REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać w deklaracji VAT-7/VAT-7K zakup kas fiskalnych nabytych od 1 maja 2019 r.

Jak rozliczać w deklaracji VAT-7/VAT-7K zakup kas fiskalnych nabytych od 1 maja 2019 r.
Jak rozliczać w deklaracji VAT-7/VAT-7K zakup kas fiskalnych nabytych od 1 maja 2019 r.

REKLAMA

Aby zachęcić podatników do terminowego rozpoczynania ewidencji na kasie rejestrującej, ustawodawca przewiduje ulgę na jej zakup. Jednak w przypadku kas nabytych od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje tylko na zakup kas online. Ustawodawca, ograniczając prawo do ulgi tylko do jednego rodzaju kas, jednocześnie ułatwił zasady jej uzyskiwania. Natomiast w opublikowanych 31 maja 2019 r. objaśnieniach do deklaracji VAT-7/VAT-7K wskazano, jak po zmianach rozliczać ulgę w deklaracjach.

O tym, jakie zasady ubiegania się o ulgę stosujemy, decyduje data zakupu kasy.

Zasady rozliczania ulgi na zakup kas

Rodzaj kasy

Zakupione do 30 kwietnia 2019 r.

Zakupione od 1 maja 2019 r.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Kasa z papierowym zapisem kopii

Ulga na zakup przysługuje, ale jest rozliczana na starych zasadach

Ulga na zakup nie przysługuje

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Kasa z elektronicznym zapisem kopii

Ulga na zakup nie przysługuje

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Kasa online

Ulga na zakup przysługuje i jest rozliczana na nowych zasadach

Ulga na zakup kas online jest również limitowana. Odliczona lub zwrócona w ramach tej ulgi może być kwota wydatkowana na zakup każdej z kas rejestrujących zakupionych w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Należy podkreślić, że wysokość ulgi na zakup kas jest ustalana na podstawie jej ceny netto (ceny zakupu bez podatku). Kwota podatku zapłacona przy zakupie kas rejestrujących uprawniających do ulgi na zakup kas jest rozliczana na zasadach ogólnych.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Aby jednak to odliczenie było możliwe, konieczne jest łączne spełnienie warunków. Zostały one określone w § 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas. Podatnik jest zobowiązany do:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa GUM, że kasa ta spełnia funkcje i wymagania techniczne dla kas rejestrujących online,

2) posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas przysługuje, gdy zostanie spełniony dodatkowy warunek. Podatnik musi rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Gdy występujemy o ulgę na zakup kasy, nie mamy obowiązku składania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

Sposób rozliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej zależy od tego, jak kończy się rozliczenie w deklaracji VAT. Kwoty ulgi nie wykazujemy w JPK_VAT.

Odliczenia ulgi można dokonać w deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Podatnik był zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie od czerwca br. W maju zakupił kasę online. Dlatego ulgę na zakup może wykazać najwcześniej w rozliczeniu za czerwiec lub dowolny następny okres, gdyż rozpoczął ewidencjonowanie od 1 czerwca.

1. Rozliczenie kończy się nadwyżką podatku należnego nad podatkiem naliczonym (kwota do wpłaty)

Kwota przysługującej ulgi podlega odliczeniu od podatku należnego gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym niższa od kwoty podatku należnego. Nowe brzmienie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT sugeruje, że obecnie o sposobie rozliczenia ulgi będzie decydować wysokość kwoty podatku należnego (poz. 41 deklaracji), a nie - jak było do tej pory - kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym.

Jednak z nowych objaśnień do deklaracji VAT-7/VAT-7K (opublikowanych 31 maja br.) wynika, że zasady te nie uległy zmianie. Nadal o rozliczeniu ulgi będzie decydować wysokość nadwyżki podatku należnego nad naliczonym.

Dlatego gdy przysługująca kwota ulgi na zakup kasy będzie:

 • mniejsza lub równa nadwyżce podatku należnego nad naliczonym, to całą kwotę należy wpisać w poz. 52 deklaracji VAT-7/VAT-7K; kwota ulgi zmniejsza kwotę VAT do wpłaty;

Podatnik wystąpił w deklaracji za lipiec o zwrot ulgi na zakup kas online. Przysługuje mu ulga w wysokości 3500 zł (na 5 kas rejestrujących). W deklaracji za lipiec wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w wysokości 15 000 zł. Dlatego podatnik wykazuje całą ulgę w poz. 52, a w poz. 54 (Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego) kwotę 11 500 zł (15 000 zł - 3500 zł).

 • wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, to do jej wysokości wpisujemy kwotę ulgi w poz. 52 deklaracji, a pozostałą część w poz. 55, a następnie wpisujemy do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; nieodliczona kwota może podlegać rownież odliczeniu za następne okresy rozliczeniowe.

Podatnik wystąpił w deklaracji za lipiec o zwrot ulgi na zakup kas online. Przysługuje mu ulga w wysokości 3500 zł (na 5 kas rejestrujących). W deklaracji za lipiec wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w wysokości 1500 zł. Dlatego podatnik w poz. 52 może wpisać tylko kwotę 1500 zł. Pozostałe 2000 zł wpisuje w poz. 55 oraz w poz. 56, 57, 60. Kwota 2000 zł została wykazana do zwrotu w terminie 60 dni.

2. Rozliczenie kończy się nadwyżką podatku naliczonego nad należnym (kwota do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy)

Teraz rozpatrzmy drugi przypadek, gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K.

Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limitowały kwotę ulgi do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (25% dla rozliczających się miesięcznie i 50% dla rozliczających się kwartalnie).

Kwota z poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K zwiększa różnicę między VAT naliczonym i należnym, którą należy wykazać w poz. 56 deklaracji VAT-7, VAT-7K.

Powstałą nadwyżkę podatnik może rozdysponować według własnego wyboru, tj. wykazując:

 • jako kwotę do zwrotu,
 • jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • w części do zwrotu, a w części jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Spółka, która składa deklarację VAT-7, w deklaracji za sierpień wykazała następujące rozliczenie:
VAT należny - 18 860 zł,
● VAT naliczony - 28 290 zł,
● ulga na zakup dwóch kas - 1400 zł.

W poz. 55 spółka wpisuje 1400 zł, a w poz. 56 - 10 830 zł. Kwotę tę powtarza w poz. 57 i 60, ponieważ wystąpi o zwrot całej nadwyżki.


3. Korzystanie z ulgi na zakup kas przez podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT

Z ulgi na zakup kas mogą również korzystać podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT, tj. podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku. Kwota ulgi na zakup kas jest takim podatnikom zwracana na rachunek bankowy (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT). W przypadku tych podatników określono obecnie termin, kiedy można złożyć wniosek. Należy to zrobić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Uwaga
Podatnik zwolniony z VAT może złożyć wniosek o zwrot ulgi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Aby otrzymać zwrot, podatnicy ci muszą spełnić wskazane warunki tak jak podatnicy czynni, a ponadto wystąpić z wnioskiem o zwrot do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

Wniosek ten powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe podatnika
 • numer NIP,
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,
 • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup,

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży,

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Podatnicy spełniający warunki do uzyskania ulgi na zakup kas, którzy złożą prawidłowy wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, powinni otrzymać zwrot kwoty ulgi na zakup kas w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

 • § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - Dz.U. z 2019 r. poz. 820

 • art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1018

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA