Kategorie

Przekształcenia i transfery przedsiębiorstw – przewodnik po bieżących problemach podatkowych

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Adam Klęczar, radca prawny
Przekształcenia i transfery przedsiębiorstw – przewodnik po bieżących problemach podatkowych /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Spowolnienie gospodarcze wywołane epidemią koronawirusa nie wstrzymało automatycznie zaplanowanych w spółkach procesów restrukturyzacyjnych. Wręcz przeciwnie, konieczność zabezpieczenia majątku i zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa w wielu wypadkach przyspieszyła decyzję o reorganizacji biznesu. Biorąc pod uwagę, że przepisy Tarczy Antykryzysowej nie przewidują szczególnych rozwiązać dotyczących przekształceń spółek, podatkowe problemy związane z restrukturyzacjami pozostają aktualne.

Wydzielenie działalności do spółki celowej korzystne biznesowo…

Reklama

Przedsiębiorcy planujący reorganizację działalności gospodarczej często decydują się na utworzenie odrębnego podmiotu o odmiennym profilu działalności, do którego przeniesiony zostaje majątek wydzielony z już istniejących spółek. Taka operacja służy m.in. oddzieleniu ubocznej aktywności przedsiębiorstwa od głównego segmentu działalności, zarówno w celu uporządkowania struktury biznesowej, jak również ograniczenia ryzyka na wypadek trudnej sytuacji ekonomicznej.

Przesłanki przemawiające za wydzieleniem osobnej spółki nabierają szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu gospodarczego będącego następstwem pandemii COVID-19. Zamrożenie gospodarki w związku z zagrożeniem koronawirusem doprowadziło w konsekwencji do ograniczenia i spowolnienia produkcji, co istotnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstw produkcyjnych skutkując utratą możliwości regulowania przez zobowiązań. Przeniesienie części działalności i związanych z nią składników majątkowych do spółki celowej może zabezpieczyć przed egzekucją majątek przedsiębiorstwa niezwiązany z jego core business. Takie rozwiązanie umożliwia również rozwinięcie ubocznej działalności gospodarczej poprzez jej kontynuację w ramach wyspecjalizowanego podmiotu.

… i pod pewnymi warunkami neutralne podatkowo

Reklama

Przeprowadzenie opisanej operacji należy jednak poprzedzić analizą skutków podatkowych związanych z transferem majątku w ramach założonego scenariusza transakcji. Nie każde przeniesienie składników majątkowych do odrębnego podmiotu będzie bowiem neutralne z punktu widzenia podatków dochodowych  i VAT. Czynności związane z wnoszeniem do spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych (aportów) wiążą się generalnie z powstaniem po stronie wnoszącego przychodu w rozumieniu przepisów o CIT, stanowią również dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu VAT.  

Z powyższych względów kluczową kwestią jest ustalenie, czy zespół przenoszonych składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu przepisów podatkowych (ZCP). W przypadku podziału spółki przez wydzielenie będzie on neutralny z punktu widzenia CIT jedynie w sytuacji, gdy transferowane do wyodrębnionej spółki składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo lub ZCP, czyli zespół wyodrębniony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Obowiązek spełnienia tych kryteriów potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2019 r. (sygn. IPPB5/4510-482/16-2/S/AK/MW).

W przypadku uznania, że przenoszony zespół aktywów stanowi przedsiębiorstwo lub ZCP, czynności związane z ich transferem pozostawać będą poza zakresem opodatkowania VAT, a nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wniesienie wkładu niepieniężnego, zarówno do spółki osobowej, jak i kapitałowej, niezależnie od statusu składnika majątkowego w świetle przepisów VAT również będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia PCC, co istotnie zwiększy koszt całej operacji.

Zakładane cele związane z planowanym przekształceniem, jak również akceptowalne koszty wiążące się ze skutkami podatkowymi transferu wymagają zatem gruntownego przemyślenia. Z uwagi na fakt, że wniesienie aportu do spółki osobowej nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wnoszącego (wyłączenie w CIT oraz zwolnienie w PIT) warto rozważyć utworzenie spółki osobowej, która pod pewnymi warunkami może zapewnić istotne korzyści podatkowe, jak również ochronę przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Należy także przeanalizować, czy wnoszone do nowoutworzonej spółki kapitałowej składniki majątkowe spełniają kryteria uznania ich za przedsiębiorstwo lub ZCP, co może być kwestionowane przez organy podatkowe.  W takiej sytuacji, nawet po kilku latach od transakcji, może się okazać, że czynności dokonane w ramach operacji będą się wiązać z koniecznością uiszczenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Ponadto w tym kontekście warto zwrócić uwagę, czy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie ma charakter rynkowy, co na wypadek sporu z fiskusem powinno zostać udokumentowane wyceną biegłego.

Amortyzacja goodwill nie dla każdego

Brak przychodu na gruncie CIT to nie jedyne zalety uznania przenoszonych składników jako przedsiębiorstwa lub ZCP. W świetle przepisów o podatku dochodowym tzw. wartość firmy (ang. goodwill), na którą składa się m.in. renoma przedsiębiorstwa, know-how czy posiadane kontakty biznesowe, powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP, może podlegać amortyzacji.

W tym kontekście trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy przedmiot transakcji może być zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo, a przepisy CIT należy w tym zakresie interpretować literalnie i precyzyjnie. Przekonał się o tym pewien podatnik, który uważał, że dzięki nabyciu pakietu akcji, będzie mógł amortyzować składniki majątkowe (środki trwałe) spółki oraz powstałą dodatnią wartość firmy, czyli różnicę między ceną nabytych akcji, a wartością netto składników majątkowych spółki. Sądził bowiem, że przeprowadzona przez niego operacja będzie miała takie same skutki gospodarcze, jak nabycie przedsiębiorstwa lub ZCP, zatem amortyzacja goodwill na zasadach przewidzianych w przepisach podatkowych będzie możliwa.

Zarówno Szef KAS, jak i Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r. (sygn. II FSK 272/18) uznały takie stanowisko za nieprawidłowe stwierdzając, że wartość firmy podlega amortyzacji jedynie wtedy, gdy do nabycia doszło w wyniku kupna lub przejęcia do odpłatnego korzystania z przedsiębiorstwa lub ZCP. Nabycie akcji nie jest bowiem równoznaczne z nabyciem przedsiębiorstwa, gdyż pojęcie to nie jest związane z kapitałem zakładowym spółki, lecz majątkiem przedsiębiorstwa.

Biznesowe uzasadnienie warto potwierdzić stanowiskiem fiskusa

Procesy obejmujące przekształcenia spółek wymagają konkretnego gospodarczego uzasadnienia, a możliwe do osiągnięcia korzyści podatkowe zdecydowanie nie powinny być ich kluczowymi motywami. Pamiętajmy, że nawet połączenia spółek kapitałowych, co do zasady neutralne pod względem podatkowym, nie zostaną za takie uznane, w sytuacji, gdy fuzja nie jest przeprowadzana z uzasadnionych powodów ekonomicznych.

Z tego względu przeprowadzenie procesu restrukturyzacji powinno poprzedzić uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a najlepiej również opinii zabezpieczającej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsze rozstrzygnięcie wiążąco potwierdza prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, co do skutków podatkowych zaplanowanych czynności, celem drugiego jest natomiast ustalenie, że zamierzona operacja nie służy unikaniu opodatkowania.

Praktyka pokazuje jednak, że uzyskanie takiego stanowiska Szefa KAS może być problematyczne. W dniu 27 lutego br. (18847/K) organ odmówił wydania opinii zabezpieczającej podatnikowi (wnioskodawcy), który planował przekształcenie spółki osobowej w taki sposób, że dotychczasowi wspólnicy staliby się w takiej samej proporcji wspólnikami nowoutworzonej spółki kapitałowej X. Następnie doszłoby do zbycia udziałów w X, posiadanych przez dotychczasowego drugiego wspólnika spółki osobowej (będącego spółką kapitałową Y). Finalnym efektem planowanej operacji byłoby przejęcie przez wnioskodawcę spółek X i Y (połączenie poprzez przejęcie), co w konsekwencji umożliwiłoby neutralne na gruncie CIT przejęcie przez wnioskodawcę całkowicie zamortyzowanych składników majątkowych, od których odpisy amortyzacyjne zaliczone zostały uprzednio do kosztów uzyskania przychodu. Z tego właśnie względu organ uznał, że czynności zaplanowane przez podatnika ukierunkowane są jedynie na osiągnięcie korzyści podatkowych.

Przypomnijmy, że w styczniu br. Szef KAS odmówił także zajęcia stanowiska w sprawie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową poprzedzonego wydzieleniem do nowoutworzonego podmiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Organ uznał, że takie działanie służy sztucznemu uniknięciu opodatkowania niepodzielonych zysków spółki kapitałowej.

Korzystna i przełomowa interpretacja w zakresie opodatkowania VAT sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej

W dobie pandemii koronawirusa warto być przygotowanym na sytuacje losowe, w tym chorobę i śmierć osób bliskich. Jedną z kluczowych kwestii jest w tym kontekście zaplanowania sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego przez zmarłego przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. W dniu 27 marca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał przełomową interpretację (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.843.2019.2.ALN) dotyczącą obowiązku sporządzenia po wygaśnięciu takiego zarządu spisu z natury i opodatkowania VAT towarów pozostawionych w przedsiębiorstwie, którego działalność kontynuowana była przez spadkobierców w ramach zarządu sukcesyjnego.

W przeciwieństwie do poprzednich, niekorzystnych dla podatników rozstrzygnięć fiskusa, Dyrektor KIS uznał tym razem, że w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej przez sukcesorów takiego przedsiębiorstwa w spadku nie ma obowiązku rozliczenia VAT od pozostawionych towarów, wykorzystywanych w ramach działalności zmarłego przedsiębiorcy. Zdaniem organu interpretując przepisy dotyczące wskazanej kwestii należy stosować również wykładnię systemową, a nie jedynie literalną, która byłaby sprzeczna z obowiązującą w zakresie VAT zasadą neutralności. Interpretacja KIS obrała zatem kierunek prezentowany już w przeszłości w korzystnych dla sukcesorów wyrokach sądów administracyjnych. Należy więc mieć nadzieję, że taka przychylna podatnikom linia orzecznicza będzie kontynuowana w przyszłości.

Adam Klęczar
Radca prawny

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.