reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Stawki VAT > Wiążąca informacja stawkowa (WIS) - nowy instrument ochrony podatnika VAT

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) - nowy instrument ochrony podatnika VAT

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy VAT będą mogli składać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) wnioski o wydanie Wiążącej informacji stawkowej („WIS”). Na jej podstawie uzyskają urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanych stawek VAT.

Stan prawny do 31 października 2019 r.

Według stanu prawnego obowiązującego do 31 października 2019 r., podatnik VAT może złożyć do Dyrektora KIS wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia prawidłowości stosowanej przez niego stawki VAT.

Co do zasady, wydana interpretacja podatkowa stanowi na podstawie odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej ochronę dla podatnika. W praktyce, ochrona ta może okazać się iluzoryczna, ponieważ Dyrektor KIS wydaje interpretację podatkową na podstawie informacji przedstawionych przez podatnika w treści wniosku i nie jest uprawniony do samodzielnej klasyfikacji towarów lub usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z kolei uzyskana przez podatnika interpretacja urzędu statystycznego w tym zakresie nie jest wiążąca dla Dyrektora KIS ani innych organów podatkowych. Może okazać się, że podatnik zostanie pozbawiony ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji podatkowej, ponieważ organ podatkowy prowadzący czynności kontrolne sklasyfikuje sporne towary lub usługi inaczej, niż zostało to wskazane przez podatnika w treści wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r.

Polecamy: VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.

Stan prawny od 1 listopada 2019 r.

Według stanu prawnego obowiązującego od 1 listopada 2019 r. podatnik VAT nie będzie mógł złożyć do Dyrektora KIS wniosku o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia prawidłowości stosowanej przez niego stawki VAT. Będzie mógł natomiast złożyć wniosek o wydanie WIS na podstawie nowych art. 42a – 42i ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanymi przepisami, Dyrektor KIS będzie upoważniony i zobowiązany do dokonania samodzielnej klasyfikacji towarów lub usług w celu ustalenia prawidłowej stawki VAT. Nastąpi to poprzez wydanie WIS, która będzie decyzją zawierającą opis towaru albo usługi, klasyfikację towaru według Nomenklatury Scalonej albo usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a także stawkę VAT właściwą dla tego towaru albo usługi.

Przedmiotem wniosku o wydanie WIS będzie mógł być towar, usługa albo towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe). Do wniosku będzie można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dokumenty umożliwiające Dyrektorowi KIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Wniosek o wydanie WIS będzie podlegał opłacie wynoszącej iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów oraz usług składających się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Ponadto, podatnik VAT będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzonych analiz oraz badań niezbędnych do ustalenia właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. WIS będzie wydawana bez zbędnej zwłoki, zasadniczo nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Funkcja ochronna WIS

WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika VAT, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi. Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować wysokości stawki VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS. Natomiast w przypadku zmiany lub uchylenia WIS, podatnik VAT nadal będzie mógł stosować wydaną dla niego WIS do końca okresu rozliczeniowego następującego po tym, w którym nastąpiła zmiana lub uchylenie WIS.

Ponadto nie będzie mogło być prowadzone wobec niego postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, nie będą mu naliczane odsetki za zwłokę lub będzie on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku. Podatnik VAT będzie objęty ochroną, o której mowa w art. 14k–14m Ordynacji podatkowej, analogicznie do ochrony wynikającej z wydanej interpretacji podatkowej.

WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych również względem podmiotów innych niż podatnik VAT uzyskujący WIS, do celów opodatkowania VAT dokonywanych przez nie transakcji, jeżeli przedmiotem tych transakcji będą towary lub usługi sklasyfikowane przez WIS. W takim przypadku, podmioty te będą mogły korzystać z ochrony podobnej do tej, która będzie przysługiwała podatnikowi VAT uzyskującemu WIS. Tym samym, zastosowanie się do WIS wydanej dla innego podatnika VAT, ale dotyczącej danego towaru lub usługi, nie będzie mogło szkodzić takiemu podmiotowi w sytuacji zakwestionowania stawki VAT stosowanej w oparciu o WIS przez organ podatkowy. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT, WIS będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

WIS od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Podatnicy VAT będą mogli składać wnioski o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r. Jednak WIS wydana w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. będzie wiązała organy podatkowe wobec podatnika VAT tylko w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy lub usługi wykonanej po 31 marca 2020 r. Przepisy o WIS będą powiązane bezpośrednio z nowymi przepisami ustawy o VAT, dotyczącymi nowej matrycy stawek VAT, które wejdą w życie dopiero 1 kwietnia 2020 r. Wyjątek będą stanowiły obniżone stawki VAT (5% albo 8%) na książki i e-booki, czasopisma, gazety i dzienniki, także w formie elektronicznej e-prasy, które będą obowiązywać już od 1 listopada 2019 r.

KOMENTARZ EKSPERTA

Krzysztof Puzyr - radca prawny, doradca podatkowy w warszawskim oddziale Rödl & Partner:

Wprowadzenie WIS do ustawy o VAT należy ocenić pozytywnie. Interpretacje podatkowe wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów nie stanowiły dla podatników satysfakcjonującej ochrony przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi w przypadku zakwestionowania stosowanych stawek VAT przez organy podatkowe dokonujące czynności kontrolnych.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, WIS zapewni podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości stosowanych stawek VAT. Powinno się to przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i zmniejszenie ryzyka przedsiębiorców związanego z przyjęciem nieprawidłowej klasyfikacji towarów bądź usług do celów ustalenia prawidłowej stawki VAT. Niezmiernie istotne w tym zakresie będzie przygotowanie dokładnego i szczegółowego opisu towaru albo usługi będących przedmiotem wniosku. Od tego bowiem będzie zależała ostateczna decyzja Dyrektora KIS oraz urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że znaczenie WIS nie będzie ograniczało się tylko do urzędowego potwierdzenia prawidłowości stosowanej stawki VAT. WIS będzie mogła być wykorzystana przez podatnika VAT również na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które odwołują się do Nomenklatury Scalonej lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, np. w zakresie stosowania obowiązkowego split paymentu, instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama