reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (cudzoziemców) - wyjaśnienia MRPiPS

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (cudzoziemców) - wyjaśnienia MRPiPS

Przepisy tzw. Tarcz antykryzysowych, choć zorientowane są na pomoc społeczeństwu, w rzeczywistości stwarzają duże problemy interpretacyjne, a przeciętny obywatel lub przedsiębiorca często nie jest w stanie zrozumieć, czy przysługuje mu pomoc i jak się o nią ubiegać. Podobnie jest w przypadku warunków skorzystania ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przyznawanych w formie wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne przysługujących przedsiębiorcy zatrudniającemu cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19. W tym zakresie, z uwagi na liczne niejasności i wątpliwości przedstawiane przez przedsiębiorców, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych.

MRPiPS odpowiadając na 6 pytań wyjaśnił wówczas najistotniejsze kwestie, które na gruncie tarczy antykryzysowej stwarzały problemy interpretacyjne w zakresie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców.

W pierwszej kolejności MRPiPS wyjaśnił, że, zarówno w przypadku cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jak i w przypadku cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie zezwolenia na pracę, mogą oni wykonywać pracę na zmienionych warunkach. Ponadto nie ma konieczności uzyskania przez nich kolejnego zezwolenia na pracę lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Następnie MRPiPS wyjaśnił, że przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy COVID-19 także w związku z zatrudnianiem cudzoziemca, który świadczy na ich rzecz pracę w oparciu o umowę o pracę albo na innej podstawie określonej w art. 15 ust. 4 ustawy COVID-19. Muszą oni jednak spełnić przesłanki określone w przepisie art. 15g ustawy COVID-19, tj., jak wskazał MRPiPS, objęcie cudzoziemca przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, zawarcie porozumienia, wykazanie spadku obrotów gospodarczych.

Ustawa o COVID wskazuje, że:

  • świadczenia na ochronę miejsc pracy,
  • wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz
  • środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy

- przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub wniosków, o których mowa w ust. 1a.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Rzecznik MŚP zwrócił się do MRPiPS o wyjaśnienie użytego w ww. regulacji terminu „łączny okres 3 miesięcy”. Wówczas ten ostatni wyjaśnił, że „trzy miesiące to maksymalny okres, przez jaki przysługuje dofinansowanie, jednakże podmiot o którym mowa w art. 15g ust. 1 może wystąpić o pomoc na krótszy okres”.

Kolejną wątpliwością przedstawioną przez Rzecznika MŚP była kwestia możliwości ubiegania się o przyznanie przedmiotowych świadczeń za okresy obejmujące niepełne miesiące oraz 30 następujących po sobie dni kalendarzowych (niekoniecznie od początku danego miesiąca). MRPiPS wskazał wówczas, że dofinansowanie z FGŚP wypłacane jest za okresy, w których pracownicy są objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, wskazane w zawartym porozumieniu. Wskazał także, że wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy albo przestoju ekonomicznego musi zostać zawarte w drodze porozumienia, wskazującego konkretne okresy. Możliwe jest składanie wniosków na okresy wyłącznie miesięczne, maksymalnie do 3 miesięcy. Nie można zawrzeć umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP za część miesiąca.

Ostatnią poruszoną kwestią były konsekwencje skrócenia okresu przestoju ekonomicznego w stosunku do jednego pracownika lub przywrócenia obowiązującego jednego pracownika wymiaru czasu pracy.

MRPiPS wyjaśnił wówczas, że „dopuszczalne jest czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub czasowe przywrócenie obowiązującego danego pracownika czasu pracy w danym miesiącu. W takim przypadku pracodawca (w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania przez pracowników świadczeń) musi zwrócić dofinansowanie za okres świadczenia pracy przez pracownika objętego przestojem lub za okres, w którym pracownik świadczył pracę w niezmniejszonym wymiarze czasu pracy, na wynagrodzenie którego otrzymał dofinansowanie. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu świadczeń za okres, w którym pracownik był faktycznie objęty przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy".

Opisane wyjaśnienia stanowią dobry krok, w kierunku objaśnienia niejednokrotnie niejednoznacznych przepisów Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorcy mający zamiar skorzystać z form pomocy ujętych w ustawie, powinni się spieszyć, ponieważ w wielu wypadkach pula finansowania jest ograniczona, a przepisy wdrażające wsparcie mają ograniczony czas obowiązywania. W razie podjęcia wątpliwości co do kwalifikowania się do pomocy bądź niejasności związanych z jej wykorzystaniem, zawsze warto skonsultować problematyczne kwestie z doradcą. Profesjonalna pomoc może wskazać na większą ilość dostępnych instrumentów wsparcia oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Michał Wiącek, Jarosław Włoch - Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama