REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie, ulgi, kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe

Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie, ulgi, kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe
Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie, ulgi, kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe

REKLAMA

REKLAMA

Młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26. roku życia i osiągają dochody z pracy, umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich są co do zasady zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty 85.528 zł przychodów rocznie. Nie muszą też składać zeznań podatkowych. To zwolnienie podatkowe jest zwane także "ulgą dla młodych" lub "zerowy PIT dla młodych". Jednak w niektórych sytuacjach trzeba zapłacić podatek dochodowy i złożyć rocznego PIT-a. Sprawdź kiedy pojawia się taki obowiązek.

Rozliczenie PIT osoby przed 26. rokiem życia - zwolnienie podatkowe do 85.528 zł

Jeśli osoba fizyczna (podatnik PIT) nie ukończyła 26. roku życia i uzyskała przychody:

Autopromocja
 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe),

to przychody tego podatnika są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

To zwolnienie podatkowe jest zwane także "ulgą dla młodych" lub "zerowy PIT dla młodych".

Do tego limitu podatnik nie ma obowiązku płacić podatku.
Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Jeżeli podatnik zarobił w danym roku podatkowym więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej PIT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy trzeba składać roczne zeznanie podatkowe?

Jeśli podatnik PIT, który nie ukończył 26. roku życia uzyskuje wyłącznie przychody, które w całości objęte są ww. zwolnieniem, to nie ma obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Aby taki obowiązek powstał, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np.

 • oprócz przychodów objętych ww. zwolnieniem podatnik uzyskał przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
 • podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,
 • podatnik chce skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych zwolnieniem,
 • podatnik ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utracił prawo.

Jeżeli podatnik, który nie ukończył 26. roku życia składa zeznanie (PIT-36, PIT-37), to wykazuje w nim również przychody objęte zwolnieniem "dla młodych". Ma to charakter informacyjny.

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać podatnik PIT który nie ukończył 26. roku życia?

Jeśli w roku podatkowym podatnik, który nie ukończył 26. roku życia uzyskał wyłącznie przychody objęte ww. zwolnieniem ma prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych tym zwolnieniem.

Uwaga!
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podatnik zapłacił od przychodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu.

Jeśli w roku podatkowym (oprócz przychodów objętych ww. zwolnieniem) podatnik, który nie ukończył 26. roku życia uzyskał inne przychody podlegające opodatkowaniu - może skorzystać z następujących ulg i odliczeń w PIT:

- ulga rehabilitacyjna,
- ulga na dziecko,
- ulga termomodernizacyjna,
- ulga abolicyjna,
- ulga na internet,
- odliczenie darowizn,
- odliczenie składek zdrowotnych,
- odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne,
- wpłaty na IKZE.

Jak złożyć roczne zeznanie podatkowe?

Zeznanie można złożyć w formie:

 • elektronicznej,
 • papierowej.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej można złożyć:

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej można złożyć w swoim urzędzie skarbowym.

Można też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Gdzie złożyć zeznanie PIT?

Roczne zeznanie podatkowe PIT trzeba złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania na zagraniczne przed złożeniem zeznania PIT (stał się rezydentem podatkowym innego państwa), powinien złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

W jakim terminie złożyć zeznanie PIT?

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Oznacza to, że zeznanie za 2021 rok powinieneś złożyć najpóźniej 2 maja 2022 roku.

Jak podpisać zeznanie PIT?

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2020 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2021 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2020 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • danych autoryzujących – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane danymi autoryzującymi.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Ulga dla młodych w PIT. Pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Mam 25 lat, jestem na zwolnieniu lekarskim i pobieram z tego tytułu zasiłek chorobowy, czy muszę zapłacić podatek dochodowy?

Odpowiedź MF: Tak. Zwolnione z opodatkowania są wyłącznie przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, świadczenia z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz tytułu stażu uczniowskiego. Zasiłek chorobowy, który otrzymujesz jest przychodem z innych źródeł. Zatem, nie jest zwolniony z opodatkowania.

Mam 24 lata, otrzymuję zasiłek macierzyńskiego po urodzeniu dziecka, który wypłaca mi pracodawca. Czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?

Odpowiedź MF: Nie. Z ulgi dla młodych zwolnione są wyłącznie przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, świadczenia z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz tytułu stażu uczniowskiego . Zasiłek macierzyński, który wypłaca Ci pracodawca jest przychodem z innych źródeł. Zatem, będzie podlegał opodatkowaniu.

Mam 24 lata , podpisałam umowę zlecenia na kwotę 200 zł, czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?

Odpowiedź MF: Nie. Zwolnienie dla młodych nie ma zastosowania do przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym.

Czy po przekroczeniu progu zwolnienia 85 528 zł mój pracodawca zastosuje do zaliczki stawkę 17% czy od razu 32%?

Odpowiedź MF: Po przekroczeniu progu zwolnienia w pierwszej kolejności pracodawca stosuje stawkę 17%.

Moje przychody w 2021 r. wynoszą 60 000 zł, w tym 20 000 zł to przychody korzystające z ulgi dla młodych. Czy mogę odliczyć składki społeczne, które zapłaciłem?

Odpowiedź MF: Odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawą wymiaru jest przychód zwolniony. W przypadku gdy osiągniesz przychody w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszona o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%.

Mam 25 lat, moje przychody z umowy zlecenia w całości korzystają z ulgi dla młodych, z tego tytułu płacę składki, czy mogę do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

Odpowiedź MF:  Tak, masz prawo do ulgi na dzieci do wysokości składek, zapłaconych od przychodów objętych zwolnieniem dla młodych.

Mam 25 lat, mieszkam za granicą, będę w Polsce zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?

Odpowiedź MF: Tak, skorzystasz z ulgi dla młodych, ponieważ zwolnienie obejmuje również przychody uzyskane na podstawie umowy o pracę przez osoby, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydentów).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA