REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Internetowa sprzedaż a podatek VAT

Małgorzata Breda
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Internetowa sprzedaż ;podatek VAT
Internetowa sprzedaż ;podatek VAT

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedaż przez internet powoduje liczne wątpliwości w zakresie prawidłowości rozliczeń VAT. Doradca podatkowy wyjaśnia zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania oraz obowiązki dokumentacyjne.

Obowiązek podatkowy

Należy zauważyć, iż ustawa o podatku od towarów i usług (zwana dalej ustawą o VAT) nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży internetowej. Z uwagi na specyfikę tej formy działalności handlowej moment powstania obowiązku determinuje przede wszystkim sposób zapłaty za towar.

Autopromocja

I tak w praktyce, w przypadku sprzedaży za pośrednictwem internetu, najczęściej występują następujące sposoby zapłaty za towar:

- towar jest wysyłany za zaliczeniem pocztowym,

- nabywca dokonuje przedpłaty, tj. zapłata zostaje dokonana na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru,

- nabywca dokonuje zapłaty za towar przy odbiorze towaru.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaliczenie pocztowe

Dla sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. Przy czym momentem otrzymania zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy.

Powyższa zasada ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego dotyczy sytuacji, gdy sprzedawca wysyła towar nabywcy za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, która dostarczając towary, jednocześnie pobiera od nabywcy zapłatę.

Jak rozliczyć VAT przy sprzedaży internetowej na przełomie miesiąca?

Przedpłata

Kolejną bardzo popularną formą płatności w przypadku sprzedaży internetowej jest przedpłata za towar  dokonywana  na rachunek bankowy sprzedawcy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, który stanowi, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zapłata za towar przy odbiorze

Odmienne zasady rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego mają zastosowanie w przypadku, gdy sprzedający umożliwia możliwość odbioru towaru w wyznaczonym miejscy, a nabywca z tej możliwości korzysta.

Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru nabywcy lub wskazanej przez niego osobie.

Przy czym należy zauważyć, iż ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „wydanie towaru”. Tym samym, w niniejszym przypadku zastosowanie znajduje przepis art. 544 § 1 kodeksu cywilnego, w myśl którego jeżeli sprzedana rzecz ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia, sprzedawca powierzył ja przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź, czy musisz płacić podatki!

W konsekwencji należy uznać, iż w sytuacji, gdy towar zostaje odebrany przez przewoźnika i dostarczony do punktu odbioru, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru przewoźnikowi.


Jak ustalić podstawę opodatkowania

W przypadku sprzedaży przez internet wątpliwości podatników budzi sposób opodatkowania płaconych przez nabywcę kosztów przesyłki. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Autopromocja

Mając na uwadze brzmienie przywołanej powyżej regulacji należy wskazać, iż koszty przesyłki co do zasady powinny być traktowane jako element kalkulacyjny ceny za towar. Tym samym ich opodatkowanie powinno zostać dokonane na analogicznych zasadach jak dostawa towaru.

Ponadto należy nadmienić, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej możliwe jest również inne rozwiązanie, przy zastosowaniu którego ww. koszty nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe wystąpi w sytuacji, gdy zgodnie z regulaminem sprzedaży, nabywający umocuje sprzedającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy nabywaniu usług pocztowych bądź kurierskich.

W takim przypadku sprzedawca będzie nabywał usługi pocztowe i kurierski w imieniu i na rzecz klienta. W konsekwencji znajdzie tutaj zastosowanie przepis art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym podstawa opodatkowania VAT nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz usługodawcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Zatem, jeżeli sprzedający nabędzie usługi pocztowe bądź kurierskie w imieniu i na rzecz nabywcy, rzeczona czynność nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Obowiązki dokumentacyjne

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy VAT podatnicy mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Faktura VAT

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

I tak, w myśl z § 9 ust. 1ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10 – 12.

Z kolei zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy  z zastrzeżeniem ust. 1-3.

Natomiast w myśl § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Zatem w przypadku dokonywania wysyłki za zaliczeniem pocztowym, sprzedający zobligowany jest do   wystawienia faktury w ciągu 7. dni od dnia dostarczenia towaru do nabywcy. Z kolei gdy nabywca płaci za towar przy odbiorze w wyznaczonym punkcie odbioru, faktura powinna zostać wystawiona w ciągu 7. dni od daty wydania towary przewoźnikowi. Natomiast w przypadku przedpłaty, faktura powinna zostać wystawiona w terminie 7 dni od dnia przed sprzedającego należności.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy podatku od towarów i usług z zasady nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Sprzedaż wysyłkowa – zasady rozliczenia VAT

Wyjątek w tym zakresie stanowi sytuacja, w której nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zażąda od sprzedawcy wystawienia faktury. Tym samym w przypadku gdy osoba fizyczna nie zażąda wystawienia faktury VAT, sprzedający nie jest zobowiązany do wystawienia ww. dokumentu.


Paragon fiskalny

Ponadto należy pamiętać, iż w myśl art. 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu  i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przy czym zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Z kolei w pozycji 36 ww. załącznika wymieniona została dostawa towarów w systemie wysyłkowym - pocztą lub przesyłkami kurierskimi) wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

Ponadto, w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Jednakże ww. zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży wysyłkowej towarów przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Małgorzata Breda, doradca podatkowy

Kierownik zespołu VAT, ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  REKLAMA