Kategorie

Czy współmałżonek mimo braku kwalifikacji zawsze jest osobą współpracującą z przedsiębiorcą?

Czy współmałżonek mimo braku kwalifikacji zawsze jest osobą współpracującą z przedsiębiorcą?
Zdaniem ZUS jeżeli pracownik zawarł związek małżeński z przedsiębiorcą, pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i faktycznie współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej, to następuje zmiana tytułu ubezpieczenia społecznego – ze stosunku pracy na współpracę w prowadzeniu działalności. Przy czym bez znaczenia jest zdaniem ZUS fakt braku odpowiednich kwalifikacji współpracującego współmałżonka do wykonywania tej działalności gospodarczej.

Małżeństwo przedsiębiorcy z pracownikiem – czy zmieni się tytuł ubezpieczenia społecznego

Decyzją z 12 stycznia 2017 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie uznał za niesłuszne stanowisko przedstawione przez wnioskodawczynię, prowadzącą działalność gospodarczą o charakterze prawniczym. Podstawowym pytaniem było, czy w związku z zawarciem małżeństwa z pracownikiem, zmianie podlega jego tytuł do ubezpieczenia?

Jeszcze przez zawarciem małżeństwa, przyszły mąż wnioskodawczyni został zatrudniony w sierpniu ubiegłego roku w prowadzonym przez nią przedsiębiorstwie. Współpraca odbywała się na podstawie umowy o pracę na cały etat, tj. 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo, zawartej na czas nieokreślony.

Jednocześnie, z wniosku wynika, że posiadał odpowiednie kwalifikacje do pracy, takie jak tytuł magistra prawa, odpowiednie doświadczenie zawodowe, a ponadto był w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Nie posiadał jednak kwalifikacji do wykonywania zawodu adwokata, którym trudniła się wnioskodawczyni, ani nie ubiegał się o to przez odbywanie aplikacji adwokackiej.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Odpowiednie kwalifikacje a współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej

W związku z zawarciem umowy o pracę, zatrudniony podlegał ubezpieczeniu społecznemu jako pracownik wnioskodawczyni. W tym samym miesiącu, czyli w sierpniu ubiegłego roku, pomiędzy stronami został zawarty związek małżeński. Co za tym idzie, wnioskodawczyni zaczęła odprowadzać składki za męża jak za osobę współpracującą. Oznacza to, że wysokość składki zrównała się wysokością do opłacanej przez żonę.

Na marginesie należy dodać, że pomiędzy stronami nie została zawarta umowa małżeńska, nie posiadają wspólnej nieruchomości i zamierzają złożyć oddzielne zeznania podatkowe.

Wnioskodawczyni wskazuje, że mimo zmiany relacji- a co za tym idzie, tytułu do ubezpieczenia - nie zmienił się charakter pracy wykonywanej przez jej męża.

Szczególnie, że mimo posiadanych kwalifikacji, mąż nie posiada tytułu adwokata ani radcy prawnego, ani nie pretenduje do jego zdobycia jako aplikant, dlatego nie może wykonywać czynności zawodowych.

We wniosku o interpretacje, składająca zwracała uwagę na specyfikę wykonywanego przez nią zawodu adwokata. Profesja jest regulowana ustawowo i każdy, kto posiada tytuł do jej wykonywania musi spełnić warunki w tej ustawie zapisane. A zgodnie z przepisami, adwokata nie może zastępować w czynnościach zawodowych osoba, która tych kwalifikacji nie spełnia, ani nie jest aplikantem. Dlatego mąż wnioskodawczyni, nie będzie mógł być jej zastępcą w pracy.

Ponadto, wnioskodawczyni zwraca uwagę na fakt, że w przepisach prawa pracy brak ograniczeń co do zawierania umowy o pracę pomiędzy małżonkami.

Kto jest osobą współpracującą - stan prawny

Reklama

Pomimo to, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych członek rodziny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, a ponadto strony łączy stosunek pracy, zatrudniony podlega ubezpieczeniu jako osoba współpracująca.

Definicję osoby współpracującej wprowadza ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 8 ust. 11 tej ustawy za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jednocześnie, ustęp 2 tego przepisu wprowadza fikcję prawną. Zgodnie z nim, jeżeli osoba spełnia przesłanki z ust. 11, jest traktowana dla celów ubezpieczeniowych jako osoba współpracująca.

Zdaniem wnioskodawczyni, nie każda relacja osobista może stanowić podstawę do zmiany dotychczasowego statusu pracownika na współpracownika. Przede wszystkim ze względu na specyfikę zawodu, jaki wykonują strony. Ze względu na to, że mąż nie posiada kwalifikacji zawodowych, nie będzie zastępował żony przy czynnościach adwokackich. A zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, współpraca musi mieć bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, musi być wykonywana samodzielnie oraz dodatkowo mieć na nią realny wpływ. Tymczasem, w ocenie wnioskodawczyni, czynności wykonywane przez magistra prawa nie spełniają powyższych kryteriów.

Przede wszystkim, pozostaje on nadal pod kierownictwem, które jest charakterystyczne dla stosunku pracy, nie działa zatem samodzielnie. Nie przyjął w żadnym stopniu odpowiedzialności za prowadzoną działalność gospodarczą i nie jest w niej osobą decyzyjną, co jest konstytutywne dla przyjęcia konstrukcji współpracy.

W świetle opisanego stanu faktycznego i zaprezentowanej argumentacji prawnej wnioskodawczyni uważa, że jej mąż nie może być traktowany jako osoba współpracująca.

Serwis Kadry


Interpretacja ZUS

Reklama

Takie stanowisko wnioskodawczyni zostało zanegowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Swoją decyzje ZUS oparł na literalnym brzmieniu cytowanego art. 8 ust. 2 i 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak podał w uzasadnieniu, przepisy prawa nie zawierają definicji „współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej”, ale należy odnieść się do kryteriów ustalonych przez Sąd Najwyższy, czyli „istotny dla działalności gospodarczej ciężar gatunkowy działań współpracownika, które nie mogą mieć charakteru wtórnego, muszą pozostawać w bezpośrednim związku z przedmiotem działalności gospodarczej oraz charakteryzować się pewną stabilnością, systematycznością i zorganizowaniem”. Dodatkowo, cechami współpracy są „znaczący czas i częstotliwość”.

Zdaniem, ZUS, jeżeli współpraca spełnia wyżej wymienione kryteria, a ponadto strony są członkami rodziny oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, to mąż wnioskodawczyni dla systemu ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.

ZUS poinformował ponadto, że bez znaczenia jest wiek osoby wykonującej obowiązki, okres od którego podjęto współpracę ani jej wymiar. Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń, osoba współpracująca podlega ubezpieczeniu od dnia jej rozpoczęcia do dnia jej zakończenia.

Patrycja Szeląg

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.