od 10 sierpnia 2014 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu,  obrotowi  gospodarczemu,  obrotowi  pieniędzmi  i  papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
 • posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Reklama

Wcześniej przez blisko 20 lat (tj. od 1994 r. do 9 sierpnia 2014 r.) czynności składające się na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów albo certyfikat księgowy Ministra Finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydawane były od 1994 r. Łącznie wydano ponad 100 000 uprawnień w tym: 69 276 certyfikatów księgowych oraz 34 787 świadectw kwalifikacyjnych.

Wymogi dotyczące uzyskania certyfikatu księgowego MF zmieniały się w przeciągu lat, decydowało w szczególności: kierunkowe wykształcenie, praktyka w księgowości czy zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego.

Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - ankieta Ministerstwa Finansów

W badaniu ankietowym skierowanym do księgowych, ich klientów i wszystkich innych zainteresowanych osób Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów chciał dokonać swoistego bilansu skutków przeprowadzonej deregulacji. W badaniu wzięło udział 6418 osób, a 4333 osoby wypełniły ankietę w całości.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Wybrane wyniki ankiety

67% wszystkich ankietowanych uznało, że deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie była słuszna (z czego 48% twierdzi, iż decyzja o deregulacji była zdecydowanie niesłuszna, natomiast 19%, iż raczej niesłuszna).

Co świadczy o kwalifikacjach księgowego

 • doświadczenie wynikające ze stażu pracy i wieloletniej praktyki (43% wskazań ankietowanych),
 • wykształcenie, w tym ukończone kursy i szkolenia (26%) 
 • posiadanie certyfikatu państwowego (25%).
 • certyfikat lub dyplom wydawany przez instytucje rynkowe wskazało tylko 4% ankietowanych.

Jakość świadczonych usług prowadzenia ksiąg rachunkowych po deregulacji

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, iż w ostatnich 4 latach nastąpiło obniżenie jakości świadczonych usług prowadzenia ksiąg rachunkowych (52% wskazań), natomiast 17% jest zdania, iż poziom jakości tych usług podwyższył się. Dla 15% jakość pozostała na takim samym poziomie, zaś 16% respondentów stwierdziło, iż trudno ocenić zmianę jakości.

Ceny usług prowadzenia ksiąg rachunkowych po deregulacji

 • obniżenie cen zaobserwowało 44% ankietowanych (z czego dla 32% było to znaczne obniżenie, a dla 12% niewielkie).
 • podwyższenie cen zaobserwowało 29% ankietowanych (z czego na znaczne podwyższenie wskazało 5% ankietowanych, a na niewielkie 24%).
 • ceny nie zmieniły się (19%),
 • trudno ocenić (8% ankietowanych)..

Nowe kwalifikacje rynkowe (certyfikaty, świadectwa, dyplomy, licencje etc.) w zakresie usług księgowych, które pojawiły się w ostatnich 4 latach

 • nie znam takich kwalifikacji (71%)
 • znam takie kwalifikacje (ale część wskazanych przykładów nie można było uznać za kwalifikacje rynkowe, gdyż były to np. zawody regulowane: biegły rewident, doradca podatkowy, czy certyfikat księgowy MF); Wśród wymienianych kwalifikacji rynkowych żadne nie zostały wskazane jako szczególnie rozpoznawalne, czy preferowane.

Wnioski Ministerstwa Finansów

Podsumowując ankietę, Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów zestawił otrzymane wyniki z głównymi założeniami, jakie zostały przedstawione w uzasadnieniu do ustawy deregulacyjnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Deregulacja zakładała:

1) wzrost zainteresowania świadczeniem usług księgowych (usługowego prowadzenia ksiąg)

Reklama

Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż respondenci wykonujący usługi księgowe zauważyli w ostatnich 4 latach wzrost konkurencji na rynku usług księgowych, a także odnotowali wzrost liczby zleceń. Przedsiębiorcy korzystający z usług księgowych świadczonych przez firmę zewnętrzną ocenili, iż wzrosła dostępność usług księgowych.

