Kategorie

Wszystkie podatki w jednym systemie - Poltax Plus ma coraz więcej możliwości

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Wszystkie podatki w jednym systemie - Poltax Plus ma coraz więcej możliwości
Od lipca 2019 r. wszystkie urzędy skarbowe są podłączone do systemu Poltax Plus. Informacje o rozliczeniach w zakresie PIT, CIT i VAT są już w jednym miejscu. Docelowo Ministerstwo Finansów chce stworzyć jeden scentralizowany system do poboru wszystkich danin. Obecnie Poltax Plus służy tylko do rozliczeń PIT, CIT, VAT. W przyszłości zostaną do niego przeniesione informacje dotyczące pozostałych danin, które dziś znajdują się w odrębnych systemach (np. cło i akcyza w systemie Zefir).

Proces konsolidacji jest w trakcie realizacji – mówią przedstawiciele MF w wywiadzie dla DGP.
Na razie obowiązuje jeszcze właściwość miejscowa. Po zmianie przepisów urzędnicy będą mieli nieograniczony dostęp do danych. Ministerstwo Finansów pracuje nad harmonogramem wdrożenia tych zmian. Już teraz jednak, dzięki Poltax Plus, cała historia podatnika przenosi się wraz z nim z urzędu do urzędu. Zniesienie właściwości miejscowej da fiskusowi kolejne możliwości.

 

Reklama

Resort pracuje też nad wdrożeniem centralnego systemu finansowo-księgowego Poltax 2B. Jest to związane z indywidualnymi rachunkami podatkowymi, czyli mikrorachunkami. Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy będą wpłacać PIT, CIT i VAT już tylko na swoje indywidualne konto. Natomiast Poltax 2B uprości pracę urzędnikom, którzy obecnie poświęcają dużo czasu, by ręcznie księgować wszystkie wpłaty.

Dzięki działającej już od dawna centralnej hurtowni danych w Radomiu fiskus zbiera informacje m.in. z przesyłanych przez podatników plików JPK_VAT, deklaracji i z kas online, a z banków – informacje przekazywane w ramach Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).

Jeżeli urząd potrzebuje informacji z JPK składanego przez podatników z innych lokalizacji, to może skorzystać z narzędzia informatycznego o nazwie „Lunetka”. Pozwala ono na podgląd oryginalnych plików JPK złożonych przez wszystkich podatników.

Organy podatkowe mają też dostęp do narzędzia WRO-System, które umożliwia wyszukiwanie konkretnych faktur, np. wszystkich wystawionych między danymi kontrahentami.

©℗

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Informatyzacja rozliczeń z fiskusem

Planujemy likwidację właściwości miejscowej urzędów

fot. Wojtek Górski

Dariusz Aniećko, dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów (z lewej) i Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji

Reklama

DGP: Od miesięcy głośno jest o planach scentralizowania systemów informatycznych, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa. Przykładowo wszystkie 400 urzędów skarbowych ma korzystać z centralnego systemu Poltax Plus. Na jakim etapie jest ten projekt?

Przemysław Koch: Został już ukończony. Od lipca 2019 r. wszystkie urzędy skarbowe korzystają z jednego centralnego systemu Poltax Plus. Wszystkie dane podatników w zakresie rozliczeń PIT, CIT i VAT są obecnie w jednym miejscu.

DGP: Czy to oznacza, że każdy urząd skarbowy ma dostęp do informacji o każdym polskim podatniku? Czy przedsiębiorca z Koszalina, który wyjedzie do Katowic, może odebrać w tamtejszym urzędzie skarbowym zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

PK: Nie jest to jeszcze możliwe, bo obowiązujące przepisy nadal zakładają przestrzeganie właściwości miejscowej. Dlatego w systemie Poltax Plus zostały wprowadzone ograniczenia, żeby pracownik danego urzędu widział dane tylko podatników przypisanych do danej jednostki.

Dariusz Aniećko: Urzędnicy, aby móc zobaczyć dane innych podatników, muszą wystąpić o zgodę naczelnika właściwego urzędu. Jeżeli przykładowo urzędnik prowadzi czynności sprawdzające, to może za pomocą centralnego systemu informatycznego wystąpić do naczelnika innego urzędu o informację na temat podatnika. Realizacja kolejnego etapu projektu Poltax Plus pozwoli na zdalny dostęp do danych, spoza właściwości miejscowej.

DGP: Czy w taki sam sposób, w jaki działają centra obsługi podatników, w których już dziś można załatwić niektóre sprawy bez względu na miejsce zamieszkania (np. uzyskać zaświadczenie o dochodach)?

DA: Tak, Poltax Plus znacznie ułatwia im obsługę podatników. Dziś w całej Polsce funkcjonuje 51 takich centrów.

PK: Dziś natomiast jeszcze urzędnicy nie mają swobodnego dostępu do danych wszystkich podatników. Pracujemy nad zmianą przepisów, która zlikwiduje właściwość miejscową urzędów skarbowych. Docelowo w każdym urzędzie będzie można zapewnić kompleksową obsługę podatnika, niezależnie od miejsca zamieszkania.

DGP: Kiedy możemy spodziewać się tych zmian?

PK: Szczegółowy harmonogram jest opracowywany. Zakładamy, że właściwość miejscowa nie zniknie we wszystkich obszarach z dnia na dzień. Zmianę planujemy wdrożyć etapowo. Myślę, że właściwość miejscowa w pierwszych wskazanych obszarach przestanie obowiązywać już w 2020 r.

DGP: Czy jakiś urząd w Polsce ma dostęp do danych podatników bez ograniczeń?

PK: Taki dostęp do danych zgromadzonych i przetwarzanych na Fundamencie Danych mają uprawnione osoby w Ministerstwie Finansów i w centralnych jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej, które zajmują się m.in. uszczelnianiem systemu podatkowego.

DGP: A urzędy celno-skarbowe?

PK: Dostęp ten zależy od realizowanych czynności i wdrożonych procesów biznesowych. W niektórych przypadkach zapewniony jest dostęp bezpośredni, a w innych poprzez komórki centralne KAS. Jednocześnie mamy zapewnioną pełną audytowalność i rozliczalność każdego dostępu do danych.

DGP: Czy gdy urzędnicy skarbowi dostaną swobodny dostęp do danych wszystkich podatników, utrudni to życie oszustom przemieszczającym się po kraju?

PK: Już jest im trudniej, odkąd wszystkie urzędy zostały podłączone do centralnego systemu Poltax Plus. Gdy przedsiębiorstwo zmienia siedzibę, to cała jego historia przenosi się wraz z nim z dotychczasowego urzędu do nowego. Wcześniej mieliśmy do czynienia z procederem nadużyć podatkowych poprzez przenoszenie się z jednego miejsca w drugie, by w nowym urzędzie mieć czystą kartę.

DGP: A co, jeśli w nowej lokalizacji oszust zakłada nową działalność w całkiem innej branży?

PK: Już dziś dysponujemy bazą danych, która pozwala na identyfikację osób zamieszanych w przestępcze procedery. Baza ta jest dostępna publicznie i potocznie nazywana „black listą”. Między innymi na podstawie danych z tej bazy wyliczamy dla każdego przedsiębiorcy wskaźnik ryzyka wystąpienia ewentualnych nadużyć podatkowych (tzw. risk score). Przykładowo, jeżeli mamy dane (PESEL, numer tel., adres itp.) osoby związanej ze spółką, która znalazła się na czarnej liście, to dane te wykorzystujemy przy wyliczaniu wskaźnika ryzyka dla nowej spółki, z którą taka osoba jest powiązana. Wyniki analizy są następnie wykorzystywane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Przykładowo od wartości wskaźnika ryzyka zależy to, jakie czynności podejmą urzędy skarbowe, gdy spółka będzie się ubiegać o zwrot VAT.

DGP: Rozumiemy, że chodzi też o dane z JPK_VAT? Czy urzędy skarbowe mają dostęp do plików składanych przez wszystkich podatników, czy tylko według właściwości miejscowej?

PK: Wszystko zależy od poziomu uprawnień pracowników danego urzędu. Dzięki spółce informatycznej Aplikacje Krytyczne wdrożyliśmy aplikacje do kompleksowej obsługi plików JPK, począwszy od udostępnienia narzędzi do tworzenia i transmisji plików (e-mikrofirma, JPK Klient), poprzez ich przyjęcie (Fundament Danych), po narzędzia analityczne (m.in. JPK Analizator). Wyniki przetwarzania danych z plików JPK_VAT podlegają dalszej analizie w wyspecjalizowanym centrum kompetencyjnym KAS, a stamtąd, po merytorycznej weryfikacji, są przekazywane do poszczególnych urzędów. Oczywiście, jeżeli chodzi o analizę, to nie ograniczamy się tylko do danych z JPK_VAT. Wyniki otrzymane z wdrożonych narzędzi analitycznych bazują także na innych źródłach, np. na informacjach pozyskanych od banków w ramach Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), a także na deklaracjach składanych przez podatników.

DGP: Co w sytuacji, gdy urząd potrzebuje informacji z JPK składanego przez podatników z innych lokalizacji?

PK: W tym celu można skorzystać z narzędzia informatycznego o nazwie „Lunetka”, które pozwala na podgląd oryginalnych plików JPK złożonych przez wszystkich podatników.

DGP: Kto ma do tego wgląd?

DA: Uprawniony pracownik KAS. Może sprawdzić np., czy kontrahent podatnika wykazał fakturę w JPK. Nie musi występować w tym zakresie o zgodę naczelnika innego urzędu skarbowego.

PK: Udostępnione narzędzia umożliwiają wyszukiwanie konkretnych faktur. Przykładowo urzędnicy są w stanie wyszukać wszystkie faktury wystawione przez danego podatnika albo wystawione między określonymi kontrahentami, bądź wszystkie o określonych kwotach lub wszystkie wystawione na danym terenie. Jest więc wiele różnych opcji wyszukiwania.

DGP: Z jakich innych centralnych systemów informatycznych korzystają urzędy?

PK: Udostępniliśmy wiele rozwiązań informatycznych, pozwalających na kompleksową obsługę poboru podatków. Poltax Plus służy do rozliczeń PIT, CIT, VAT. Docelowo planujemy zapewnić wsparcie urzędów poprzez jeden scentralizowany system, obsługujący rozliczanie wszystkich należności podatkowych. Proces konsolidacji jest w trakcie realizacji. Ponadto w ramach KAS funkcjonuje wiele systemów wspierających, które np. pracują na danych pozyskiwanych z plików JPK_VAT i umożliwiają przeglądanie faktur przedsiębiorców oraz szukanie relacji między fakturami sprzedażowymi i zakupowymi. Dostęp do nich mają uprawnieni do tego pracownicy urzędów skarbowych oraz celno-skarbowych.

DGP: Ministerstwo Finansów koncentruje się na Poltax Plus, ale czy nie spowoduje to opóźnień w innych projektach informatycznych?

DA: Wdrażanie projektów informatycznych toczy się równolegle. Tylko w tym roku wdrożyliśmy dwa duże rozwiązania: Poltax Plus i Twój e-PIT, który ułatwia rozliczenia podatnikom i wspomaga naszą pracę.

DGP: A co z projektem e-Podatki i sporem z jego wykonawcą, czyli firmą Sygnity?

PK: Temat jest zamknięty. Podpisaliśmy ugodę przed sądem, w ramach której projekt został zrestrukturyzowany i rozliczone zostały kary umowne. Aktualnie projekt ogranicza się do utrzymania produkcyjnego trzech obszarów: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. Rozwiązanie to będzie jeszcze wykorzystywane do momentu migracji tych podatków do centralnego systemu Poltax Plus.

DGP: Czy to oznacza, że Poltax Plus stał się alternatywą dla tego programu?

PK: Tak właśnie jest. Praktycznie w jeden rok przeprowadziliśmy wdrożenie centralnego systemu poboru podatków Poltax Plus, w ramach którego zrealizowaliśmy większość celów pierwotnie stawianych przed projektem e-Podatki. Tym wdrożeniem udowodniliśmy, że niemożliwe nie istnieje, że można w administracji wdrożyć centralny system własnymi siłami, przez dobrze zarządzany zespół specjalistów IT, bez ciągnących się latami przetargów.

DGP: A co z zapowiadanym projektem e-Urząd Skarbowy?

PK: To nasz kolejny ambitny cel. Chcemy stworzyć coś w rodzaju wirtualnego urzędu, gdzie po zalogowaniu każdy podatnik będzie miał dostęp do zdigitalizowanego fiskusa. Po uwierzytelnieniu podatnik będzie mógł wybrać kontekst, w ramach którego chce załatwić sprawy urzędowe, m.in. będzie to kontekst osoby fizycznej, przedsiębiorcy/pełnomocnika przedsiębiorstwa, notariusza oraz komornika. Następnie podatnik uzyska dostęp do przekazanych urzędnikom informacji (np. o wysłanych jednolitych plikach kontrolnych, informacjach z zarejestrowanych kas online, deklaracjach podatkowych, wpłatach na mikrorachunek podatkowy) i będzie mógł za pomocą udostępnionych e-usług załatwić sprawy urzędowe.
Projekt ten będzie zrealizowany w ciągu trzech lat. W tym czasie chcemy stopniowo udostępniać kolejne e-usługi fiskusa. Przykładowo od 1 stycznia 2020 r. planujemy, żeby w ramach wirtualnego urzędu można było złożyć drogą elektroniczną zawiadomienie o płatności na rachunek niewpisany na białą listę. Jest to o tyle istotne, że podatnik, który złoży takie zawiadomienie, nie straci prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu i zdejmuje z siebie solidarną odpowiedzialność za zapłatę podatku VAT.

DGP: W jaki sposób podatnik będzie się logował do takiego konta?

PK: Jesteśmy w trakcie integracji e-Urzędu z Węzłem Krajowym, tak więc logowanie będzie możliwe za pomocą każdej metody dostępnej na „węźle”, m.in. będzie można użyć profilu zaufanego.


DGP: Pytaliśmy już o systemy informatyczne, a z jakich baz danych korzystają organy podatkowe?

DA: Przykładem jest Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, w którym jest ok. 123 tys. wpisów i Rejestr Zastawów Skarbowych, w którym jest 184,5 tys. pozycji na łączną kwotę 19 mld zł.

PK: Takich źródeł danych jest bardzo dużo, a ich nazwy można wymieniać naprawdę długo. Zbierane przez nas informacje, niezależnie od ich źródła, trafiają do komponentu informatycznego roboczo przez nas nazywanego Fundamentem Danych. Potem są odpowiednio przetwarzane i rozdysponowane według potrzeb KAS.

DGP: Czy do centralnego systemu informatycznego trafiają też informacje z działających od września kas online?

PK: Te dane są zbierane w ramach tego samego systemu, co JPK_VAT, czyli trafiają do wspomnianego już Fundamentu Danych.

DGP: Czy resort finansów planuje wdrożenie kolejnych scentralizowanych systemów informatycznych?

DA: 1 stycznia 2020 r. ruszy system związany z indywidualnymi rachunkami podatkowymi, czyli mikrorachunkami podatkowymi. Chodzi o Poltax 2B. Uważam, że będzie to duża zmiana.

PK: System ten umożliwi automatyczne księgowanie wpływów z VAT, PIT i CIT, co zoptymalizuje pracę urzędów. Dziś wygląda to tak, że dostajemy wyciągi z Narodowego Banku Polskiego ze wszystkich poszczególnych rachunków, a pracownicy urzędów muszą to ręcznie rozksięgować. Od 1 stycznia 2020 r. będziemy dostawać jeden wyciąg, który automatycznie wczyta się do centralnego systemu finansowo-księgowego Poltax 2B.

DA: Dodam jeszcze, że dziś średnio w każdym urzędzie pracownicy robią 3,7 tys. księgowań dziennie. Teraz wyciąg będzie się automatycznie księgował nocą i zajmie to zaledwie kilka minut. ©℗

Rozmawiali Agnieszka Pokojska i Mariusz Szulc

Mariusz Szulc

Agnieszka Pokojska

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.