| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Księgowi i rewidenci > Odpowiedzialność karnoskarbowa księgowego

Odpowiedzialność karnoskarbowa księgowego

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przez księgowego lub inną osobę uprawnioną jest niezbędne do przepisowego prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy ten czynnik zawodzi pojawiają się sankcje zarówno cywilne, jak i karne dla zarządzających oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nierzetelnie prowadzenie ksiąg.

Księgowy zobowiązany jest do starannego prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy, za których prawidłowość przyjmuje odpowiedzialność cywilną i karną. W przypadku wykrycia uchybień w prowadzonych księgach (niezgodność z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości, przedstawienie fałszywego stanu rzeczy, przekroczenie ustalonego terminu wpłaty podatku, zatajenie działalności gospodarczej lub nieprowadzenia ksiąg) księgowy podlega karze ustalonej przez Kodeks Karny Skarbowy (k.k.s.). Odpowiedzialność za nierzetelne sprawozdanie finansowe ponosi nie tylko księgowy ale również kierownik jednostki z tytułu nadzoru.

Przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego przewidują nałożenie kary grzywny bądź kary pozbawienia wolności na księgowego, który przekazuje nieprawdziwe informacje organom podatkowym.

Odpowiedzialność karna zarządu i księgowych za zakupy od nieuczciwych kontrahentów

Popełnienie przestępstwa podatkowego skutkuje nałożeniem sankcji na osobę odpowiedzialną. Reguluje to art. 61 k.k.s., który przewiduje karę grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, za czyn mniejszej wagi bądź za wadliwe prowadzenie ksiąg- karę grzywny za wykroczenie skarbowe. Nierzetelne informacje w księgach rachunkowych nie mogą uchodzić za dowody w postępowaniu o czym świadczy orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt: II FSK 1764/07) „Trafne było przyjęcie przez organy podatkowe, iż dokumenty księgowe podatnika są częściowo nierzetelne. Uzasadniona była więc także odmowa uznania ich - w zakwestionowanej części - za dowody w postępowaniu, co nastąpiło protokołem z dnia 22 lutego 2006 r. (k. 50 akt adm.). W rezultacie - na aprobatę zasługuje ocena wspomnianych organów oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że sporne faktury oraz dowody wpłaty (k. 42-47 akt adm.) nie stanowią podstawy do zaliczenia ujętych w nich wydatków do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Odpowiedzialność karnoskarbowa grozi również, za nieprowadzenie lub niewłaściwe przechowywanie księgi. Za niewłaściwe przechowywanie księgi wedle przepisów uznaje się przechowywanie w innym miejscu niż miejsce prowadzenia działalności bądź w innym niż miejsce wskazane przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział. Jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi wtedy za niewłaściwe uznaje się miejsce inne niż określone w umowie z biurem rachunkowym lub wskazanym przez kierownika jednostki. W obu przypadkach zarówno nieprowadzenia lub niewłaściwego przechowywania księgi grozi kara grzywny w postaci 240 stawek dziennych. Takiej samej karze ulega podatnik, który nie poinformuje w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub innego podmiotu upoważnionego. Natomiast za czyn mniejszej wagi odpowiada się jak za wykroczenie skarbowe.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »