REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Jaka stawka VAT na kanapki?
Jaka stawka VAT na kanapki?

REKLAMA

REKLAMA

Codziennie w biurowcach, kawiarniach i innych punktach sprzedaży sprzedaje się tysiące gotowych do spożycia, ładnie zapakowanych kanapek z kilkudniowym terminem przydatności do spożycia. Okazuje się, że mogą powstać wątpliwości jaką stawką VAT ta sprzedaż powinna być opodatkowana.

Jeden z producentów zapakowanych kanapek, gotowych do spożycia, z 5-dniowym terminem przydatności do spożycia uważał, że właściwa jest stawka 5% VAT. Okazało się jednak, że się mylił. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 13 września 2018 r.) sprzedaż (dostawa) takich kanapek powinna być opodatkowana 8% stawką VAT.

REKLAMA

Autopromocja

Kanapki gotowe - klasyfikacja statystyczna i stawka VAT

Ów producent kanapek zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego z pytaniem o klasyfikację statystyczną takich kanapek. Otrzymał odpowiedź, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w X oraz zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (PKWiU 2015), omawiany wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.16.0.

Natomiast w oparciu o paragraf 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), omawiany wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0.

PKWiU 2008 będzie stosowana dla celów podatkowych także w 2018 roku

Udzielając interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował na wstępie, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) Zaliczanie danego produktu (lub usługi) do odpowiedniego grupowania statystycznego jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z  poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

2) W razie wątpliwości przy zaliczaniu produktu lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

3) Dyrektor KIS nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Takie przyporządkowanie nie może być przedmiotem interpretacji podatkowej. Dlatego też w przypadku w przypadku wskazania przez podatnika we wniosku o indywidualną interpretację podatkową błędnej klasyfikacji PKWiU wydana na tej błędnej podstawie interpretacja nie chroni podatnika.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi opodatkowane VAT, wymienione w klasyfikacjach statystycznych, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  Oznacza, to, że symbole klasyfikacji PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU.

Jak wiadomo obecnie podstawową stawką VAT jest 23%. Funkcjonują jednocześnie stawki obniżone 8% i 5%.

REKLAMA

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, gdzie zostały wymienione towary i usługi opodatkowane 8% stawką VAT , w poz. 48 wskazano symbol PKWiU ex 10.89.19.0 – „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Trzeba tu wskazać, ze na podstawie art. 2 pkt 30 ustawy o VATprzez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

To oznaczenie „ex” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 10.89.19.0 obejmuje:

 • ekstrakt słodowy zawierający dekstryny, maltozę, białka, witaminy, enzymy i substancje smakowo-zapachowe,
 • syropy izoglukozowe,- miód sztuczny i karmel,
 • słodycze, gumy do żucia zawierające syntetyczne środki słodzące zamiast cukru,
 • gotową żywność łatwo psującą się,
 • bitą śmietanę pakowaną w puszki pod ciśnieniem,
 • ser fondue,
 • aromatyzowane lub barwione syropy glukozowe,
 • koncentraty białkowe,
 • przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi itp.,
 • tabletki aloesowe w opakowaniu do sprzedaży detalicznej, stosowane jako suplement diety, wzmacniający odporność organizmu na przeziębienia oraz dające ulgę w zaburzeniach układu trawiennego, takich jak: obstrukcja i niestrawność,
 • preparaty alkoholowe lub bezalkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji różnych napojów,
 • pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Grupowanie to nie obejmuje jednak:

 • mrożonej pizzy, sklasyfikowanej w 10.85.19.0,
 • przetworów dla niemowląt, zawierających ekstrakt słodowy, nawet gdy jest jednym z głównych składników, sklasyfikowanych w 10.86.10.0.- napojów, sklasyfikowanych w dziale 11.

Jeżeli zatem Urząd Statystyczny uznał, że zapakowane kanapki gotowe do spożycia z 5-dniowym terminem przydatności do spożycia mieszczą się w ww. grupowaniu 10.89.19.0 PKWiU 2008 (jako „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”) , to nie powinno być wątpliwości, że dostawa (sprzedaż) tych kanapek musi być opodatkowana stawkę 8% VAT (na podstawie  załącznika nr 3 do ustawy o VAT).


Kanapki to nie są dania (posiłki) gotowe wg PKWiU

Warto jeszcze zauważyć, że błędna okazała się interpretacja podatnika w tym zakresie.  Podatnik uważał, że sprzedaje „Gotowe posiłki i dania”, które są opodatkowane 5% stawką VAT.

W  załączniku nr 10 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów opodatkowanych stawką 5% VAT. W pozycji 28 tego załącznika zostały wskazane towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU grupowanie 10.85 obejmuje:

 • gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone lub pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe.

Natomiast grupowanie to nie obejmuje:

 • świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 10,
 • gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.19.0,
 • sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38,
 • sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 47,
 • usług przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

Czy naprawdę Dyrektor KIS nie może oceniać prawidłowość klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi?

Jak już wyżej wskazano Dyrektor KIS stoi na stanowisku (podkreślił to w wydanej interpretacji dwukrotnie), że nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. W szczególności nie ma prawa tego robić (jego zdaniem) w ramach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Jednak należy tu wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 179/16), w którym NSA odrzucając skargę kasacyjną Ministra Finansów stwierdził:

„Naczelny Sąd Administracyjny podziela jednak stanowisko Sądu pierwszej instancji, że wskazane w przepisach podatkowych klasyfikacje statystyczne są elementem normy prawnej określającej sposób opodatkowania i w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe podlegają także procesowi wykładni dokonywanej przez te organy, inaczej bowiem, zdaniem NSA, gdyby symbol PKWiU był uznawany za element stanu faktycznego, to organ interpretacyjny, tym symbolem byłby związany, co w zasadzie przekreślałoby w niektórych przypadkach, gdzie tak jak w niniejszej sprawie od odpowiedniego grupowania zależy stawka podatku VAT, sens interpretacji, bowiem organ nie mogąc zmienić klasyfikacji statystycznej produktu, musiałby podzielić stanowisko wnioskodawcy, w tej kwestii, a co za tym idzie w kwestii stawki podatku.”

Zatem tak jak to stwierdził WSA w Krakowie w wyroku z 10 września 2015 r. (sygn. I SA/Kr 1206/15) w przypadku oceny zastosowania obniżonej stawki VAT w interpretacji podatkowej organ podatkowy nie może się uchylić od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego (np. w PKWiU) konkretnego towaru (produktu) lub świadczonej usługi, o ile we wniosku zostaną przedstawione informacje o składzie produktu, sposobie jego wytwarzania itp. czyli okoliczności faktyczne mające znaczenie dla przyporządkowania towarów lub usług do konkretnych ugrupowań statystycznych.

Zatem w świetle tych precedensowych orzeczeń Dyrektor KIS nie może w wydawanej indywidualnej interpretacji podatkowej uchylić się od oceny prawidłowości dokonanego przez wnioskodawcę przyporządkowania grupowań statystycznych do dokładnie opisanych towarów lub usług.

Pozostaje mieć nadzieję, że zrealizują się wreszcie zapowiedzi Ministerstwa Finansów i w przypadku stawek VAT i zwolnień z tego podatku zamiast PKWiU będzie stosowana prostsza Nomenklatura scalona (kody CN) obowiązująca obecnie w obrocie celnym. Ministerstwo Finansów pracuje także od miesięcy nad uproszczeniem tzw. matrycy stawek VAT, tak by nie było tak wielkich jak obecnie zróżnicowań stawek w przypadku podobnych towarów, czy usług.

Źródła:

- indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.526.2018.1.EA);

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 179/16);

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 września 2015 r. (sygn. I SA/Kr 1206/15).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

REKLAMA