Powyższe sugeruje, iż w ostatnich 4 latach nastąpił wzrost zainteresowania świadczeniem usług księgowych, jednakże wpływ na to mogły mieć również inne czynniki, niezdefiniowane w przeprowadzonym badaniu.

2) przejęcie przez rynek procesu weryfikacji księgowych pracujących w outsourcingu (certyfikacja księgowych przez instytucje rynkowe)

Różne instytucje funkcjonujące na rynku podejmują się stworzenia kwalifikacji rynkowych w zakresie usług księgowych. Jednakże wyniki ankiety wskazują, iż rynkowe kwalifikacje są słabo rozpoznawalne przez rynek, gdyż większość respondentów nie zna kwalifikacji, które pojawiły się w ostatnich 4 latach, w tym w głównej mierze przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług biur rachunkowych.

Certyfikat księgowy MF jest wciąż najbardziej rozpoznawalnym rodzajem certyfikacji usług księgowych mimo tego, iż od ponad 4 lat nie można przystąpić do procedury jego uzyskania.

Ponadto warto zauważyć, iż według ankietowanych kryteriami najlepiej odzwierciedlającymi kwalifikacje i poziom wiedzy księgowego są nie tylko staż pracy, doświadczenie zawodowe, czy wykształcenie, ale również posiadanie certyfikatu państwowego. Certyfikaty lub dyplomy wydawane przez instytucje rynkowe mają dla badanych zdecydowanie mniejsze znaczenie. Respondenci zwracali również uwagę na istotną rolę aktualizacji przez osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe swojej wiedzy w obliczu często zmieniającego się prawa.

3) spadek cen usług księgowych

Odnośnie oceny zmiany stawek cen za usługi księgowe wśród ankietowanych brak jednomyślności – ocena zależy od przynależności do danej grupy respondentów. Większość wykonujących usługi księgowe zaobserwowała w ostatnich 4 latach obniżenie stawek cen, zaś większość przedsiębiorców korzystających z usług księgowych świadczonych przez firmy zewnętrzne – podwyższenie stawek. Jednakże wpływ na to mogły mieć również inne czynniki, nie zdefiniowane w przeprowadzonym badaniu.

4) jakość usług weryfikowana przez mechanizm rynkowy

Jakość usług prowadzenia ksiąg rachunkowych w ostatnich 4 latach obniżyła się. Takiego zdania jest większość badanych zarówno tych, którzy wykonują usługi księgowe, jak i tych, którzy z tych usług korzystają. Jednakże wpływ na to mogły mieć również inne czynniki, nie zdefiniowane w przeprowadzonym badaniu.

Ministerstwo ocenia w świetle ww. obserwacji, że nie wszystkie założenia deregulacji udało się osiągnąć.

Opisywane badanie ankietowe wykazało, iż w ostatnich 4 latach jakość usług świadczonych przez biura rachunkowe obniżyła się i chociaż na ten fakt mogły mieć wpływ również inne czynniki, nie tylko deregulacja, jest to zjawisko niepokojące, które wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Ne wykształciły się ponadto skuteczne mechanizmy rynkowej certyfikacji, gdyż pojawiające się na rynku certyfikaty, licencje nie są powszechnie rozpoznawalne i nie cieszą się takim zaufaniem jak certyfikat księgowy wydawany przez Ministra Finansów. Oprócz tego ankietowani wskazują na potrzebę aktualizacji przez osoby prowadzące biura rachunkowe swojej wiedzy, tak aby była ona dostosowana do zmieniających się przepisów prawa.

Stąd MF sformułowało postulat stworzenia nowego, skutecznego, spełniającego oczekiwania rynku systemu certyfikacji usług księgowych. Dlatego MF zadeklarowało konieczność prowadzenia dalszych analiz i konsultacji.

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego dotyczącego oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.