Kategorie

Wiadomości

22 maja 2021
18 cze 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Rzadko korzystają z mediacji

Doradcy podatkowi nie korzystają z trybu uproszczonego postępowania oraz postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi.

Węgiel, koks i gaz będą opodatkowane

Projekt ustawy o akcyzie przewiduje m.in. objęcie tym podatkiem gazu ziemnego, węgla i koksu. Musimy się też liczyć ze wzrostem akcyzy na papierosy.

Urzędy skarbowe zaostrzą sprawdzanie ryczałtowców

Osoby płacące ryczałt znajdują się pod szczególnym nadzorem fiskusa. Powodem weryfikacji jest unikanie płacenia należnych podatków. Podstawą do podjęcia kontroli są m.in. anonimy i donosy na przedsiębiorców.

Nie zawsze można odstąpić od kary

Brak naruszenia dyscypliny finansów oraz niska wartość kwestionowanego zamówienia publicznego nie pozwalają na odstąpienie od wymierzenia kary.

Uchwały dyscyplinują fiskusa

Na rozpoznanie w Izbie Finansowej NSA czeka aż 17 pytań prawnych. Są one efektem niejasnych przepisów podatkowych.

Wydatki na kurs żony nie będą kosztem

Wydatków na szkolenie żony, jako osoby współpracującej z firmą męża, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Rewidenta obroni teraz adwokat

Obrońcą biegłego rewidenta w postępowaniu dyscyplinarnym nie musi być już wyłącznie członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Może być nim również adwokat.

Fiskus może zażądać 20 proc. podatku

Tłumacząc się z nieujawnionych źródeł przychodu, można powołać się na pożyczki i darowizny. Fiskus ma jednak sposoby, by twierdzenia te zweryfikować.

Nie będzie konkursów

Minister finansów nie będzie już powoływał dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w drodze konkursu.

Posłowie proponują własną definicję

Resort finansów kończy prace nad zmianami w ustawie o VAT wprowadzającymi definicję budownictwa społecznego. Propozycje definicji mają też posłowie.

Projekt wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia określającego wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Składka stanowi koszt podatkowy

Składka podstawowa opłacana przez pracodawcę w ramach grupowego ubezpieczenia na życie stanowi koszt podatkowy - orzekł WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 375/06)

Pełnomocnictwa udzielają wszyscy wspólnicy

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądami administracyjnymi spółki cywilnej, np. w sprawach podatkowych, powinno być udzielane przez wszystkich wspólników - orzekł WSA w Olsztynie (sygn. akt A SA/Ol 46/07).

Umowy zlecenia i o dzieło nie będą objęte VAT

Osoby pracujące m.in. na umowy zlecenia i o dzieło nie będą objęte VAT. Sejmowa podkomisja postanowiła nie zmieniać definicji działalności gospodarczej w ustawie o VAT.

Spółki będą miały mniej obowiązków

Nie trzeba będzie ujawniać szczegółowych informacji o transakcjach między jednostkami kontrolowanymi przez państwo.

Nowa ulga dla producentów biokomponentów

Producenci biokomponentów będą mogli skorzystać z nowej ulgi podatkowej.

Zapłata znakami możliwa do końca 2008 roku

Uiszczanie opłaty skarbowej znakami zgromadzonymi przez podatników będzie możliwe do 31 grudnia 2008 r.

Zasadami odliczania VAT może zająć się ETS

Przepisy ograniczają prawo odliczania VAT przy kupnie lub leasingu samochodów. Takie rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia i narusza przepisy Dyrektywy VAT. Jeśli polskie regulacje nie zostaną uchylone, to sprawa może trafić do ETS.

Wyższy limit odszkodowań dla poszkodowanych

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu komunikacyjnym będą wyższe, a poszkodowany łatwiej otrzyma odszkodowanie, gdy szkodę wyrządzi nieznany pojazd.

Księgowi mogą wypełniać zeznania podatkowe

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że osoby usługowo prowadzące księgi nie stracą swoich uprawnień. Sejm ma sześć miesięcy na zmianę przepisów uchwalonych z naruszeniem procedur. Regulacje dotyczące księgowych trzeba będzie przenieść do ustawy o rachunkowości.

Użytkowanie wieczyste stanowi środek trwały

Prawo wieczystego użytkowania gruntów zaliczane jest w prawie podatkowym do wartości niematerialnych i prawnych. W przepisach rachunkowych jest to środek trwały.

Samo wniesienie odwołania nie wystarczy

W postępowaniu podatkowym wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzję o tym podejmuje fiskus albo sąd, do którego podatnik wnosi skargę.

Wydatki sądowe można zaliczyć do kosztów

Kosztami uzyskania przychodu mogą być wydatki sądowe ponoszone zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika. Wydatki te muszą jednak wynikać z okoliczności związanych z prowadzeniem działalności.

Telepracownik nie odliczy ulgi na internet

Osoby otrzymujące od pracodawcy zwrot kosztów za dostęp do sieci nie skorzystają już z ulgi internetowej. Zmianę taką przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy.

Chcemy prostych, ale jednocześnie i sprawiedliwych podatków

Miniony rok nie przyniósł rewolucyjnych zmian ani w zachowaniach, ani postawach Polaków, co wynika zapewne z braku ważniejszych przeobrażeń systemu podatkowego.

Więcej zwolenników podatku liniowego

Poparcie dla liniowej stawki PIT od ubiegłego roku wzrosło o 5 proc.

Kolegia skarbowe zostaną zlikwidowane

Rada Ministrów zaakceptowała wczoraj projekt ustawy o zniesieniu wojewódzkich kolegiów skarbowych.

Będą ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Rząd wydał wczoraj rozporządzenie w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia.

Kupujący od rolników mogli odliczyć VAT

Przepis, który pozbawiał podatników prawa do odliczenia VAT przy przedpłacie na zakup towarów od rolników ryczałtowców, był niezgodny z konstytucją.

Różnice kursowe są kosztem lub przychodem

Różnice kursowe powstałe w wyniku ewidencji transakcji z kontrahentami zagranicznymi zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Decyduje korekta deklaracji

Urząd skarbowy może zaliczyć nadwyżkę podatku na następne okresy rozliczeniowe dopiero po otrzymaniu korekty deklaracji VAT.

Kwatery z ulgą

Zwolnione z PIT są świadczenia pracodawcy na zakwaterowanie pracowników w hotelach pracowniczych i kwaterach prywatnych do wysokości 500 zł miesięcznie.

Twórcy i artyści bez VAT

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy jutro odpowiedź ministra finansów na wystosowane przez nią dezyderaty. Postulaty dotyczyły zmian przewidzianych w rządowej nowelizacji ustawy o VAT dotyczących ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wyłączeń z definicji działalności gospodarczej.

Wyższe wymagania i szerszy dostęp do zawodu

Ministerstwo Finansów chce skrócenia kadencji komisji egzaminacyjnej i rozszerzenia zakresu pytań dla kandydatów na doradców podatkowych.

Podatnicy mogą zachować odliczenie

Spełniający warunki podatnicy, którzy po 1 czerwca 2005 r. otrzymali faktury z VAT zawartym w opłacie za użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r., mogą zachować odliczenie podatku naliczonego.

Trzeba zatwierdzić i złożyć sprawozdanie

Do końca czerwca firmy, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Skarbowy zasób kadrowy ma zastąpić konkursy

Utworzenie skarbowego zasobu kadrowego zakłada projekt zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych.

Użytkowanie bez podatku

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Gminy muszą zmienić uchwały niezgodne z prawem

Gminy, które uzależniają zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców od zatrudnienia osób zameldowanych na ich terenie, powinny zmienić swoje uchwały.

Kody na fakturach usprawnią rozliczenia

Doradcy podatkowi chcą, by na fakturach VAT pojawiły się kody kreskowe. Usprawniłoby to proces wprowadzania faktur do komputera. Do zmian trzeba jednak przekonać producentów.

Zeznanie musi trafić do właściwego urzędu

Zeznanie podatkowe, a także zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny należy złożyć w urzędzie skarbowym darczyńcy lub spadkodawcy.

Klienci dostaną wyższe o 22 proc. odszkodowania z OC

Wypłaty z OC komunikacyjnego na tzw. kosztorys muszą uwzględniać VAT - orzekł Sąd Najwyższy.

Wycena produktów sprawia problemy na egzaminach

Aby zostać biegłym rewidentem, trzeba m.in. zdać dziesięć egzaminów pisemnych. Wielu kandydatów ma problemy z rozwiązywaniem zadań sytuacyjnych, w tym z wyceną produktów.

Podatnicy wyślą kolejne e-deklaracje

Od jutra wszyscy podatnicy mają możliwość przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 drogą elektroniczną.

Kontrola fiskusa ma być mniej uciążliwa

Od 2008 roku kontrola podatkowa, którą będzie prowadzić nowa administracja skarbowa, ma być mniej uciążliwa dla podatnika.

Będą zmiany w ustawie

Resort finansów uwzględnił uwagi Komitetu Standardów Rachunkowości do projektu ustawy o rachunkowości. Dzięki temu wpisywanie niektórych wydatków do ksiąg będzie prostsze.

Hazard internetowy nadal nielegalny

Resort finansów chce zaostrzyć przepisy dotyczące nielegalnego urządzania gier. Utrzymany zostanie również zakaz hazardu w internecie.

Jak wyliczyć wartość spadku

Otrzymując spadek, można przy ustalaniu podstawy opodatkowania odliczyć koszty postępowania spadkowego. Nie wszystkie jednak wydatki zmniejszą wartość spadku.

Podatnicy nie przestaną prowadzić jednoosobowych firm

Obawy związane ze zmianą w ustawie o VAT definicji działalności gospodarczej są bezpodstawne. Uczciwie płacący podatki nie mają się czego obawiać. Jednoosobowe firmy nie znikną z rynku.

Zamiast obiecanych oszczędności będą koszty

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych nie pokazała, ani skąd mają pochodzić oszczędności sięgające 10 mld zł, ani jakie będą koszty reformy.