| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Znajdź błąd w zeznaniu PIT zanim zrobi to urząd skarbowy

Znajdź błąd w zeznaniu PIT zanim zrobi to urząd skarbowy

Warto, nawet po złożeniu rocznego zeznania PIT sprawdzić, czy nie popełniliśmy w nim błędu i ewentualnie złożyć korektę. Od 1 stycznia 2016 r. wystarczy złożyć ponownie prawidłowo wypełnionego PIT-a z zaznaczeniem, że jest to korekta – nie trzeba już załączać uzasadnienia przyczyn korekty. Przedstawiamy listę najczęstszych błędów w rocznych PIT-ach znajdowanych przez urzędy skarbowe. Zatem znajdź błąd, zanim zrobi to urzędnik.

Brak wszystkich informacji od płatników

Oczywiście aby prawidłowo wypełnić zeznanie roczne PIT trzeba mieć komplet wszystkich informacji od płatników (pracodawców, zleceniodawców etc.) za rok ubiegły. Często zdarza się, że chcąc szybko uzyskać zwrot nadpłaty podatnicy wypełniają zeznanie nie posiadając wszystkich informacji o dochodach. W tej sytuacji pośpiech powoduje konieczność składania kolejnych korekt, co w efekcie przynosi odwrotny skutek.

Rozliczenie na starym formularzu PIT

Prawie co roku zmieniają się wzory rocznych zeznań PIT. Trzeba więc pilnować, by posłużyć się obowiązującym w danym roku formularzem.

Właściwy formularz zeznania PIT można rozpoznać po numerze indeksu (numer ten znajduje się w dolnym, lewym lub prawym - zależnie czy jest to parzysta, czy nieparzysta strona deklaracji - rogu stron formularza zeznania, bardzo małą czcionką, w nawiasie). Obowiązujące przy składaniu zeznań PIT za 2015 r. wzory formularzy oznaczone są:

1) zeznanie PIT-36 - indeksem 22,

2) zeznanie PIT-36L - indeksem 11,

3) zeznanie PIT-37 - indeksem 22,

4) zeznanie PIT-38 - indeksem 11,

5) zeznanie PIT-39 - indeksem 7.

Błędu w wyborze formularza PIT najłatwiej uniknąć, składając zeznanie PIT przez Internet za pomocą systemu E-deklaracje (podatnikom składającym zeznania PIT za pomocą systemu E-deklaracje zawsze są udostępniane aktualne formularze tych zeznań) lub odwiedzając urząd skarbowy bezpośrednio przed wypełnieniem zeznania PIT i pobierając aktualny formularz.

Błędny identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)

W pierwszej pozycji (lub w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków – w pierwszych dwóch pozycjach) zeznania PIT zawsze należy wskazać identyfikator podatkowy osoby fizycznej składającej zeznanie PIT. Identyfikatorem - zależnie od osoby składającej zeznanie - może to być numer PESEL albo NIP. Należy pamiętać, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem PESEL. A zatem błąd w identyfikatorze podatkowym popełnić obecnie można na jeden z trzech sposobów:

- wskazując niewłaściwy rodzaj identyfikatora podatkowego, tj. numer PESEL zamiast NIP albo NIP zamiast numeru PESEL,

- wskazując pomyłkowo jedną lub więcej cyfr we właściwym identyfikatorze podatkowym;

- wskazując numeru NIP pracodawcy (wiąże się to z tym, że w poz. l otrzymywanej od pracodawcy informacji PIT-11 określany jest NIP pracodawcy; często ten numer podatnicy przepisują jako swój).

Błędne adresy zamieszkania

Wypełniając zeznanie roczne podatnicy często wpisują niewłaściwe adresy zamieszkania. Należy pamiętać o tym, że w zeznaniu podatkowym w części B należy wpisać adres zamieszkania właściwy w dniu składania zeznania podatkowego, a nie adres zameldowania.

Nie jest zatem aktualnym adresem zamieszkania:

- adres zameldowania (chyba że jest on taki sam jak adres zamieszkania),

- adres zamieszkania, który w trakcie roku podatkowego zmienił się na inny,

- adres zamieszkania, który był aktualny w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.

Urzędem skarbowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca jej zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, niezależnie od wskazanych w informacji PIT-11 danych adresowych.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania oraz zmiany nazwiska przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnych danych w składanej deklaracji (np. PIT-37) lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym - nie ma obowiązku odrębnego informowania Urzędu Skarbowego o w/w zmianie.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza

Bywa, że podatnicy zapominają o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinny zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania".

Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania".

Brak podpisu

Podatnicy często zapominają, że zeznanie musi być podpisane, gdyż bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podpisy powinny się znaleźć m.in. w rubryce 341 (PIT-36) lub w rubryce 149 (PIT-37). W przypadku wspólnego zeznania małżonków wystarczający jest podpis tylko jednego z małżonków.

Niekonsekwentnie stosowana kolejność małżonków we wspólnym zeznaniu PIT

Małżonkowie składający wspólne zeznanie PIT mają swobodę w wyborze, który z nich zostanie w zeznaniu wskazany jako podatnik (poprzez podanie numeru PESEL albo NIP tego małżonka w poz. 1 zeznania), a który jako małżonek podatnika (poprzez podanie numeru PESEL albo NIP tego małżonka w poz. 2 zeznania). Do dokonanego wyboru małżonkowie muszą się jednak stosować w dalszej części zeznania.

Wskazywanie danych dotyczących małżonka wskazanego w poz. l zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących małżonka podatnika jest zatem błędem. Podobnie błędem jest wskazywanie danych dotyczących małżonka wskazanego w poz. 2 zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących podatnika.

Małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa

Nie wszyscy mają prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkami, lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie).

Dzieje się tak nawet w sytuacji zawieszenia działalności. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli związek małżeński lub w stosunku do których orzeczono separację lub zawarli oni umowę wyłączającą wspólność majątkową.

Pomijanie małżonka w załącznikach

Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem i korzystający z odliczeń często zapominają wpisać w załącznikach, w których wykazują odliczenia, dane swojego małżonka. To błąd. Jeżeli bowiem w częściach B1 i B2 formularza PIT-36 lub PIT-37 wpisane zostały dane małżonków, powinny one również być wskazywane w odpowiednich częściach załączników, np. w częściach Al i A2 formularza PIT/D.

Brak wskazania celu złożenia zeznania

Podatnicy składający zeznania PIT często zapominają, że ich obowiązkiem jest określenie, w jakim celu jest składany formularz, tj. czy celem jest złożenie zeznania, czy korekta zeznania. Określenie celu następuje przez oznaczenie odpowiedniego kwadratu w pozycji "Cel złożenia formularza". Nie zaznaczenie jednego z kwadratów znajdujących się w tej pozycji stanowi błąd.

Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania". Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kratkę "korekta zeznania" dołączając do niej wyczerpujące wyjaśnienie z jakiego powodu składana jest ta korekta.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania

Nie zaznaczenie jednego ze sposobów opodatkowania jest bardzo ważną sprawą. Ma znaczenie przy opodatkowaniu wspólnym małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Pomyłki przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych

Przeniesienie kwot z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A jest czynnością wymagającą koncentracji i skupienia, gdyż ich brak może spowodować błędne przeniesienia danych z tych dokumentów. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40 i PIT-40A przenosimy kwoty zaliczek na podatek dochodowy, co w przypadku pobierania np. emerytury przez okres krótszy niż rok daje dużą rozbieżność w wysokości tych kwot.

Większość podatników wypełnia formularze zeznania PIT, przepisując do zeznań dane wynikające z otrzymanych informacji podatkowych, w szczególności z informacji PIT-11 oraz PIT-11A. Zdarza się przy tym dość często, że podatnicy przenoszenia takich danych dokonują niestarannie, a w konsekwencji wykazują inne kwoty niż określone w otrzymanych informacjach podatkowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »