REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W jaki sposób wykonywane są kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 1

Katarzyna Broniszewska
Kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 1
Kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 1

REKLAMA

REKLAMA

Kary orzeczone za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe wykonywane są według zasad określonych kodeksem karnym skarbowym. Ustawodawca dopuszcza możliwość ich modyfikacji. Poniżej zostały przedstawione podstawowe zasady ich realizacji.

Regulacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w ustawie z 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. – Nr 111, poz. 765 ze zmianami), zwanej dalej kodeksem.

REKLAMA

Autopromocja

Zmiany okoliczności wymaganych dla ustalenia stawki dziennej (sytuacji materialnej sprawcy)

W sytuacji, gdy sprawca zdołał uiścić (lub ściągnięto w drodze egzekucji) tylko część orzeczonej kary grzywny, sąd ma możliwość wskazania nowej wysokości stawki dziennej.

Ilość stawek pozostaje niezmienna. Jednak należy pamiętać, że stanie się tak tylko pod pewnymi warunkami.

POLECAMY: W jaki sposób wykonywane są kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 2

I. Po pierwsze, okoliczności (dotyczące przede wszystkim sytuacji materialnej sprawcy a więc takie, które wymagane są dla ustalenia stawki dziennej) muszą się zmienić w istotny sposób. Oznacza to, że nie może to być jakakolwiek zmiana. Może to być m.in. zmiana pracy na mniej płatną, powiększenie się rodziny lub zobowiązań wobec jej członków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

II. Po drugie, to sprawca musi wykazać, że zmiana okoliczności wpłynęła na to, że kara grzywny została uiszczona tylko częściowo. W tym celu przeprowadza się postępowanie dowodowe. Ponadto zmiana powinna być niezależna od sprawcy, spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Sprawca zatem nie może ponosić winy za powstanie nowej sytuacji.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 2005 roku (I KZP 36/08) wskazał, że Upośledzenie umysłowe strony nie jest "przyczyną od strony niezależną", w rozumieniu art. 126 § 1 k.p.k., która uzasadniałaby, sama przez się, przywrócenie niedotrzymanego terminu zawitego, od zachowania którego ustawa uzależnia skuteczność określonej czynności procesowej.Może natomiast stanowić taką przyczynę niewystarczające, w tym niedostosowane do poziomu intelektualnego strony, pouczenie jej o przysługującym prawie, terminie lub sposobie dokonania czynności procesowej, w tym także zmierzającej do wniesienia środka zaskarżenia.

III. Po trzecie, przepis ten (art. 182 kodeksu) dotyczy tylko kary grzywny wymierzonej za przestępstwo skarbowe.

Nowe ustalenie wysokości stawki może nastąpi na wniosek:

- skazanego,

- jego obrońcy,

- prokuratora,

- finansowego organu postępowania przygotowawczego,

- z urzędu.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystu krotności (art. 23 § 3 kodeksu).

Zobacz także: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 2012 – grzywny

Zmiana stawki dziennej dokonywana jest po to, aby nieuiszczona jeszcze część kary grzywny mogła być wyegzekwowana, co jest korzystne dla Skarbu Państwa, ponieważ powoduje to uniknięcie zamiany kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub pracę społecznie użyteczną.

Rozłożenie kary grzywny  na raty

Rozłożenie kary grzywny na raty przewiduje art. 49 kodeksu karnego wykonawczego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny wykonawczy (Dz.U.97.90.557 ze zmianami)).

Stanowi, że jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, to sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nie dłuższy niż 1 rok (licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie).

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Sąd ma także prawo do odwołania swego postanowienia dotyczącego rozłożenia kary grzywny na raty, jeśli ujawnią się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla takiego rozstrzygnięcia. Ponadto sąd może je odwołać, gdy skazany nie wpłacił w terminie choćby jednej raty (chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych).

Sprawcy przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na takie postanowienie sądu.

Przepis art. 183 kkw uprawnia sąd do tego, aby przed wydaniem postanowienia o rozłożeniu kary grzywny na raty, zobowiązał sprawcę do zabezpieczenia tej kary na swoim majątku (np. poprzez zastaw na ruchomościach lub prawach, hipotekę na nieruchomości). Sąd ma możliwość a nie obowiązek orzeczenia takiego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia może dokonać także podmiot odpowiedzialny posiłkowo.

Przepis odnosi się tylko do grzywny orzeczonej za przestępstwa skarbowe.

Sytuacja osoby odpowiedzialnej posiłkowo

REKLAMA

Osobą odpowiedzialną posiłkowo jest osoba trzecia, która odniosła korzyść majątkową z danego przestępstwa skarbowego, mimo że nie odpowiada bezpośrednio za jego popełnienie. Ponosi ona odpowiedzialność majątkową na wypadek niewypłacalności sprawcy czynu zabronionego. Regulacja ma zastosowanie tylko do przestępstw skarbowych.

Odpowiedzialność tego rodzaju można nałożyć na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną (która nie jest osobą prawną), gdy sprawca działał jako jego zastępca, pełnomocnik, zarządca, pracownik bądź w innym charakterze występował w jego imieniu.

Odpowiedzialność posiłkowa ma charakter jedynie pomocniczy. Ściągnięcie całej grzywny od samego skazanego powoduje, że przestaje obowiązywać.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 maja 2005 (FSK 121/04) orzekł, że Nałożenie na spółkę cywilną odpowiedzialności za grzywnę orzeczoną wobec sprawy na podstawie art. 24 § 1 i art. 184 § 1 k.k.s. nie daje podstaw do przyjęcia, że nastąpił zbieg odpowiedzialności podatkowej i karnej.

Odpowiedzialność na podstawie art. 24 § 1 k.k.s. ma charakter jedynie: możliwy i posiłkowy; uzależniona jest (też) od spełnienia przesłanek wymienionego przepisu i, co wynika w szczególności z art. 184 § 1 k.k.s., realizowana jest niejako dopiero w "trzeciej kolejności" - przede wszystkim grzywnę powinien uiścić sam skazany, jeżeli to nie nastąpi, należy grzywnę ściągnąć z jego majątku w drodze egzekucji, dopiero wówczas gdy okaże się to niemożliwe, grzywna może obciążyć odpowiedzialnego posiłkowo.

Jeśli:

a) skazany nie zapłaci kary grzywny w wyznaczonym terminie lub

b) zostanie stwierdzone, że kary nie można ściągnąć nawet w drodze egzekucji lub

c) nastąpi śmierć skazanego za przestępstwo skarbowe( już po uprawomocnieniu się orzeczenia o nałożeniu odpowiedzialności posiłkowej)

- to osoba odpowiedzialna posiłkowo staje się stroną w postępowaniu wykonawczym.

Oznacza to, że uzyskuje pewne uprawnienia (np. może wziąć udziału w posiedzeniu sądu, składać zażalenia i skargi).

POLECAMY: Podatnik w postępowaniu karnoskarbowym - PORADNIK

Śmierć skazanego nie powoduje umorzenia postępowania wykonawczego, o ile wymierzona kara lub środki karne objęte były odpowiedzialnością posiłkową. Odpowiedzialny posiłkowo powinien być wezwany (tak jak to wcześniej miało miejsce wobec uprzednio skazanego), do uiszczenia grzywny. Jeśli nie dokona tego w oznaczonym terminie, może być podjęta wobec jego majątku egzekucja (chyba że odroczono mu lub rozłożono na raty uiszczenie grzywny).

Nieskuteczność egzekucji z majątku odpowiedzialnego posiłkowo, może spowodować, że sprawca znowu będzie zobowiązany do wykonania kary grzywny.

Jeśli sąd orzekł zabezpieczenie kary grzywny, to w pierwszej kolejności należ przeprowadzić egzekucję, a gdy będzie ona niewystarczająca, dopiero wtedy wystąpić wobec odpowiedzialnego posiłkowo.

Osoba odpowiedzialna posiłkowo ponosi odpowiedzialność tylko za taką część grzywny lub równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, jakiej nie ściągnięto od samego skazanego.

Wobec odpowiedzialnego posiłkowo nie stosuje się zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę ani pracy społecznie użytecznej.

Natomiast jeśli egzekucja grzywny z odpowiedzialnego posiłkowo za karę okaże się bezskuteczna, to sąd ma możliwość zarządzenia wykonania kary grzywny przez pracę społecznie użyteczną skazanego lub zastępczą karę pozbawienia wolności.

Dotyczy to jednak tylko tej części, w jakiej grzywna nie została ściągnięta ani od skazanego, ani od odpowiedzialnego posiłkowo

Przedawnienie odpowiedzialności posiłkowej następuje wraz z upływem terminu przedawnienia wykonania kary grzywny.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA