| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Dochody zagraniczne w rocznym PIT – wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Dochody zagraniczne w rocznym PIT – wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Przedstawiamy najciekawsze pytania z zakresu rozliczania dochodów zagranicznych w rocznym zeznaniu podatkowym. Odpowiedzi na pytania podatników udzielili eksperci resortu finansów.

Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii

Jedyny dochód jaki miałem w kraju pochodzi z wynajmu i odpowiedni PIT już złożyłem. Pozostałe dochody miałem za granicą (Wielka Brytania). Czy w związku z tym jakikolwiek inny dokument PIT jeszcze powinienem złożyć?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania na terenie RP, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zakładając, że uzyskane w Wielkiej Brytanii dochody pochodzą z pracy najemnej a Pana miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 2014 roku znajdowało się w Polsce (rezydencja podatkowa), to jeśli uzyskał Pan w Polsce dochód z najmu opodatkowany wg skali podatkowej art. 27 ustawy o PIT – powinien Pan do końca kwietnia rozliczyć się na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

Natomiast w przypadku uzyskania w Polsce tylko przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie występuje przesłanka powodująca konieczność składania zeznania uwzględniającego dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego

W 2014 roku pracowałam 3 miesiące w Polsce. Od początku kwietnia 2014 roku mieszkam i pracuję za granicą (Szwajcaria). Wyjazd nie został zgłoszony do żadnych urzędów. W Szwajcarii odprowadzane są wszystkie podatki. Jakie deklaracje PIT powinnam wysłać oraz czy powinnam wykazać w nich przychód uzyskany za granicą? Czy ma tu znaczenie brak certyfikatu, że nie jestem rezydentem podatkowym w Polsce? Czy należy dołączyć certyfikat, że jestem rezydentem podatkowym w Szwajcarii?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W celu ustalenia prawidłowego sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w roku 2014, konieczne jest określenie Pani miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP, uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), czyli miejsce, z którym wiążą się powiązania rodzinne (tzw. ognisko domowe – miejsc, gdzie w danym państwie jest najbliższa rodzina, np. małżonek i dzieci) lub posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), czyli związki ekonomiczne podatnika (miejsce wykonywania pracy) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wyżej wymienione przesłanki nie muszą być spełnione łącznie, są to odrębne warunki. Jednakże o zmianie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nie decyduje sam fakt nawet długotrwałego przebywania za granicą. Miejsca zamieszkania nie należy również mylić z miejscem stałego pobytu.

Miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z art. 5a pkt 21 ustawy PIT certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Ponadto, co do sposobu potwierdzenia rezydencji podatkowej wskazać należy, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Natomiast dowody takie przedstawia się we właściwym organie podatkowym na jego żądanie.

Zatem osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (nierezydenci), mają ograniczony obowiązek podatkowy, tj. rozliczają się w Polsce wyłącznie z dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jeżeli więc w związku z wyjazdem do Szwajcarii stała się Pani rezydentem podatkowym tamtego kraju (zmieniła Pani rezydencję, bo przeniosła Pani swoje centrum interesów osobistych bądź gospodarczych) wówczas dochody, które zostały tam uzyskane od momentu zmiany miejsca zamieszkania, czyli od kwietnia 2014 r., nie podlegają obowiązkowi wykazania ani opodatkowania w Polsce.

Oznacza to, że za rok 2014 r. musiałaby Pani wykazać na zeznaniu PIT-37 (o ile były to dochody uzyskiwane za pośrednictwem płatnika, bo w przeciwnym razie właściwy byłby formularz PIT-36) tylko dochody uzyskane od stycznia do końca marca 2014 r.

Formularze PIT

Zeznanie należałoby złożyć do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Natomiast gdyby jednak nie zmieniła Pani rezydencji podatkowej, tzn. cały czas ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium RP, wówczas ciążyłby na Pani tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. obowiązek rozliczenia się w Polsce ze wszystkich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania i w rezultacie zobowiązana byłaby Pani do złożenia zeznania PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG i wykazania wszystkich uzyskanych w 2014 r. dochodów w tym rozliczeniu.

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. dla osób fizycznych, dla których właściwym identyfikatorem podatkowym jest PESEL, wprowadzono formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem). Jego celem jest umożliwienie (nie jest to obowiązek) zgłoszenia np. aktualnego adresu miejsca zamieszkania, osobistego rachunku do zwrotu nadpłaty lub podatku, ewentualnie tzw. danych kontaktowych (telefon, e-mail).

Jeżeli spośród ww. danych objętych zgłoszeniem ZAP-3 zachodzi konieczność zgłoszenia jedynie aktualnego adresu miejsca zamieszkania, to za dokonanie aktualizacji uznaje się także podanie przez podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym (np. w PIT-37 w Pani przypadku).

Jeśli natomiast podatnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek deklaracji podatkowej w Polsce, wówczas może poinformować urząd skarbowy o zmianie rezydencji podatkowej poprzez druk ZAP-3 z dodatkową informacją od kiedy nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej. Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym albo wypełnione i podpisane zgłoszenie przekazać za pośrednictwem placówki pocztowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK