| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Podatek od darowizn - wycena wartości darowanych udziałów w spółce z o.o.

Podatek od darowizn - wycena wartości darowanych udziałów w spółce z o.o.

Wycena wartości darowanych udziałów powinna odbywać się w oparciu o regulacje 7 ust. 1 i art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn (u.p.s.d.), według wartości skorygowanych aktywów netto, co pozwala na ustalenie "wartości rynkowej" tych udziałów i mieści się w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 u.p.s.d. Wartość rynkowa udziału nienotowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych powinna bowiem uwzględniać wycenę uwzględniającą średnią wartość dyskonta z uwagi na brak płynności (popytu na udziały) i brak kontroli w spółce, a nie najwyższy poziom dyskonta.

Darowizna jako czynność podlegająca opodatkowaniu

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Przedmiotem darowizny mogą być różnego rodzaju przysporzenia, takie jak przeniesienie własności rzeczy, przeniesienie wierzytelności, rozumianej jako prawo podmiotowe, które w stosunku zobowiązaniowym przysługuje wierzycielowi i służy zaspokojeniu jego interesów, przeniesienie innego prawa zbywalnego, w tym także udziałów.

Darowizna jako czynność prawna (poza wyjątkami wskazany w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn) podlega opodatkowaniu wg reguł określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.).

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Podstawa opodatkowania. Wycena wartości udziałów

Ustalając podstawę opodatkowania w przypadku darowania udziałów w spółce z o.o., należy odnieść się do art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 3 u.p.s.d. Zgodnie z art. 7 ust. 1 zd. pierwsze u.p.s.d., „podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.” Natomiast z art. 8 ust. 3 u.p.s.d. wynika, że "wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego". Nie należy przy tym zapominać, że co do zasady udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie są notowane na rynku publicznym, a zatem nie są przedmiotem publicznego obrotu.

Prawidłowa analiza powyższego oznacza, że ceny obrotu rzeczami tego samego rodzaju/udziały nieobjęte obrotem publicznym, powinny być przeciętne, a nie najniższe. Należy zatem przyjąć pogląd, że wartość rynkowa udziału nienotowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 3 u.p.s.d. nie odnosi się do jego wartości nominalnej. Powinna ona bowiem uwzględniać wycenę uwzględniającą średnią wartość dyskonta z uwagi na brak płynności (popytu na udziały) i brak kontroli w spółce, a nie najwyższy poziom dyskonta. Dyskonto z uwagi na brak płynności dotyczy sytuacji, gdy cena sprzedaży składnika aktywów jest niższa od jego wartości z powodu braku popytu. Taki model ustalania wartości udziałów uznany został za prawidłowy zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, czego przykładem jest chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2011 r. sygn. akt II FSK 1900/09, jak również jedno z nowszych orzeczeń NSA z dnia 14.02.2019 r., wydane w sprawie pod sygn. II FSK 351/17.

W ramach wyjaśnienia należy dodać, że przyjęcie wartości nominalnej udziałów, nie zawsze będzie dla podatników korzystniejsze. Należy bowiem  pamiętać o tym, że wartość nominalna udziałów może być przecież wyższa niż wartość rynkowa i wtedy przyjęcie tej metody nie będzie dla podatnika rozwiązaniem korzystniejszym, pod względem ustalania podstawy opodatkowania.

Podsumowanie

W konsekwencji za prawidłowe należy uznać stwierdzenie, że uśrednione dyskonto jest wielkością najbardziej miarodajną dla ustalenia wartości rynkowej darowanych udziałów w spółce z o.o. Ustalona bowiem w ten sposób wielkość dyskonta, obiektywnie koryguje wartość majątku spółki z o.o. i pozwala na określenie wartości rynkowej nabytych przez obdarowanego udziałów, stanowiącej podstawę do prawidłowego opodatkowania tego przedmiotu darowizny. Metoda ta mieści się w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 u.p.s.d. i nadto potwierdzona została w orzecznictwie sądowym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »