reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości – mieszkanie dla dziecka

Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości – mieszkanie dla dziecka

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość zwolnienia z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli przychód z tej sprzedaży podatnik przeznaczy na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Jednak, mieszkanie zakupione przez rodziców dla dziecka nie służy, zdaniem organów podatkowych, zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych tych rodziców.

Rodzice sprzedają mieszkanie i kupują kolejne dla swojego dziecka

W interpretacji podatkowej z 27 lutego 2017 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zanegował stanowisko podatnika, który twierdził, że może skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

Ubiegający się o interpretację nabył na własność lokal mieszkaniowy, który po niespełna 9 miesiącach sprzedał. Jednocześnie ze środków uzyskanych z tej sprzedaży sfinansował kupno następnego mieszkania. To drugie, zapewniał wnioskodawca, służyć będzie w przyszłości jednemu z jego dzieci. Jednak, ze względu na niepełnoletność potomka, podatnik postanowił lokal mieszkalnych tymczasowo przeznaczyć pod wynajem.

Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Prawo podatkowe przewiduje, że w pewnych okolicznościach, możliwe jest uzyskanie zwolnienia od podatku od dochodu uzyskanego w skutek sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), możliwe jest zwolnienie z podatku   dochodu ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Przy czym, wydatek ten musi nastąpić nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Okres naliczania terminu rozpoczyna się od dnia zbycia.

Jak zapewniał wnioskodawca fakt, że mieszkanie w przyszłości będzie stanowiło miejsce zamieszkania jego dziecka, oznacza, że przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. W związku z czym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawca może ubiegać się o zwolnienie podatkowe. Jednocześnie z wniosku wynika, że między sprzedażą pierwszego a kupnem drugiego lokalu nie upłynął ustawowy termin dwóch lat.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Zbycie nieruchomości jako źródło dochodu

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy zbycie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku nieruchomości – przed upływem pięciu lat od zakupu lub wybudowania. Termin liczymy od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana. W przypadku innych rzeczy, przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym rzecz nabyto. Jeżeli chodzi o zamianę, to okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zwolnienie z podatku dochodów z tego tytułu

Dodatkowo, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w przepisach, zgodnie z przytoczonym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, są wolne od podatku po spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze, przychód uzyskany ze zbycia musi następnie zostać przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Po drugie, między transakcjami nie może upłynąć ponad dwa lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła pierwsza z nich. Po trzecie, w przepisie określono także wysokość zwolnienia. Zgodnie z nim, zwolnienie następuje w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Wydatki na własne cele mieszkaniowe

Ustawa o PIT określa dodatkowo, co rozumie przez pojęcie wydatków na „własne cele mieszkaniowe”

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT są to wydatki związane z nabyciem budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku. Ponadto poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

Po drugie, wydatki związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Po trzecie, wydatki na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w określonym okresie, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Ponadto, wydatki, które poniesiono na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. I wreszcie, na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Należy uwzględnić, że wszystkie wyżej wymienione nieruchomości muszą być położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Interpretacja wyżej wymienionych pojęć oraz przepisów pozwala zobaczyć, że nie wszystkie wydatki poniesione na zakup lokalu mieszkalnego będą, w rozumieniu ustawy podatkowej, stanowić wydatki na własne cele mieszkalne.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama