Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja w usłudze Twój e-PIT?

PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?
PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?
Shutterstock

Twój e-PIT to wygodna forma rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W większości przypadków można nie zrobić nic, a i tak roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie złożone do urzędu skarbowego. Ale nie zawsze jest tak dobrze. Które zeznanie podatkowe PIT nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?

Automatyczne zeznanie podatkowe – Twój e-PIT.

Usługa Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez KAS roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Najważniejszą korzyścią z tej usługi jest to, że podatnik nie musi wypełniać samodzielnie deklaracji podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 ani innych wniosków, aby rozliczyć swój podatek PIT. 

Odpowiednie zeznanie podatkowe PIT wypełnione danymi zgromadzone przez KAS czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. Usługa ta działa już od kilu lat – także w 2023 roku można przy jej użyciu rozliczyć PIT-a za 2022 rok. 

W przypadku PIT-37 i PIT-38 za 2022 rok, jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania, to z upływem 2 maja 2023 r. zostanie ono automatycznie zaakceptowane (czyli będzie uznane za złożone w terminie). Zatem zeznanie PIT będzie złożone w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. 

Natomiast – jak informuje resort finansów - Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie złożone 2 maja, ponieważ zdecydowana większość z tych zeznań wymaga uzupełnienia przez podatnika.

PIT-37

W automatycznie przygotowanym PIT-37 w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

 • dane wynikające z prawidłowych informacji od pracodawców/płatników,
 • numer rachunku bankowego (tylko w przypadku,gdy z zeznania wynika nadpłata),
 • informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, takie jak np: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

Te automatycznie wpisane do PIT-37 dane podatnik ma prawo zmienić. Gdy podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

PIT-36

W automatycznie przygotowanym PIT-36 w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

 • dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników,
 • kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego
 • informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, takie jak np.: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku)

Podatnik może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży oraz przychody z działalności nierejestrowanej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT-38

W automatycznie przygotowanym PIT-38 w usłudze Twój e-PIT znajdują się dane z prawidłowych informacji PIT-8C przesłanych przez płatników. Jeżeli z zeznania za poprzedni rok wynikała strata podatkowa, również jest ona rozliczona w zeznaniu. Podatnik może samodzielnie uwzględnić straty z lat wcześniejszych.

PIT-28

W automatycznie przygotowanym PIT-28 w usłudze Twój e-PIT znajdują się informacje o kwocie zaliczek na podatek wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata). Podatnik samodzielnie musi uzupełnić przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Ważne
Uwaga!

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że w zeznaniach PIT-36 i PIT-28 udostępnionych w usłudze Twój e-PIT nie można uwzględniać przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Twój e-PIT indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem

W przypadku PIT-36 i PIT-37 w usłudze Twój e-PIT można rozliczyć się indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem – zależnie od wyboru podatnika. 
Automatycznie przygotowane przez KAS w usłudze Twój e-PIT zeznanie jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie PIT, można w usłudze Twój e-PIT zmienić - sposób rozliczenia:

 • na wspólny z małżonkiem, lub
 • jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Co można (lub trzeba) zrobić po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT? PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-28

PIT-37

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-37, może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) może wprowadzić zmiany do zeznania, np.:  

 • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
 • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
 • dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • podać lub zmienić numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują,że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku trzeba sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane (tj. czy otrzymało status 200) i czy można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności można dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy bank podatnika udostępnia taką możliwość.

3) może odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

4) jeżeli w informacjach od płatników podatnik nie ma wykazanych wyłącznie przychodów zwolnionych, może też nie zrobić nic — wówczas 2 maja 2023 r. przygotowane rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że zeznanie podatkowe PIT-37 będzie złożone w terminie.

 

PIT-36

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-36, może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) wprowadzić zmiany do zeznania, np.: 

 • uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przychody z działalności nierejestrowanej;
 • wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
 • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
 • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
 • dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • podać lub zaktualizować numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują,że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku trzeba sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane (tj. czy otrzymało status 200) i czy można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez podatnika zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności można dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy bank podatnika udostępnia taka możliwość.

3) można odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

 

Ważne
Uwaga!

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że zeznanie PIT-36 nie podlega automatycznej akceptacji.

 

PIT-38

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-38, może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) wprowadzić zmiany do zeznania, np.: 

 • wykazać straty z lat wcześniejszych
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
 • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku trzeba sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane (tj. czy otrzymało status 200) i czy można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez podatnika zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności można dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy bank podatnika udostępnia taka możliwość.

3) może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

4) może też nie zrobić nic — wówczas 2 maja 2023 r. przygotowane przez KAS rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że zeznanie będzie złożone w terminie.

 

 PIT-28

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-28 może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) wprowadzić zmiany do zeznania, np.: 

 • uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 • wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
 • dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują,że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku musisz sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane ( otrzymało status 200) i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

3) można odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

Ważne
Uwaga!

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że zeznanie PIT-28 nie podlega automatycznej akceptacji.

 

Jeżeli podatnik wprowadzi zmiany w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT – musi go wysłać aby zmiany te były skuteczne. Takie zmienione zeznanie nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r. 

Ministerstwo Finansów i KAS ostrzegają, że gdy podatnik wprowadzi dowolne zmiany w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT zeznaniu (np. zmieni OPP, rachunek bankowy, doda informację o przysługujących ulgach) ale zmienionego zeznania nie zaakceptuje i nie wyśle, to takie zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 2 maja 2023 r. 

Zatem podatnicy muszą pamiętać, że po wprowadzeniu zmian w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT trzeba zaakceptować to zeznanie i wysłać (w usłudze Twój e-PIT lub złożyć zeznanie w innej formie) do 2 maja 2023 r. Gdy podatnik tego nie zrobi, to automatycznie zaakceptowane zostanie zeznanie przygotowane dla podatnika przez administrację skarbową - czyli bez wprowadzonych przez podatnika zmian.

 

Czy Twój e-PIT jest obowiązkowy?

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, podatnik póki co sam decyduje w jaki sposób składa zeznanie podatkowe PIT. Podatnik może wybrać:

 • usługę Twój e-PIT
 • formularz online dostępny w serwisie podatki.gov.pl
 • druk zeznania w formie papierowej

Gdy podatnik zdecyduje wypełnić i złożyć PIT-a w innej formie niż Twój e-PIT, nie musi zeznania udostępnionego w usłudze Twój e-PIT odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które złoży samodzielnie.

Kiedy zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane?

W przypadku gdy podatnik złoży PIT-a w innej formie (np. na zwykłym papierowym druku w urzędzie skarbowym), to zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane. 
Podobnie jeżeli małżonkowie rozliczą się wspólnie (w dowolnej, prawnie dopuszczalnej formie), to zeznania indywidualne tych małżonków wygenerowane w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie anulowane.

oprac. Paweł Huczko na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej na podatki.gov.pl

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

  Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

  Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

  Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

  KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

  Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

  Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

  Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?