| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Jednolity plik kontrolny > JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało 28 lipca 2016 r. kilkadziesiąt swoich odpowiedzi i wyjaśnień na pytania podatników przede wszystkim z zakresu JPK_VAT i struktury ewidencji sprzedaży VAT. Prezentujemy poniżej te pytania i odpowiedzi.

W części tej jest pole (nie wymagane) K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Wartość ta, podobnie jak roczna korekta VAT naliczonego, wykazywana jest tylko na deklaracji i na kontach księgowych. Nie ma jej w ewidencji VAT.

Odpowiedź MF: Pole podlega wypełnieniu za okres, w którym wartość ujęto w deklaracji VAT.

W strukturze logicznej „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dotyczy to np. pól „NazwaNabywcy”, „AdresNabywcy”, „K_10” (wartość netto sprzedaży zwolnionej z VAT), „K_11” (wartość netto sprzedaży poza terytorium kraju), „K_13” (wartość sprzedaży na terytorium kraju ze stawką 0%), „K_21” (wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów), „K_22” (wartość eksportu towarów), „DataWplywuFaktury”.

Czy oznacza to, że w „Ewidencji sprzedaży” należy zawsze podać np. datę wystawienia i numer faktury dokumentującej WDT i eksport, i jednocześnie nie ma obowiązku podawania wartości netto wynikających z tych faktur?

Odpowiedź MF: Pola „DataWystawienia”, „NumerDokumentu” są wymaganymi elementami ewidencji bez względu jakiego zdarzenia podlegającego ewidencjonowaniu dotyczą: w przypadku sprzedaży może to być sprzedaż krajowa opodatkowana różnymi stawkami, WDT, eksport i inne, stąd przynajmniej jedno z pól dotyczące wartości dostawy musi mieć wykazaną wartość netto.

Pytanie dot. pól K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14. Czy pozycje dotyczące świadczenia usług poza terytorium kraju, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy oraz pozycje dotyczące dostaw towarów na terytorium kraju opodatkowanych stawką 0%, o których mowa w art. 129 ustawy w plikach mają być wstawiane w jednym wierszu czy w dwóch wierszach?

Oczywiście jeżeli w jednym wierszu to z wstawionym dwoma kwotami netto, odpowiednio w pola K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14 a jeżeli w dwóch wierszach to w każdym odpowiednio z wstawioną jedną kwotą netto.

Odpowiedź MF: Oba rozwiązania są akceptowalne.

Czy dopuszczalne są zbiorcze dokumenty korygujące podatek VAT naliczony z tyt. ulgi za złe długi? Przykład: (ZD) FZ zbiorczy – umieszczenie wszystkich dokumentów w jednym zbiorczym wpisie w rejestrze VAT. W takim przypadku jako kontrahenta umieszczamy nazwę własną podmiotu.

Odpowiedź MF: Nie, dokumenty korygujące podatek odnoszą się do faktur dokumentujących wierzytelność (art.89a ust. 2 pkt 5). Korekta podatku może nastąpić na warunkach określonych w art. 89a ustawy o VAT, jeżeli od daty wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura

W przypadku obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu ulgi na złe długi, zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, adnotacja w rejestrze zakupów (korekta odliczenia) nie powinna się odbywać na podstawie zbiorczego dokumentu.

Faktura sprzedaży została zarejestrowana na kontrahenta K1 w miesiącu lipcu 2016. Za ten okres został wygenerowany i złożony plik JPK_VAT. W miesiącu wrześniu otrzymano informację od kontrahenta, że właściwą nazwą powinno być K1-bis. Czy w takim przypadku należy przesłać jeszcze raz plik JPK_VAT ze zmienionymi danymi?

Odpowiedź MF: W przypadku wysłania w pliku JPK_VAT z błędną nazwą kontrahenta nie jest konieczne ponowne przesłanie skorygowanego pliku.

Czy pole „K_44” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako "Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Odpowiedź MF: Zgodnie z treścią objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 944 i 2230) w części deklaracji D. Rozliczenie podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W pozycjach tych nie wykazuje się wartości zakupów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych stawką 0%, bowiem faktury dokumentujące tego typu nabycia nie zawierają kwoty podatku. Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją, w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury”, skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

Odpowiedź MF: W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

Co oznacza wpis minOccurs="0” w strukturach plików JPK

Np.: <xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

Odpowiedź MF: minOccurs w schematach XSD jest atrybutem elementu i oznacza minimalną liczbę jego wystąpienia. Wpis minOccurs=”0” oznacza, iż opisywany element w danym schemacie jest opcjonalny.

JPK - zagadnienia ogólne

Czy Kapitałowa Grupa Podatkowa (KGP) jest odrębnym podmiotem dla celów JPK? Jak liczyć limity do obowiązku sporządzania JPK dla KGP ? Czy dla każdej spółki osobno?

Odpowiedź MF: Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej w odniesieniu do Jednolitego Pliku Kontrolnego nie precyzuje sposobu postępowania w zakresie obowiązku przekazywania danych w formacie JPK przez Podatkową Grupę Kapitałową (PGK). Mając na uwadze postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrócić należy uwagę, iż podatkowa grupa kapitałowa dokonuje wspólnych rozliczeń spółek wchodzących w jej skład wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową. W praktyce wygląda to tak, że każda ze spółek sporządza kalkulację podatkową, następnie spółka reprezentująca wylicza dochód dla całej grupy i wpłaca zobowiązanie podatkowe (zaliczkę) na konto urzędu skarbowego. W zakresie wszystkich innych podatków, w tym VAT, podatnikiem nie jest już podatkowa grupa kapitałowa, lecz każda ze spółek. Każdy z podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe i samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, ponieważ podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest grupą kapitałową zdefiniowaną w ustawie o rachunkowości.

W kontekście powyższego, uwzględniając postanowienia art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, wydaje się, iż podmiotem zobowiązanym do przekazania ksiąg podatkowych w formie JPK będzie nie podatkowa grupa kapitałowa, lecz poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Podatkowa grupa kapitałowa, jak wskazano wyżej, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, a czynności wykonywane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową mają jedynie charakter techniczny polegający na wyliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK.

Odnosząc się do terminu, od którego powstaje w/w obowiązek, wydaje się zasadnym, iż każda ze spółek wchodzących w skład PGK, winna indywidualnie ustalić datę bazując na kryteriach wielkości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności, które zostały powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto lub sumą aktywów bilansu (art. 104 - 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Źródło: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »