REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie, ulgi, kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe

Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie, ulgi, kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe
Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie, ulgi, kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe

REKLAMA

Młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26. roku życia i osiągają dochody z pracy, umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich są co do zasady zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty 85.528 zł przychodów rocznie. Nie muszą też składać zeznań podatkowych. To zwolnienie podatkowe jest zwane także "ulgą dla młodych" lub "zerowy PIT dla młodych". Jednak w niektórych sytuacjach trzeba zapłacić podatek dochodowy i złożyć rocznego PIT-a. Sprawdź kiedy pojawia się taki obowiązek.

Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie podatkowe do 85.528 zł

Jeśli osoba fizyczna (podatnik PIT) nie ukończyła 26. roku życia i uzyskała przychody:

 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe),

to przychody tego podatnika są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

To zwolnienie podatkowe jest zwane także "ulgą dla młodych" lub "zerowy PIT dla młodych".

Do tego limitu podatnik nie ma obowiązku płacić podatku.
Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Jeżeli podatnik zarobił w danym roku podatkowym więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej PIT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy trzeba składać roczne zeznanie podatkowe?

Jeśli podatnik PIT, który nie ukończył 26. roku życia uzyskuje wyłącznie przychody, które w całości objęte są ww. zwolnieniem, to nie ma obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Aby taki obowiązek powstał, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np.

 • oprócz przychodów objętych ww. zwolnieniem podatnik uzyskał przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
 • podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,
 • podatnik chce skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych zwolnieniem,
 • podatnik ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utracił prawo.

Jeżeli podatnik, który nie ukończył 26. roku życia składa zeznanie (PIT-36, PIT-37), to wykazuje w nim również przychody objęte zwolnieniem "dla młodych". Ma to charakter informacyjny.

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać podatnik PIT który nie ukończył 26. roku życia?

Jeśli w roku podatkowym podatnik, który nie ukończył 26. roku życia uzyskał wyłącznie przychody objęte ww. zwolnieniem ma prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych tym zwolnieniem.

Uwaga!
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podatnik zapłacił od przychodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu.

Jeśli w roku podatkowym (oprócz przychodów objętych ww. zwolnieniem) podatnik, który nie ukończył 26. roku życia uzyskał inne przychody podlegające opodatkowaniu - może skorzystać z następujących ulg i odliczeń w PIT:

- ulga rehabilitacyjna,
- ulga na dziecko,
- ulga termomodernizacyjna,
- ulga abolicyjna,
- ulga na internet,
- odliczenie darowizn,
- odliczenie składek zdrowotnych,
- odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne,
- wpłaty na IKZE.

Jak złożyć roczne zeznanie podatkowe?

Zeznanie można złożyć w formie:

 • elektronicznej,
 • papierowej.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej można złożyć:

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej można złożyć w swoim urzędzie skarbowym.

Można też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Gdzie złożyć zeznanie PIT?

Roczne zeznanie podatkowe PIT trzeba złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania na zagraniczne przed złożeniem zeznania PIT (stał się rezydentem podatkowym innego państwa), powinien złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

W jakim terminie złożyć zeznanie PIT?

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Oznacza to, że zeznanie za 2021 rok powinieneś złożyć najpóźniej 2 maja 2022 roku.

Jak podpisać zeznanie PIT?

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2020 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2021 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2020 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • danych autoryzujących – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane danymi autoryzującymi.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Ulga dla młodych w PIT. Pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Mam 25 lat, jestem na zwolnieniu lekarskim i pobieram z tego tytułu zasiłek chorobowy, czy muszę zapłacić podatek dochodowy?

Odpowiedź MF: Tak. Zwolnione z opodatkowania są wyłącznie przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, świadczenia z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz tytułu stażu uczniowskiego. Zasiłek chorobowy, który otrzymujesz jest przychodem z innych źródeł. Zatem, nie jest zwolniony z opodatkowania.

Mam 24 lata, otrzymuję zasiłek macierzyńskiego po urodzeniu dziecka, który wypłaca mi pracodawca. Czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?

Odpowiedź MF: Nie. Z ulgi dla młodych zwolnione są wyłącznie przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, świadczenia z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz tytułu stażu uczniowskiego . Zasiłek macierzyński, który wypłaca Ci pracodawca jest przychodem z innych źródeł. Zatem, będzie podlegał opodatkowaniu.

Mam 24 lata , podpisałam umowę zlecenia na kwotę 200 zł, czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?

Odpowiedź MF: Nie. Zwolnienie dla młodych nie ma zastosowania do przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym.

Czy po przekroczeniu progu zwolnienia 85 528 zł mój pracodawca zastosuje do zaliczki stawkę 17% czy od razu 32%?

Odpowiedź MF: Po przekroczeniu progu zwolnienia w pierwszej kolejności pracodawca stosuje stawkę 17%.

Moje przychody w 2021 r. wynoszą 60 000 zł, w tym 20 000 zł to przychody korzystające z ulgi dla młodych. Czy mogę odliczyć składki społeczne, które zapłaciłem?

Odpowiedź MF: Odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawą wymiaru jest przychód zwolniony. W przypadku gdy osiągniesz przychody w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszona o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%.

Mam 25 lat, moje przychody z umowy zlecenia w całości korzystają z ulgi dla młodych, z tego tytułu płacę składki, czy mogę do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

Odpowiedź MF:  Tak, masz prawo do ulgi na dzieci do wysokości składek, zapłaconych od przychodów objętych zwolnieniem dla młodych.

Mam 25 lat, mieszkam za granicą, będę w Polsce zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?

Odpowiedź MF: Tak, skorzystasz z ulgi dla młodych, ponieważ zwolnienie obejmuje również przychody uzyskane na podstawie umowy o pracę przez osoby, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydentów).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA